Cum te sprijină OIM în recrutarea unor angajati straini
Știri

Soluția pe care nu știai că o ai pentru a integra muncitori straini

Află ce este OIM și cum te ajută gratuit în acest proces de angajare muncitori straini

A sosit momentul să vorbim despre una dintre cele mai fierbinți teme din lumea resurselor umane: importul de forță de muncă. Cu o piață a muncii schimbătoare și nevoi în continuă evoluție ale angajatorilor, aducerea de muncitori straini in Romania reprezintă o soluție atractivă. Însă drumul până acolo nu pare nici simplu și nici clar.

Procesul de angajare cetateni straini în România este adesea un labirint birocratic. De la obținerea vizelor și permiselor de muncă la respectarea tuturor regulamentelor fiscale și de ocupare a forței de muncă, te poți simți copleșit de complexitatea acestor proceduri. De asemenea, integrarea angajaților străini în cultura organizațională românească poate reprezenta o provocare. Diferențele culturale pot conduce la conflicte și la dificultăți în echipă, în special dacă nu există eforturi semnificative pentru adaptarea reciprocă. Iar barierele lingvistice pot ridica la rândul lor probleme. 

 

Cum rezolvi problemele legate de integrarea lucrătorilor migranți

Vestea bună e că există totuși o soluție pentru toate aceste potențiale obstacole care te împiedică să-ți completezi echipele. OIM sau Organizația Internațională pentru Migrație, înființată în anul 1951, este principala organizație internațională și interguvernamentală activă în domeniul migrației, parte din sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU). Iar ea activează și în România. Cu ce se ocupă mai pe scurt? Fix, cu ce te doare pe tine: 

 • Dă gratuit consultanță juridică pentru firme care aduc muncitori din strainatate
 • Te sprijină pe parcursul procesului de integrare
 • Oferă cursuri de limba română pentru noii oameni din echipa ta

 

Dar să vorbim puțin despre fiecare în parte: 

 

Primești consultanță juridică pentru angajare cetateni straini

După cum punctam și mai sus, navigarea peisajului legislativ al angajării lucrătorilor migranți poate fi un subiect complex. Această organizație îți simplifică procesul oferind servicii de consultanță de specialitate. Iar această consultanță se adresează acelor firme care aduc muncitori din strainatate. Vei primi prezentări, clarificări, explicații și bune practici cu privire la cadrul legal de încadrare în muncă a cetățenilor străini, drepturile și obligațiile angajatorilor, precum și ale angajaților. De asemenea, OIM România oferă informații privind regimul juridic al străinilor în România asigurând astfel premisele unor practici de angajare muncitori straini etice și legale.

 

Ești susținut în procesul de integrare al lucrătorilor migranți

Un prim pas pentru integrare este cunoașterea limbii țării în care lucrezi, iar OIM fix asta oferă printre altele: cursuri de limba română adaptate atât la nevoile angajaților, cât și ale angajatorilor, dar și metodologia de cursuri și pregătirea personalului companiei angajatoare în vederea formării și incluziunii angajaților non-UE. Numai așa acei lucratori migranti vor dezvolta abilitățile lingvistice necesare pentru o comunicare eficientă atât la locul de muncă, cât și în viața de zi cu zi. Pe lângă asta, procesul de integrare include și sesiuni de orientare culturală. Acestea sunt o componentă-cheie a integrării de succes și efective. Programele OIM de orientare culturală îi ajută pe lucrătorii migranți să se familiarizeze cu nuanțele culturii românești, pentru a se putea adapta mai ușor la locul de muncă, dar și în timpul liber.

 

Business-ul tău are numai de câștigat

În primul rând vorbim despre diversificarea forței de muncă. Iar îmbrățișarea diversității la locul de muncă îmbogățește perspectivele și abilitățile celor din echipă, promovând inovația și adaptabilitatea. Un alt plus al unui astfel de demers este accesul la un grup global de talente. Angajarea de lucratori migranti deschide porțile unui grup divers de persoane calificate, soluționând deficitul de forță de muncă. Iar serviciile OIM de consiliere juridică ajută companiile să respecte legile privind imigrația și munca, reducând riscurile legale.

 

Întrebări frecvente despre angajare muncitori straini in Romania

Viorel Zaharia, labour market integration specialist la OIM, ne răspunde în continuare la cele mai frecvente întrebări despre angajarea străinilor în România.

 

Care sunt pașii de urmat pentru angajare cetateni straini?

Sunt trei etape esențiale pentru a aduce muncitori straini in Romania.

Primul pas este obținerea avizului de angajare, la cererea angajatorului. După eliberarea acelui aviz de angajare straini, următoarea etapă este solicitarea vizei de lungă ședere. Aici, lucrătorul străin va trebui să depună documentele necesare și să aștepte eliberarea acesteia. Viza de lunga sedere in Romania are o valabilitate de 90 de zile. Obținerea permisului unic este ultima etapă. Dar există și situații în care anumiți pași pot fi eliminați.

 

Cât durează să angajez muncitori străini în România?

Intervalul de timp, din momentul în care a fost selectat candidatul pentru angajare până la prima zi de lucru, poate fi între 30 și 120 de zile.

Așa cum spuneam, primul pas este obținerea avizului de angajare. Acesta este eliberat în 30 de zile, la cererea angajatorului. Termenul poate fi prelungit cu până la 15 zile pentru verificări suplimentare.

După obținerea avizului de angajare, lucrătorul străin depune documentele pentru obținerea vizei de ședere. Acest proces durează cel mult 60 de zile, iar pentru prelungirea dreptului de şedere temporară termenul este de 30 de zile.

Odată obținute documentele necesare, imigrantul poate să vină în România pentru a începe munca.

 

Care sunt costurile pentru angajare cetateni straini?

Costul avizului de angajare este de 100 de euro, per angajat. Plata se face în lei de către acele firme care aduc muncitori din strainatate și se calculează la cursul oficial al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Dacă cererea de eliberare a avizului de angajare este respinsă, angajatorul își primește banii înapoi.

PRIMEȘTE CELE MAI NOI ARTICOLE DIRECT ÎN INBOX👇

Celelalte costuri legate de recrutare muncitori straini, întocmirea documentației, transportul, cazarea angajaților străini și integrarea lor sunt suportate fie integral de angajator, fie de angajator și imigrant, în funcție de cum s-au înțeles.

 

Cum obțin avizul de angajare pentru lucratori migranti?

Pentru a obține avizul de angajare, este necesară depunerea unei cereri la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) și achitarea taxei de 100 de euro. Cererea este însoțită de un dosar complet cu toate actele necesare.

Documentele pot fi încărcate online, dar acest lucru nu elimină necesitatea de a depune actele în format fizic. În schimb, această procedură oferă posibilitatea de a alege o zi și o oră convenabilă pentru depunerea dosarului.

documente necesare angajare cetatean strain

 

Ce acte trebuie să pregătesc, în calitate de angajator, pentru angajare muncitori straini?

Pentru a angaja personal din străinătate este necesară obținerea avizului de angajare. Actele necesare pentru acesta sunt:

 • Copie CI angajator, persoană fizică;
 • Cazier fiscal al societății;
 • Cazier judiciar al societății;
 • Cazier judiciar al imigrantului, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii;
 • Certificat constatator;
 • Certificat de înmatriculare/înregistrare ori de înscriere, în copie şi original;
 • Copie document de trecere a frontierei a angajatului străin;
 • Copie permis de şedere temporară în România a imigrantului;
 • Două fotografii tip 3/4 ale angajatului străin;
 • Declaraţia imigrantului că este apt din punct de vedere medical pentru job şi are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională;
 • Fişa postului pentru locul de muncă pe care este angajat imigrantul;
 • Organigrama societății cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;
 • Adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă liber;
 • Dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ de angajare pentru locul vacant;
 • Copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecţiei candidaților în urma publicării anunțului de angajare, precum și faptul că angajatul străin are pregătirea și experiența profesională pentru postul pe care urmează să lucreze;
 • Copie după oferta ferma de angajare straini (durata contractului, salariul, norma întreagă s.a.);
 • CV-ul angajatului străin.

 

Cât durează obținerea avizului de angajare pentru muncitori straini in Romania?

Avizul de angajare este gata în 60 de zile de la momentul în care sunt predate documentele în format fizic. Atenție, nu de la momentul încărcării actelor online! În caz că lipsesc documente de la dosar, termenul se suspendă. Iar angajatorul are la dispoziție 30 de zile pentru a trimite actele lipsă din momentul în care este notificat. Dacă documentele lipsă nu sunt depuse la termen, cererea de eliberare a avizului de angajare se respinge.

 

În ce situații nu este nevoie de aviz de angajare?

Nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor care aparțin următoarelor categorii:

 • imigranți cu dreptul de şedere pe termen lung în România;
 • străini cu dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;
 • străini care au dobândit o formă de protecţie în România;
 • solicitanţi de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;
 • cetăţeni din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic;
 • străini titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi;
 • străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

 

Cum demonstrez legalitatea șederii în România a lucrătorilor migranți?

Este necesar ca angajatorul să dețină o copie a pașaportului sau a permisului de ședere al angajatului străin pe durata angajării. Astfel, pot demonstra legalitatea șederii lui în România. Dacă pașaportul expiră sau este pierdut, angajatul trebuie să-și prelungească valabilitatea documentului sau să solicite unul nou. Este obligația cetățeanului străin.

Fără un pașaport valabil, dreptul de ședere nu poate fi extins, iar șederea devine ilegală. Și, din păcate, asta are consecințe serioase, precum încetarea contractului de muncă. Așadar, recomandăm angajatorilor să verifice cu atenție valabilitatea documentelor angajatului străin pentru a evita astfel de neplăceri.

 

salariu minim muncitori straini

Care este salariul minim pentru muncitori straini in Romania?

De la 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut în România, inclusiv pentru muncitori straini, este 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru. La această sumă nu se iau în calcul indemnizațiile, sporurile ori alte adaosuri.

Excepție fac sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară. În construcţii, salariul de bază minim brut pe ţară este de 4.582 lei lunar. Iar pentru sectorul agricol şi industria alimentară, este de 3.436 lei lunar. La fel, fără indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru.

Salariul brut este format din salariul net, adică banii pe care angajatul îi ia în mână, plus taxele și impozitele achitate la stat de către angajator, per angajat.

Dacă-ți dorești să pui bazele unei societăți incluzive în care lucrătorii migranți și organizațiile prosperă împreună, poți contacta OIM pe adresa de mail [email protected] sau la numerele de telefon: +4021.211.45.65 / +4021.210.30.50. Astfel, poți afla mai multe despre programele OIM și despre modul în care compania ta poate beneficia de serviciile acestei organizații.

 

Ți-a plăcut articolul Cum te sprijină OIM în procesul de integrare muncitori straini? Citește și:

Toamna se numără evenimentele pe care nu trebuie să le ratezi

Poate un program de muncă hibrid să devină toxic?

Ce salarii se oferă în sistemul privat de învățământ

Categorii:
ȘtiriUpdate

Proiectul We Are HR, lansat în 2017, își propune să vină în întâmpinarea managerilor și specialiștilor în resurse umane cu cele mai noi tendințe din domeniu și cu o perspectivă diferită asupra proceselor de recrutare, retenție și motivare a talentelor. Atât site-ul cât și revistă omonimă oferă informații esențiale și statistici relevante despre industrie și pun în discuție tehnicile actuale de recrutare, precum și instrumentele și tehnologiile folosite în acest proces și modul în care acestea influențează viitorul unei noi generații de candidați și angajați.

Leave a Reply

*

*