concediu de odihna
Administrativ

Concediu de odihnă. Cum îl acorzi corect din punct de vedere legal

Principalele responsabilități ale angajatorului

Poate și în echipa ta este frenezie mare cu programarea unor zile de concediu, care să vină în completarea zilelor libere legale, iar rolul tău, ca angajator este să echilibrezi lucrurile. Toți angajații au dreptul legal la concediul de odihna care nu ar trebui să fie mai mic de 20 de zile pe an, iar perioada acestuia trebuie stabilită de comun acord cu oamenii din echipa ta, încercând să găsiți o cale de mijloc între nevoile business-ului, nevoia de odihnă și disponibilitatea de a pleca în vacanță, care de multe ori depinde și de membrii familiei.

Durata concediului de odihna, prevăzută în Codul Muncii, este de cel puțin 10 zile lucrătoare neîntrerupte, într-un an calendaristic, în cazul în care programarea se face fracționat.  Și nu este un deziderat, ci o prevedere legală care trebuie respectată. Desigur, acolo unde sunt făcute deja programările vacanțelor este mai dificil de pus în practică, dar toți colegii ar trebui să știe de această prevedere și să o respecte cât mai curând posibil, atât ei, cât și angajatorii. Codul Muncii are și alte prevederi referitoare la programarea concediului de odihna, durata și plata acestuia pe care este important să le cunoști pentru a avea o relație corectă din punct de vedere legal cu oamenii din echipa ta.

Având în vedere că urmează sezonul concediilor cu ocazia zilelor libere legale și a concediilor estivale, am strâns cele mai importante prevederi legale din Codul Muncii referitoare la concediu de odihna pe care trebuie să le respecți ca angajator, dar și sfaturi legale importante, oferite de avocatele Andreea Suciu, Managing Partner și Teodora Mănăilă – Senior Associate la Suciu – Employment and Data Protection Lawyers. Vei afla cum să procedezi în situații mai atipice legate de concediu de odihna al angajaților.


Concediu de odihna Codul Muncii

Concediul este un drept al tuturor angajaților și acest drept nu poate fi limitat de angajator. Angajatul nu poate fi obligat să cedeze concediul și nici să renunțe la el. Conform articolului 144 din Codul Muncii [intangibilitatea dreptului la concediu de odihna]:

(1) Dreptul la concediu de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaților.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări

 

Programarea concediului de odihna – în atribuția angajatorului

 Zilele de sărbătoare legală consecutive, cum este cazul anul acesta al zilelor de 1 Mai și Paște, au creat o practică în rândul salariaților. În situația în care aceste zile cad în timpul săptămânii de lucru angajații cer completarea acestora și cu zile de concediu. În acest context, atenția angajatorilor se îndreaptă din nou asupra regulilor privind acordarea concediului de odihna, spune avocata Andreea Suciu.

Conform Codului Muncii, concediul de odihna trebuie efectuat în cursul anului calendaristic în care dreptul la concediu se naște, în conformitate cu programarea colectivă sau individuală, adoptată în urma consultării cu sindicatul/reprezentanții salariaților sau cu fiecare angajat în parte. Prin urmare, concediul de odihna nu poate fi impus unilateral de niciuna dintre părți, angajator sau angajat. Orice astfel de cerere impusă de către o parte riscă să fie considerată ca reprezentând o încălcare a prevederilor legale. O astfel de acțiune din partea angajatorului poate fi calificată drept abuzivă și poate fi urmată de controale din partea inspectorilor de muncă sau chiar de formularea unor acțiuni în instanță de către angajați. Pe de altă parte, plecarea angajatului în concediu fără aprobarea prealabilă a angajatorului poate echivala unei absențe nemotivate, adaugă avocata Andreea Suciu.  


Articolul 148 din Codul Muncii detaliază toate aspectele legate de programarea concediului de odihna

(1) Efectuarea concediului de odihna se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

(3) Prin programare individuală, se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.

 

Programează cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt

Când faci programarea concediilor, ia în calcul prevederile din Codul Muncii și acordă angajaților cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. E un timp optim pentru ca aceștia să se relaxeze și să se detașeze de muncă. Aliniatul (5) din art. 148 Codul Muncii prevede: În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

 

Solicită cereri de concediu din partea angajaților după programarea concediului

În momentul în care s-a ajuns la un acord cu angajatul în privința perioadei de concediu, aceasta trebuie trecută în programare. Pentru ca această perioadă să fie respectată, este important să-i ceri angajatului să depună o cerere de concediu cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. În practică, angajatorii prevăd în Regulamentul Intern un termen mai scurt de 60 de zile pentru concediile a căror durată nu depășește 2-3 zile.

 

Durata concediului de odihna și importanța specificării acesteia în actele oficiale

Conform Art. 145. [durata concediului de odihna] din Codul Muncii trebuie să acorzi angajaților un concediu de odihna anual de minimum 20 de zile lucrătoare.

Zile de concediu în funcție de vechime

În unele companii durata concediului de odihna poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare, fiind stabilită în funcție de vechimea angajatului în companie sau fiind parte din pachetul de beneficii. De aceea, angajatorul trebuie să respecte alineatul 2 din articolul 145 din Codul Muncii:
(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile.


Întrebări referitoare la durata concediului de odihna și întreruperea acestei durate:


În durata concediului de odihna se includ și sărbătorile legale sau zilele libere plătite, stabilite prin contractul colectiv de muncă?
Alineatul (3) din articolul 145 prevede: Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihna anual.

Calculez zile de concediu și pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă a angajatului, pentru concediul de maternitate/concediul de risc maternal, concediul de îngrijire copil bolnav?
Toate aceste perioade/concedii se consideră perioade de activitate prestată și se acordă zile de concediu pentru ele, conform alineatului 4, din articolul 145, Codul Muncii.

Noile modificări ale Codului Muncii adoptate în octombrie 2022, adaugă la lista de mai sus și perioada aferentă concediului paternal, concediului de îngrijitor precum şi perioada de absenţă de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident.

 

Ce se întâmplă dacă în timpul efectuării concediului de odihna, angajatul anunță că începe concediul pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de maternitate, concediul de risc maternal, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav?
În această situație, concediul de odihna se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate, conform alineatului 5, din articolul 145 Codul Muncii.

 

Dacă salariatul are incapacitate temporară de muncă pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, îi mai pot acorda concediu de odihna?

Conform alineatului (6), articolul 145 din Codul Muncii, salariatul are dreptul la concediu de odihna anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioada a unui an calendaristic. Angajatorul este obligat să acorde concediul de odihna anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

 

În ce situații pot mări durata concediului de odihna, acordând zile suplimentare?
Dacă angajații lucrează în condiții grele, periculoase, au anumite afecțiuni sau sunt minori, durata concediului de odihna crește, conform Codului Muncii. Astfel în articolul 147, din Codul Muncii, privind concediul de odihna suplimentar pentru situații speciale, se prevede:

(1) Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămatoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihna suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariați prevăzute la alin. (1) se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare.

De asemenea, angajatorul trebuie să acorde concediu suplimentar salariatelor care se supun anumitor intervenții medicale:

În articolul 147
1 din Codul Muncii se specifică:

(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare «in vitro», beneficiază anual, de un concediu de odihna suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

a) 1 zi la data efectuării puncției ovariene;

b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihna suplimentar prevăzut la alin. (1) trebuie însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.

 

Calcul concediu de odihna

PRIMEȘTE CELE MAI NOI ARTICOLE DIRECT ÎN INBOX👇

Concediul de odihna se plătește exact ca o perioadă normală de lucru; pentru fiecare zi de concediu vei primi media zilnică a drepturilor tale salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul. Singura diferență este că nu se acordă tichete de masă. Reține că este important să plătești angajatului banii de concediu cu 5 zile înainte de plecarea în vacanță.

Articolul 150 din Codul Muncii reglementează plata concediilor de odihna: 

(1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihna reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

(3) Indemnizaţia de concediu de odihna se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.


Întrebări referitoare la plata concediului:

Pot compensa în bani zilele de concediu de odihna neefectuat? Când este permisă o astfel de compensare?

Avocata Teodora Mănăilă răspunde:

Doar în cazul încetării contractului de muncă, Codul Muncii din România permite compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat.

La stabilirea numărului de zile de concediu neefectuate, angajatorii trebuie însă să acorde atenție normelor privind reportarea concediului de odihna.

Altfel, în situația în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual, conform art. 146 din Codul Muncii.

În ceea ce privește zilele de concediu reportate, de regulă, orice concediu anual acumulat va fi pierdut, dacă nu va fi utilizat până în ultima zi a termenului de 18 luni. Cu toate acestea, un angajat nu își poate pierde automat dreptul dobândit la concediul anual plătit, doar prin simplul fapt că nu a solicitat concediul.

În măsura în care angajatorul dovedește că salariatul s-a abținut în mod deliberat și în cunoștință de cauză de la a-și lua concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea de a-și exercita dreptul (spre exemplu, angajatorul notifică salariatul la intervale de timp regulate cu privire la zilele de concediu acumulate însă salariatul continuă să se abțină de la efectuarea concediului de odihnă), legislația UE nu se opune decăderii din dreptul de a efectua concediul de odihna în natură, și nici pierderii dreptului la compensarea în bani a acestuia în cazul încetării raportului de muncă [Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauzele C-619/16 și C-684/16] – spune avocata Andreea Suciu.

Trebuie subliniat, de asemenea, că aceste precizări aduse de Curtea de Justiție a Uniunii Europene produc deja efecte în practică.

Tribunalul Dolj s-a pronunțat într-un dosar privind drepturile salariale și a admis ca fiind corectă concluzia angajatorului care a stabilit că salariatul își pierduse dreptul de a solicita compensarea zilelor de concediu la sfârșitul relației de muncă. În dosarul soluționat, salariatul ocupa o funcție de conducere și nu depusese nicio cerere de concediu pentru sine deși aprobase cererile altor salariati din subordine. Întrucât salariatul avea cunoștință, prin prisma funcției, de aceste obligații de programare și efectuare a concediului de odihnă, instanța a considerat că în mod anume, acesta s-a abținut de la efectuarea concediului de odihnă, pierzând astfel dreptul de mai solicita compensarea în bani a concediului la încetarea raportului de muncă, menționează avocata Teodora Mănăilă.

Ce se întâmplă dacă din motive obiective trebuie să chem angajatul din concediu de odihna? Ce obligații financiare am față de el?

Angajatorul are dreptul de a rechema un angajat din concediul de odihna numai în caz de forță majoră sau probleme urgente care necesită prezența salariatului la locul de muncă, conform Codului Muncii, articolul 151, alineatul (1). În acest caz, angajatorul trebuie să acopere toate cheltuielile angajatului și ale familiei, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 

Dacă angajatul are evenimente deosebite în familie aceste zile sunt plătite separat sau intră în concediu de odihna?

Articolul 152 din Codul Muncii ne lămurește:
(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihna.
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

 

În cazul în care am angajați care cer frecvent concediu fără plată, câte astfel de zile pot acorda?

Este important să știi că angajații au dreptul să-și ia zile de concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale, conform art. 153 din Codul Muncii. Este important să stabilești o durată a concediului fără plată, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, pentru a evita situațiile în care angajații ar putea profita de acest drept.

 

Concediul de odihna în situații atipice. Răspunsuri oferite de avocatele Andreea Suciu și Teodora Mănăilă de la Suciu -Employment and Data Protection Lawyers.

 

Pentru salariații care se angajează pe parcursul anului cum se acordă concediul de odihna?

Ca regulă generală, concediul de odihna se acordă proporțional cu activitatea prestată de angajat  într-un an calendaristic, respectiv dreptul la concediu de odihnă este dobândit treptat, odată cu realizarea fiecărei zile de muncă.

În consecință, angajatorii trebuie să stabilească durata concediului de odihna la care noii salariați sunt eligibili, pe baza numărului efectiv de zile lucrate.

 

Pot angajații să renunțe în mod unilateral la concediul programat sau să ceară o reprogramare în situația de criză?

Ca angajator este bine să știi că articolul 149 din Codul Muncii prevede că angajații au obligația de a efectua în natură concediul de odihna în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Având în vedere că programarea vacanței este rezultatul acordului părților, angajatorul are dreptul să solicite angajatului să prezinte motivele care îl împiedică să efectueze concediul și să le analizeze caracterul justificativ. 

În cazul în care motivele furnizate de către angajat sunt independente de voința acestuia (n.r. spre exemplu, chemarea la muncă din concediu de către angajatorul soțului salariatului), considerăm că angajatorul trebuie să accepte solicitarea și, de comun acord cu angajatul, să facă o reprogramare a concediului în cursul aceluiași an. Dacă o astfel de reprogramare nu este posibilă, este important să aibă în vedere ca angajatul să efectueze concediul în 18 luni de la sfârșitul anului în care a apărut dreptul la concediu.

 

Concediu de odihna in preaviz

Poate fi acoperită perioada de preaviz cu zilele de concediu de odihna?

În măsura în care ambele părți sunt de acord, angajatul poate beneficia pe perioada termenului de preaviz de zilele de concediu neefectuate, fără ca o astfel de situație să împiedice împlinirea termenului de preaviz.

Totodată, ca regulă generală, angajatorul nu poate obliga angajatul să-și ia  concediu de odihna în perioada de preaviz, dar nici angajatul nu își poate obliga angajatorul să îi aprobe o cerere de concediu de odihna.

Este posibil ca angajatorul să aibă nevoie de angajatul aflat în perioada de preaviz să-și termine task-urile sau să predea situația noului coleg. În acest caz, zilele de concediu de odihna neefectuate vor fi compensate în bani, odată cu ultima plată realizată angajatului.

Reține! Concediul de odihna este un drept al angajatului, dar și o obligație. Astfel, concediul de odihna aferent unui an trebuie efectuat în integralitate în anul pentru care este acordat sau, dacă acest lucru nu este posibil, din motive obiective, ca angajator, trebuie să te asiguri că angajatul își ia zilele de concediu în 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

 

Ți-a plăcut articolul despre concediu de odihna? Citește și:

 

Prime de Sărbători și alte beneficii oferite de companii la final de 2022

 

Ce trebuie să știi din Codul Muncii dacă ești angajator

Categorii:
AdministrativUpdate

După absolvirea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității București, a lucrat timp de 8 ani în presa scrisă, în PR și în marketing pentru o companie de recrutare. În 2016 a simțit că e momentul pentru o nouă provocare în carieră și s-a alăturat echipei eJobs și ulterior și echipei We Are HR. În portofoliul său se află articole pe subiecte precum modificările legislative în domeniul muncii, cultură organizațională, leadership, employer branding, precum și interviuri cu specialiști în HR și manageri de companii.
214 Comments on this post.
 • Popescu
  21 July 2020 at 10:01 pm
  Leave a Reply

  Buna seara!Lucrez la o firma privata,in momentul de fata lucrez doua saptamani la birou si o saptamana de acasa,firma vrea sa ma oblige ca in saptamana in care lucrez de acasa sa imi iau concediu,eu nu doresc acest lucru,consider ca concediul il iau cand am eu nevoie,de aceea este concediu de odihna,ma odihnesc cand vreau si consider eu si familia mea,nu cand vrea firma.multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   22 July 2020 at 9:14 am
   Leave a Reply

   Bună,

   Conform articolului Art. 148 . [programarea concediului de odihna] din Codul Muncii:
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

   • Lily
    17 September 2020 at 3:00 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua In timpul concediului de odihna am primit si preaviz Se poate suprapune CO cu preavizul?

    • Steluța Năstase-Lupu
     1 October 2020 at 8:28 am
     Leave a Reply

     Bună, Judith,

     Nu se poate suprapune concediul de odihnă cu preavizul. Vei termina concediul de odihnă și apoi vei începe preavizul.

     • Zegheru
      19 May 2021 at 12:29 am

      Bună ziua sunt angajat de 5 ani la o firmă privată în domeniul construcțiilor și eu în toți acești ani nu am primit nici măcar 1 leu pe concediu pe care eu l-am luat . Întrebare este poate firma sa nu plătească zilele de concediu că nu vrea sau că sunt alte probleme .

     • Steluța Năstase-Lupu
      19 May 2021 at 3:33 pm

      Bună, Ionuț,

      Banii de concediu înseamnă să-ți iei salariul întreg pe o lună deși ai avut zile de concediu. O zi de concediu este echivalentul în bani al unei zilei de muncă. În cazul în care îți mai rămân zile de concediu neefectuate și decizi și pleci de la angajator, iar acesta nu-ți le poate acorda, atunci este obligat, prin prevederile din Codul Muncii, să ți le plătească.

     • Alex
      23 June 2023 at 12:22 am

      Bună seara! As dori să-mi explicați urmatoarea situație:
      Fiecare angajat al unei firme are dreptul la concediu de odihnă minim 20 de zile lucrătoare pe an,minim 10 zile legate consecutiv iar restul (10-11 zile) se pot lua și fracționat.
      Întrebarea mea este:
      Are angajatorul meu dreptul să nu imi dea să zicem cele 10 zile legate (rămase din cele 20) spre exemplu in August sa zicem, doar pentru faptul ca mi le da in Decembrie cu scuza că în perioada Decembrie nu prea sunt comenzi și doar atunci pot sa mi le scot,sau pot să merg in concediu
      de odihnă oricând doresc iar dacă angajatorul meu dorește să-mi dea de buna voie zile in Decdmbrie asta ar fi alegerea lui?Din câte știu am dreptul sa merg cand doresc eu in concediu de odihna și nu cand dorește angajatorul atâta timp cât predau programarea cu cdl putin 60 de zile inaintea efectuării concediului.Tin să menționez ca este o firmă mică unde suntem 2 angajați și angajatorul.Mulțumesc.Astept un răspuns.

     • Steluța Năstase-Lupu
      7 July 2023 at 2:38 pm

      Bună, Alex,

      Conform Codului Muncii, art. 148. [programarea concediului de odihna]
      (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
      (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.
      (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
      (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
      (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

      Din aceste prevederi, deducem că perioada concediului trebuie să fie agreată de ambele părți și să ți se ofere o perioadă de 3 luni în care poți alege când să-ți iei concediu. Este important ca angajatorul să te întrebe înainte de a stabili concediul. Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te ghida.

    • Elena
     1 November 2022 at 7:10 am
     Leave a Reply

     Buna ziua! Am lucrat ca si contabil sef la o scoala.Din aprilie m-am imbolnavit, am stat 180 zile in concediu medical si apoi m-am pensionat pe caz de boala pentru un an de zile,cu dreptul de prelungire pana la iesirea la pensie la limita de varsta(4 ani).Ce se intampla cu concediul neefectuat.

     • Steluța Năstase-Lupu
      18 November 2022 at 5:15 pm

      Bună, Elena,

      Conform Codului Muncii, Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
      (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
      (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

      Este important să discuți cu HR-ul pentru a vedea dacă poți primi concediul de odihnă neefectuat.

   • Roxana
    8 January 2021 at 12:14 am
    Leave a Reply

    Buna seara.sunt angajată de 3 luni in cadrul unei companii.de la hr ni s-a spus că acordarea concediului de odihna se va face după ce vom avea minim 6 luni vechime în cadrul firmei.este legal? stiu ca se calculează 1,75 ×lunile lucrate.la 3 luni am dreptul la 5,25 zile de concediu.Astept un raspuns de la dumneavoastra. Mulțumesc.

    • Steluța Năstase-Lupu
     8 January 2021 at 10:00 am
     Leave a Reply

     Bună, Roxana,

     Dreptul la concediu de odihnă îl dobândești chiar de la data angajării și nu este necesar să treacă o anumită perioadă de timp până acordarea acestui drept. În Codul Muncii nu există nicio prevedere de acest fel. Cu toate acestea, angajatorii au dreptul să menționeze în contractul individual și în cel colectiv, un anumit interval de timp după care se poate lua concediu de odihnă, interval pe care îl consideră optim pentru că angajatul să se familiarizeze cu jobul, să poată fi urmărită evoluția acestuia. Este așadar important să vezi ce se menționează în contractul individual și în cel colectiv. Dacă nu sunt mențiuni pe această temă, cel mai bine este să vorbești cun avocat specializat în dreptul muncii care te va ghdida în relația cu angajatorul.

  • Violeta
   15 July 2023 at 2:24 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua,
   Mi s-au aprobat 10 zile de concediu de odihnă peste două săptămâni, dar de luni eu doresc sa-mi depun demisia cu preaviz. Cele 10 zile de concediu de odihnă planificate si aprobate de angajator pot fi considerate 10 zile din perioada de preaviz, sau în concediu mi se întrerupe preavizul? Menționez că aș prefera să închei activitatea la actualul loc de muncă cât de repede îmi permite legea….

   • Steluța Năstase-Lupu
    18 July 2023 at 5:36 pm
    Leave a Reply

    Bună, Violeta,

    Cele 10 zile de concediu de odihnă pot fi considerate 10 zile din perioada de preaviz doar cu acordul angajatorului. Pot fi și situații în care acesta să-și dorească să vii la job și să-ți plătească zilele de concediu.
    Preavizul se întrerupe doar în cazul unui concediu medical.
    Recomandarea noastră este să discuți cu managerul și să găsiți împreună o cale reciproc avantajoasă pentru a finaliza cu bine contractul de muncă.

 • Alexandra
  29 July 2020 at 5:44 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Am intrat in octombrie 2018 in concediu de crestere copil si mi-au ramas 3 zile de concediu de odihna neefectuate. M-am intors la serviciu in data de 1 iulie 2020, aceste zile se reporteaza sau nu? multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   5 August 2020 at 9:29 am
   Leave a Reply

   Bună, Alexandra,

   Din informațiile și din experiența noastră, aceste zile ar trebui să se reporteze. Discută cu departamentul de HR pentru a afla exact condițiile companiei pentru concediu de odihnă.

   • MĂDĂLINA dinca
    24 October 2020 at 3:39 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua cu 2 zile înainte de a intra în concediu de odihnă am aflat că voi intra in carantină pe perioadă de 14zile adică de pe data de 10-23 iar concediul de odihnă de pe data de 14-20 adică acestea se suprapun. Firma decide să îmi ia în calcul doar doar cele 3zile care lipsesc data de20-23. Este legal? Pot face ceva în privința asta? Îmi pot “salva”cele 5 zile de concediu. Mulțumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     27 October 2020 at 12:18 pm
     Leave a Reply

     Bună, Mădălina,

     Te sfătuim să apelezi la un avocat specializat în dreptul muncii. Practic ar trebui să primeze concediul de carantină, iar concediul de odihnă să fie efectuat după concediul de carantină. Angajatorul nu are dreptul să-ți suprapună cele două concedii. E o încălcare a dreptului tău la concediu de odihnă.

 • paula Julier
  21 September 2020 at 11:11 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,dupa revenirea din simajul tehnic,angajatorul ne-a redus progeamul de munca la 4 ore pe care il efectuam in 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, concediul de odihna acumulat in perioada din naintea pandemiei la contract de 8 ore. Concediulde odihna se aplica la zilele in care muncim 8 ore sau se poate aplica si la restul zilelor in care practic nu suntem fizic la munca? Mentionez ca si orarul pe care il semnam este de 2 zile a cate 8 ore de munca cu 2 zile libere.

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 October 2020 at 8:34 am
   Leave a Reply

   Bună, Paula,

   Conform articolului 145 din Codul Muncii, alineatul (3) Sarbatorile legale in care nu se lucrează, precum si zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

   Este important să afli de la angajator cum încadrează cele două zile libere.

 • Ionita
  8 October 2020 at 11:07 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  As dori si eu o lamurire privind situatia la locul de munca a mamei. Ea s-a angajat pe 1 iulie si in august conducerea a obligat-o sa isi ia concediu de odihna 10 zile, din cauza unor persoane care erau suspecte de covid. La sfarsitul lunii septembrie, ea si-a dat demisia de la jobul respectiv, iar acum este obligata sa aduca bani de acasa pentru a plati cele 10 zile de concediu. Este legal acest lucru, din moment ce a fost decizia conducerii? Avand in vedere ca era de o luna de zile angajata, nu avea dreptul la atatea zile de concediu. Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   9 October 2020 at 11:00 am
   Leave a Reply

   Bună,

   Aveți o dovadă în scris a acestei decizii a conducerii? Dacă da, vă puteți adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă și unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • Valentina Cazacu
  2 November 2020 at 9:10 am
  Leave a Reply

  Bună ziua, lucrez la o firmă privată și am făcut cerere de concediu pentru o zi și m-am trezit cu 5 zile. Nu ar fi fost nimic, dar în vară fără să fac cerere de concediu mi s-au dat 10 zile. Este legal?

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 November 2020 at 9:26 am
   Leave a Reply

   Bună, Valentina,

   Nu este legal. Angajatorul ar trebui să-ți acorde câte zile ai cerut. Acestea ar trebui să fie în concordanță și cu planificarea concediilor. Primul pas este de a-l notifica pe acest aspect. Dacă nu obții răspuns și remedierea situației, te poți adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă și poți cere sfatul unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • Georgiana Hretcanu
  4 November 2020 at 7:06 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua
  Conform contractului de munca zilele de 30 Noiembrie, 1 decembrie, 25 decembrie, 31 decembrie, 15 august sunt zile libere legale.
  În cazul în care am lucrat în aceste zile și nu mi-au fost oferite zile libere în următoarele 30 de zile aferente acestora cum se procedează?

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 November 2020 at 3:12 pm
   Leave a Reply

   Bună, Georgiana,

   Acestea sunt prevederile din Codul Muncii referitoare la compensarea muncii în zilele de sarbatoare:

   Art. 142.
   (2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

 • Manuela
  6 November 2020 at 9:06 am
  Leave a Reply

  Bună ziua, sunt angajata dar eu îmi plătesc dările către stat. Vreau sa plec de la firma, dar de 2 ani nu mi-am luat concediu. Firma ce plătește la stat dacă imi îmi plătește concediul legal?

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 November 2020 at 3:07 pm
   Leave a Reply

   Bună, Manuela,

   Indemnizatiile acordate pe perioada concediului de odihna sunt supuse impozitului pe salarii, potrivit art. 76 din Codul fiscal și tuturor contribuțiilor sociale obligatorii datorate în raport cu venitul din salariu.

   • Maria Avram
    11 November 2020 at 12:29 am
    Leave a Reply

    Buna seara,
    Dacă postul ocupat de mine se va desființa, iar eu nu mi-am luat zilele de concediu din cursul anului, aceste se vor plăti la final?

    • Steluța Năstase-Lupu
     11 November 2020 at 9:42 am
     Leave a Reply

     Bună, Maria,

     În articolul 146, alineatul 3, din Codul Muncii se menționează: Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

     În funcție de regulamentul intern, angajatorul fie va acorda aceste zile până la data desființării postului, fie va plăti angajatului contravaloarea acestora.

   • Florentina
    15 July 2021 at 11:21 am
    Leave a Reply

    Buna ziua!
    Am lucrat la o firmă care sa desfiintat, urmând să ne bage in somaj dar nu ne-a platit concediu. As putea face ceva sa mi se dea banii pe concediu?

    • Steluța Năstase-Lupu
     15 July 2021 at 2:47 pm
     Leave a Reply

     Bună, Florentina,

     Zilele de concediu sunt plătite exact ca zilele de muncă. Dacă ți-ai luat concediu și la finalul lunii ai primit salariul intreg, atunci este ok, angajatorul nu mai are ce să-ți plătească. Dacă îți mai rămân zile de concediu nefectuate și nu le poți lua în preaviz, atunci angajatorul este obligat legal, conform Codului Muncii, art. 146, alin 3, să-ți plătească aceste zile.

    • miryam
     12 December 2022 at 11:29 pm
     Leave a Reply

     buna,

     vin si eu cu rugamintea de a ma sfatui in urmatiarea privinta:

     in curand voi finaliza concediul de crestere a copilului, exista astfel posibilitatea de a intra in concediu de odihna, ulterior implinirii perioadei de 1a si 11 luni, cat este legal? astfel sa reintru in activitate incepand cu co neefectuat si restant?

     De cate zile de co ar trebui sa beneficiez avand in vedere ca am stat in concediu de maternitate cele 126 de zile?

     • Steluța Năstase-Lupu
      15 December 2022 at 2:24 pm

      Bună, Florentina,

      Îți poți lua concediu de odihnă după finalizarea concediului de creștere copil. Trebuie doar să verifici cu angajatorul dacă concediul pe care știi că îl mai ai de efectuat mai este valabil. Există aceste prevederi în Codul Muncii:

      Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
      (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
      (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
      (3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

      Numărul de zile de concediu de odihnă aferent concediului de maternitate depinde de numărul de zile de concediu de odihnă anual, menționat în contractul tău de muncă.
      În medie, sunt cam 2 zile de concediu de odihnă pe lună.

   • Delia
    12 January 2023 at 11:49 pm
    Leave a Reply

    Bună seară am și eu o întrebare, sunt angajat la firma de 18 ani și am concediu doar 21 de zile, se poate face ceva pentru mai multe zile de concediu de odihna, vă mulțumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     16 January 2023 at 4:40 pm
     Leave a Reply

     Bună, Delia,

     Poți vorbi cu managerul tău. În Codul Muncii se menționează că angajații au dreptul la un concediu de odihnă de minimum 20 de zile lucratoare pe an. Sunt companii care oferă mai multe zile, în funcție de vechimea angajaților. Îți recomandăm să negociezi durata concediului tău de odihnă.

 • Alina
  13 November 2020 at 3:53 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua sant angajata de o luna si miau dat 5 zile de concediu doresc sa stiu daca se opresc din concediu anual mentionez ca nu am cerut eu concediu normal concediu este de 20 de zile anual nu inteleg de ce miau dat concediu cand eu doream la anu sal iau

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 November 2020 at 9:30 am
   Leave a Reply

   Bună, Alina,

   Zilele de concediu luate se opresc din concediu anual. Contează să discuți cu angajatorul acest aspect, să vezi dacă există o planificare a concediilor în companie.

 • Cristian
  19 November 2020 at 5:59 pm
  Leave a Reply

  In baza contractului A1 cu detașare în belgia pt. un an eu beneficiez doar de 20 de zile de concediu de odihnă? Asta ar insemna sa stau 11 luni plecat și doar 20 de zile acasă într-un an? Pt că în baza acestor legi angajatorul ne pune să facem cfs pt restul de zile petrecute acasă!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 November 2020 at 11:03 am
   Leave a Reply

   Bună, Cristian,

   Durata minimă a concediului de odihnă anual este de minimum 20 de zile lucrătoare:
   Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

   Acum fiecare angajator are dreptul să acorde mai multe zile agajaților în funcție de vechimea în companie, de rezultate, de condițiile de muncă etc. Contează mult ce scrie în contractul de muncă, în regulamentul de ordine interioară și în contractul colectiv de muncă. Este important să le parcurgi pentru a vedea exact câte zile de concediu ți se cuvin.

 • Ana Maria
  20 November 2020 at 10:39 am
  Leave a Reply

  Bună ziua,
  As vrea sa știu dacă este legal sa fiu pur și simplu să-mi iau toate zilele de concediu pana la 10 decembrie anul curent. Practic zilnic sunt presata să-mi iau concediu mai repede. Dacă îmi rămân 2-3 zile acestea nu pot și reportate? Mi-am trecut concediu pe 15 decembrie, m-au obligat sa șterg sa îl trec pe 10.

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 November 2020 at 11:10 am
   Leave a Reply

   Bună, Ana Maria,

   Conform Codului Muncii, art. 148, concediul de odihnă se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   În cazul tău, sunt de interes și aceste prevederi:

   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   În mod normal, angajatorul ar trebui să urmărească o programare. Dacă din motive justificate nu poți efectua integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   Discută cu angajatorul și prezintă-i aceste prevederi. Angajatorul nu-ți poate impune concediul de odihnă la o anumită dată dacă nu are motive justificate. Poți apela pentru consiliere și la un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Anca
  24 November 2020 at 11:55 am
  Leave a Reply

  Bună ziua!

  Vă rog să mă ajutați cu următoarea situație: Dacă numărul zilelor de concediu de odihnă trebuie diminuat în următoarele situații:
  – în cazul în care salariatul a efectuat, pe parcursul anului, zile libere conform Legii 19/2020, pe perioada stării de urgență;
  – în cazul în care salariatul a avut contractul de muncă suspendat pentru concediu paternal;
  – în cazul în care salariatul a avut contractul de muncă suspendat pentru concediu de acomodare.

  Vă mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   25 November 2020 at 3:28 pm
   Leave a Reply

   Bună, Anca,

   Numărul zilelor de concediu nu trebuie diminuat în cazurile menționate de tine. Zilele libere pentru părinți sunt acordate conform Legii 19, iar în Legea 19 nu se mneționează că aceste zile se iau din concediul de odihnă anual. iar pentru concediul paternal, din contră ar trebui să primești zile de concediu. Este important ca pentru concediul de acomodare să te interesezi la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)

   Iată care sunt prevederile din Codul Muncii:

   Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

 • Gabriela
  7 December 2020 at 9:00 am
  Leave a Reply

  Bună ziua. As dori o lămurire referitor la serviciul meu. Șefa a angajat de astăzi o altă față pe postul meu. Ma anunțat că întru în zilele de concediu de anul trecut iar apoi mă dă în jomaj. Menționez că nu am semnat nimic în privința aceasta. Este normal? Se poate? Ce pot face? Nu știu nici câte zile am de concediu. Lucrez de un an și jumătate. Mia plătit concediu exact cât am salariul în mână 1200.Pentru un an. Nu mi la dat că nu a vrut. Acum ce pot face? Nu am fost anunțată și nu am semnat nimic că sunt în concediu de odihnă. Vă rog spuneți i ce pot face?

  • Steluța Năstase-Lupu
   10 December 2020 at 8:48 am
   Leave a Reply

   Bună, Gabriela,

   Angajatorul ar trebui să aibă un motiv real și legal pentru a te concedia.

   Acestea sunt motivele de concediere conform Codului Muncii:

   Art. 61. [cazurile concedierii pentru motive subiective]
   Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
   a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
   b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
   c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
   d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

   Art. 65. [concedierea pentru motive obiective]
   (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
   (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

   Sfatul nostru este să aștepți să-ți dea înștiințarea de demitere și să vezi ce scrie acolo. Nu semna nimic îaninte de a te consulta cun avocat specializat în dreptul muncii.

   • Bercaru
    28 December 2020 at 2:57 pm
    Leave a Reply

    Bună ziua! Concediul suplimentar întrerupt din cauza carantinei (covid19) poate fi reprogramat? Mulțumesc. Cu respect Bercaru V.

    • Steluța Năstase-Lupu
     8 January 2021 at 9:45 am
     Leave a Reply

     Bună ziua,

     Conform Codului Muncii, art. 145, alineatul 5):In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

 • Mihaela
  4 January 2021 at 9:53 pm
  Leave a Reply

  Buna!Firma la care sunt angajata,isi va desfiinta punctul de lucru unde lucrez si din 21 dec.pâna in 21 ianuarie sunt in preaviz.Eu as vrea sa imi iau concediu parental pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 12 ani,deoarece copilul este in cls 1 si se descurca greu cu orele on line,si as vrea ca din data de 11 ian sa beneficiez de acest concediu.Ce se intampla cu preavizul in care ma aflu in prezent?

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 January 2021 at 9:48 am
   Leave a Reply

   Bună, Mihaela,

   Conform Codului Muncii, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Trebuie să discuți cu angajatorul și să-i expui opțiunea ta. Puteți ajunge la un acord să închei mai devreme contractul de muncă.

 • Andrei Ionut
  20 January 2021 at 10:20 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Sunt angajat la firma privata si firma la care lucrez NU are contract colectiv de munca; as vrea sa stiu cate zile de concediu suplimentare pot sa primesc pe langa cele 20zile mimin legale. (mentionez ca la ultima evaluare mi s-au mai dat 2 zile de concediu); as vrea sa stiu (avand in vedere ca nu avem Contract colectiv de munca) exista o limitare legala la un maxim de zile suplimentare?

  Stiu ca cf
  Art. 145. [durata concediului de odihna]
  (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

  dar nu zice nicaieri ce se intampla daca nu exista contract colectiv de munca si deasemenea nu vad in lege sa specifice un maxim de nr de zile de concediu! asa e sau gresesc?
  Multumesc aniticipat

  • Steluța Năstase-Lupu
   20 January 2021 at 1:32 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andrei,

   În acest caz, sunt valabile prevederile din contractul individual de muncă. Sunt companii care prevăd în contractul de muncă că acordă un anumit număr de zile de concediu în funcție de vechimea în muncă, însă această prevedere nu este o obligativitate.
   În lipsa unei mențiuni în contractul de muncă se aplică prevederile din Codul Muncii. Te sfătuim să întrebi colegii din departamentul de HR dacă există posibilitatea de a primi mai multe zile de concediu și care sunt criteriile.
   De asemenea, poți vorbi și cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te asigura că ceea ce face compania este legal.

 • serban aneta
  20 January 2021 at 2:40 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Pentru concediu neefectuat in anul 2017 in termen de 18 luni,conform legislatiei in vigoare ,daca ma lichidez in 2021 mai pot primi compensarea in bani?

  • Steluța Năstase-Lupu
   21 January 2021 at 8:49 am
   Leave a Reply

   Bună, Aneta,

   În articolul 146, alineatul 2 din Codul Muncii se precizează: (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   Așadar ar fi trebuit să îți iei concediul de odihnă neefectuat în 2017 până cel târziu la jumătatea anului 2019. Este nevoie să discuți cu angajatorul. Este singurul care-ți poate spune dacă acordă acest concediu sau nu.

 • Cristina Dima
  22 January 2021 at 10:27 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Am intrat in concediu de crestere copil in 2018 pana in august 2020, ramanand cu 8 zile de concediu de odihna neefectuate. Mai pot lua aceste zile de co neefectuate din 2018 dupa revenirea din ccc? Daca da, pana cand se pot efectua?
  Puteti sa ma ajutati precizandu-mi care este prevederea legala in acest sens?

  • Steluța Năstase-Lupu
   25 January 2021 at 10:14 am
   Leave a Reply

   Bună, Cristina,

   Conform Codului Muncii, art. 146:
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   Este nevoie să discuți cu angajatorul care, în funcție de prevederile din contractul colectiv de muncă/contractul individual/regulamentul intern îți poate spune exact dacă poți efectua aceste zile de concediu de odihnă. În mod normal ar trebui să poți lua aceste zile având în vedere că ai avut un motiv întemeiat pentru care nu le-ai putut lua în 2018.

   • Cristina Dima
    25 January 2021 at 11:35 am
    Leave a Reply

    Multumesc pentru raspuns!

    • Steluța Năstase-Lupu
     25 January 2021 at 1:59 pm
     Leave a Reply

     Cu drag! 🙂

 • Preda Adriana
  11 March 2021 at 3:28 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua lucrez la o fabrica de pine de 6 luni iar azi 11_03_2021 fara nici o explicatie mam trezit concediata
  Pot cere bani pe concediu si somaj?
  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 March 2021 at 12:33 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adriana,

   Da, poți cere banii, sunt dreptul tău pentru munca depusă. Pentru șomaj trebuie să te adresezi Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă.

 • dancu Cristina
  29 March 2021 at 2:17 pm
  Leave a Reply

  Intentionez ca la data de 01 iunie 2021 sa-mi depun dosarul de pensionare. As dori sa stiu daca concediul de odihna se acorda integral in acest caz, sau mai putine zile avand in vedere ca la data de 01 iunie imi intrerup activitatea.

  Multumesc frumos.

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2021 at 12:44 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua,

   Ar trebui să puteți lua zilele de concediu de odihnă care vă revin până în momentul în care primiți decizia de pensionare. Discutați cu angajatorul care vă poate îndruma în acest caz.

   • Alexandru
    21 April 2021 at 12:13 am
    Leave a Reply

    Bună, am și eu o întrebare..

    Dacăa zile de concediu ne efectuate și vreau sa termin colaborarea cu ei voi pierde dreptu la concediu sau mi se vor trece la firma care urmează sa ma angajez?

    • Steluța Năstase-Lupu
     21 April 2021 at 11:34 am
     Leave a Reply

     Bună, Alexandru,

     Zilele de concediu nu se raportează la firma la care urmează să te angajezi. Trebuie să le iei înainte de a pleca de la actualul loc de muncă.

 • dancu Cristina
  1 April 2021 at 11:52 am
  Leave a Reply

  Multumesc frumos.

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2021 at 12:52 pm
   Leave a Reply

   Cu drag! 🙂

   • Dragos
    27 April 2021 at 9:53 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua!
    Am si eu o întrebare:
    Cum se calculeaza durata timpului de muncă intr o luna in care ai concediu de odihna?
    Exemplu:
    La un program de lucru de 12/24-12/48, sa luam in speță luna martie, care are un timp de munca de 184 de ore(23 de zile lucratoare),muncesc efectiv 11 ture a 12 ore=132 de ore lucrate si am 10 zile calendaristice de concediu de odihna( lucrator in ministerul de interne).Nu ma intereseaza din punct de vedere al remunerației, ci diferenta de ore pe care trebuia sa le muncesc 184-132=52 de ore,luând în considerare si cele 10 zile calendaristice de concediu.
    Drept urmare:
    ^Cum sunt “pontat” în timpul concediului?
    ^Exista posibilitatea ca intr o luna in care am avut concediu,sa am ore suplimentare?
    Multumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     4 May 2021 at 8:48 am
     Leave a Reply

     Bună, Dragoș,

     Din informațiile noastre, o zi de concediu este echivalenta cu o zi de lucru, ca ore și plată. Îți recomandăm să discuți în departamentul de resurse umane pentru a afla exact care sunt procedurile în instituția în care lucrezi.
     Într-o lună în care ai avut concediu, poți avea și ore suplimentare de lucru.

     • Dragos
      6 May 2021 at 10:05 am

      Multumesc frumos pentru raspuns!

 • cATALIN
  22 April 2021 at 10:34 pm
  Leave a Reply

  Bună seara,

  Lucrez într-o instituție de învățământ superior, iar de curând departamentul în care activez a fost reorganizat prin comasarea cu un altul similar. Posturile din noua organigramă au fost scoase la concurs, iar o parte dintre noi, cei care nu vor lua examenul, vor intra ulterior în preaviz.
  Cu toții avem zile de concediu neefectuat, din 2020, respectiv 2021 (fracția cuvenită pentru anul în curs), iar conducerea ne-a sugerat să ni le luăm până la definitivarea noii organigrame. Întrebarea este: în cazul în care raporturile dintre noi și angajator se încheie, acesta din urmă este obligat să ne compenseze în bani zilele de concediu neefectuate?
  Cei care vor lua concursul și vor ocupa noile posturi, semnând, evident, un nou contract, vor pierde zilele de concediu? În acest caz angajatorul ce obligații are? Ni s-a comunicat că acestea se vor pierde efectiv, fără nicio compensație.

  Mulțumesc mult pentru ajutor.

 • iulia
  3 June 2021 at 10:15 am
  Leave a Reply

  Buna ziua ,am un salariat angajat de 30 de zile , cand pot sa ii dau concediul de odihna si cate zile , el vrea 6 zile dupa 30 zile lucrate . cum sa procedez .Multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 June 2021 at 8:55 am
   Leave a Reply

   Bună, Iulia,

   Împarte numărul minim de zile de concediu de odihnă prevăzute în Codul Muncii (20 de zile) la lunile dintr-un an. Pentru o lună lucrată are dreptul la o zi și jumătate de concediu, dar din informațiile noastre îi poți acorda în avans zilele de concediu, având grijă ca într-un an să nu depășească numărul de zile de concediu legal permise sau convenite prin contractul de muncă/Regulamentul Intern (care pot prevede mai mult de 20 de zile de concediu de odihnă, în funcție de politica companiei).

 • Camelia Calin
  11 June 2021 at 9:34 pm
  Leave a Reply

  Buna seara!Am fost in concediu de crestere copil,iar de o luna m-am intors la serv,imi puteti spune va rog daca pot beneficia de concediu de odihna si dupa cat timp? Va multumesc frumos!

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 June 2021 at 9:07 am
   Leave a Reply

   Bună, Camelia,

   Întreabă colegii din departamentul HR sau managerul direct câte zile de concediu ai, poate ți-au rămas de dinainte de a intra în concediu creștere copil. Conform Codului Muncii, ai dreptul la minimum 20 de zile de concediu de odihnă anual, ceea ce înseamnă cam 1,5 zile pe lună.

 • POPESCU
  21 June 2021 at 11:28 am
  Leave a Reply

  Buna ziua, am contractat cu o firma Olandeza sa-i duc echipaj navigant pe un vas , echipajul lucreaza doua saptamani , iar doua saptamani este la domiciliu, eu pe doua saptamani le platesc salariul intreg , fiind pontati in doua saptamani cu 168 ore. Concediul de odihna se acorda la fel , adica 20 zile pe an , daca ei stau acasa 6 luni si 6 lucreaza ???? Multumesc !!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 June 2021 at 1:39 pm
   Leave a Reply

   Bună,

   Durata concediului de odihnă îl puteți stabili prin contract de muncă, respectând prevederile din Codul Muncii Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
   Dacă îi plătiți în cele două săptămâni cât stau la domiciliu, trebuie să aibă dreptul și la cel puțin numărul minim de zile de concediu pe an.
   Având în vedere că este un caz particular, vă sfătuim să cereți și opinia unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • IRINA pODARU
  22 June 2021 at 1:07 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  conform contractului individual de munca, numarul de zile de concediu pe an este de 24.
  Angajatorul vrea sa reduca numarul de zile la 23 si solicita semnarea unui act aditional la contract pentru reducerea numarului de zile. Este legal acest lucru?
  Am refuzat sa semnez actul si vreau sa stiu daca pot fi obligata sa imi dau acordul pentru reducerea numarului de zile de concediu.

  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 June 2021 at 1:33 pm
   Leave a Reply

   Bună, Irina,

   Prevederile din contractul de muncă pot fi modificate doar cu acordul părților, concediul nefiind o situație de forță majoră astfel încât modificarea să fie făcută unilateral: https://www.codulmuncii.ro/titlul_2/capitolul_3_1.html.
   Angajatorul nu te poate obliga să semnezi o prevedere pe care nu o agreezi. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te ghida în această situație.

 • andreea Lupu
  14 July 2021 at 8:30 pm
  Leave a Reply

  Buna seara
  M-a aflu in preaviz și vreau sa întreb dacă am dreptul in perioada preavizului la concediu îngrijire copil bolnav.
  As mai avea de stat in preaviz 7 zile.
  Oare mi se ia in calcul concediu îngrijire copil sau după concediu îngrijire copil trebuie sa revin in preaviz pt efectuarea de 7 zile. Va mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 July 2021 at 2:52 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Dacă intri în concediu medical, preavizul se suspendă, urmând ca după revenirea la job, acesta să continue.

 • Munteanu cristina
  15 July 2021 at 3:32 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  ma regasesc in situatia in care mi-a fost redus programul de la 5 la 4 zile in urma unei decizii a managerului. va rog sa imi spuneti daca in perioada concediului de odihna pot aparea si zilele suspendate. exemplu: desi eu am lipsit de la serviciu 10 zile, in concediu figurez cu 8 zile si cu 2 zile operate in Revisal ca suspendate (neplatite).
  multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 July 2021 at 12:35 pm
   Leave a Reply

   Bună, Cristina,

   Este important să discuți cu managerul astfel încât el să înregistreze toate zilele de concediu, iar tu să te asiguri că ai depus cerere pentru cele 10 zile de concediu. În cazul în care apar probleme și angajatorul înregistrează mai puține zile de concediu decât cele luate de tine, un avocat specializat în dreptul muncii te poate ghida.

 • COstin
  17 July 2021 at 7:08 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua, sunt angajat la o casa de pariuri sportive și fiind doar 2 angajați ne putând acoperi doar o singura persoană programul daca cealaltă își ia concediu,patronul a spus că ne plătește concediul de odihna(nu cred că e prea legal) va rog sa îmi răspundeți la următoarea întrebare, totuși dacă se întâmplă așa ar trebui sa ne plătească cele 20 de zile dublu nu?Aștept un răspuns va rog, Mulțumesc anticipat.

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 July 2021 at 12:32 pm
   Leave a Reply

   Bună, Costin,

   Acestea sunt prevederile din Codul Muncii, concediul poate fi plătit doar în situația în care colaborarea încetează.

   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   (3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

 • Roza
  23 July 2021 at 9:29 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Am o intrebare mai ciudata… Ce se intampla daca cineva isi ia cele 21 de zile dar hotaraste sa plece la jumatatea anului din firma? (sau in ianuarie :)) ) pe contract CIM…
  Tebuie sa le recupereze pe cele ‘nemeritate’ (pe langa preaviz) cu zile in plus?
  Sau la urmatoarea firma nu va mai avea zile de concediu pe anul acela?
  Dar daca continua pe PFA…?

  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   27 July 2021 at 1:24 pm
   Leave a Reply

   Bună, Bogdana,

   Totul depinde de prevederile din Regulamentul Intern, în Codul Muncii nefiind menționat acest caz. La următoarea firmă se încheie un alt contract care vine cu zilele lui de concediu.
   Te sfătuim să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

   • Gelu
    8 August 2021 at 7:04 pm
    Leave a Reply

    DACA lucrez doar de o lună undeva, pot să-mi iau concediul tot de 21 de zile odată?

    • Steluța Năstase-Lupu
     10 August 2021 at 1:01 pm
     Leave a Reply

     Bună, Gelu,

     Nu există prevederi legale conform cărora durata concediului de odihnă ar depinde de trecerea unei anumite perioade de timp lucrate, însă zilele de concediu trebuie să fie proporţionale cu perioada efectiv lucrată. Ai în medie cam o zi și jumătate de concediu pentru fiecare lună lucrată.

 • Adip
  24 July 2021 at 12:50 am
  Leave a Reply

  Bună ziua. Cum se calculează durata unei zile de concediu de odihna – CO?
  Este de durata unei zile calendaristice, adică 24 de ore? Mai exact, ziua de CO începe la ora 0:00 a zilei calendaristice lucrătoare și se termină la ora 24:00?
  Caz concret, pe 5 august intru în CO, e joi, zi lucrătoare. Eu lucrez în program de 12/24 și 12/48.
  Pe 4 august sunt programat la serviciu în tura de noapte, de la 20 la 08. Adică voi lucra 4 ore pe data 4 august și 8 ore pe data de 5 august.
  Este corect ca pe data de 05 august să figurez și la serviciu și în prima zi de CO?
  Ar fi fost ceva diferit în modul de stabire a datei de început de CO, dacă în loc de program 12/24 as fi avut un program de lucru în schimburi a câte 8 ore și aș fi lucrat în schimbul 3, de la ora 22 la 06, adică 2 ore pe data de 04 august și 6 ore pe data de 05 august?
  Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

  • Steluța Năstase-Lupu
   27 July 2021 at 1:30 pm
   Leave a Reply

   Bună,

   Îți recomandăm să discuți cu ai tăi colegi din resurse umane, administrare personal sau cu managerul direct pentru a afla exact cum procedează la nivelul companiei. Este o situație specifică care nu este prevăzută în Codul Muncii.

   • Ivan Viorica
    6 August 2021 at 6:41 pm
    Leave a Reply

    Bună ziua. Am și eu o situație cam ciudată. Am lucrat la un magazin alimentar 3 ani.De curând mi am înființat un SRL și a trebuit să îmi depun demisia de la acest loc de munca unde am anunțat la începutul lunii că voi pleca pe 30 ale lunii iulie. Toate bune și frumoase doar că pe data de 30 am scris demisia iar patronul nu mi a dat și banii pe concediu de odihnă. Cum trebuie să procedez. Mentionez ca am sunat-o pe patroana și aceasta a zis că anunță la contabilitate și mă sună doar că a trecut o săptămână și nu am primit niciun răspuns. Cum trebuie să procedez. Mulțumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     10 August 2021 at 1:08 pm
     Leave a Reply

     Bună, Viorica,

     În momentul în care ți-ai dat demisia mai aveai zile de concediu de odihnă neefectuate pe care angajatorul refuză să le plătească acum? Doar în această situație poți face o sesizare la ITM.
     Dacă, însă, e vorba de concediul pe care ți l-ai luat în timpul anului, acesta ar fi trebuit plătit ca și cum ai fi fost la job. Dacă tu ai primit salariul întreg în acele luni când ai fost în concediu, atunci angajatorul nu are ce să mai plătească acum.

  • Andreea
   12 January 2023 at 2:56 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua,
   Am și eu o întrebare. Soțul meu lucrează în ture de 8 ore astfel 2 zile dimineața ( 05.00- 13.30), 2 zile după amiaza ( 13.30 – 22.00), cu pauza de masa, urmate de 2 zile libere. Când a făcut cerile de concediu odihna pentru anul 2022 a făcut de exemplu pentru 4 zile, zile în care ar fi trebuit sa fie la serviciu însă i-au fost scăzute din zilele de concediu și următoarele 2 zile, în care în mod normal ar fi fost liber.
   Va rog sa îmi comunicați dacă acest mod de calcul al zilelor de CO este corect.
   De asemenea țin sa precizez ca lucrează sâmbăta și duminica si in zile cu liber legal fără plata suplimentara.
   De asemenea liberele legale, care au cazut in zile lucratoare, când a avut cerere de concediu și acelea i- au fost scăzute din cele 21 de zile.
   Mulțumesc!

   • Steluța Năstase-Lupu
    16 January 2023 at 5:30 pm
    Leave a Reply

    Bună, Andreea,

    În privința modului în care angajatorul a calculat zilele de concediu de odihnă, îți recomandăm să discutați cu un avocat specializat în dreptul muncii.
    În ceea ce privește lucrul în zilele de weekend, acesta ar trebui compensat cu zile libere și cu un spor la salariu, conform Codului Muncii:

    Art. 137. [repausul saptamanal]
    (1) Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.
    (2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.
    (4) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
    (5) Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).

    În privința zilelor libere legale, care i-au fost scăzute din concediul de odihnă, trebuie discutat tot cu avocatul specializat în dreptul muncii.

 • Andrei
  12 August 2021 at 3:35 pm
  Leave a Reply

  ce se intampla cu zilele de concediu de odihna neefectuate in anul in curs ale personalului care beneficiaza si de zile de concediu de odihna sumplimentar? se pot programa si pe anul urmator sau se pierd? este adevarat ca personalul care, pe langa concediu de odihna, beneficiaza si de concediu de odihna suplimentar, daca nu a efectuat toate aceste zile de concediu intrun an calendaristic, acestea nu se pot efectua in urmatorul an?

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 September 2021 at 1:15 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andrei,

   Singurele mențiuni din Codul Muncii referitoare la concediul de odihnă suplimentar sunt urmăatoarele:

   Art. 147. [concediul de odihna suplimentar pentru situatii speciale]
   (1) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
   (2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute la alin. (1) se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.
   https://www.codulmuncii.ro/art_147_1.html

   Nu se specifică nimic desppre perioada când le poți lua. Recomandarea noastră este să citești prevederile din Regulamentul Intern referitoare la acest concediu și să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Calin
  31 August 2021 at 11:33 pm
  Leave a Reply

  Puteti sa mi spuneti va rog,care este perioada minima (cate zile inainte)in care angajatul poate solicita concediu de odihna pentru 2/3 zile,fara a putea fi refuzat de angajator?
  Multumesc anticipat!

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 September 2021 at 2:37 pm
   Leave a Reply

   Bună, Călin,

   Conform Codului Muncii, ar trebui depusă o cerere cu 60 de zile înainte de efectuarea concediului, însă nu este obligatoriu. Totul depinde de angajator și de prevederile din Regulamentul Intern.

   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
   (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.
   (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
   (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.

 • Adrian
  4 September 2021 at 9:58 am
  Leave a Reply

  Bună ziua .lucrez tura de 12 ore .la iesirea din tura (perioada de odihna),mi se da opt ore concediu obligatoriu .e legal ?doresc sa lucrez zile festive dar se acorda doar pe relații …ce e de făcut?

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 September 2021 at 1:10 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adrian,

   În acest caz, trebuie să discuți cu angajatorul și să citești prevederile din Regulamentul Intern și Contractul colectiv de muncă (dacă există). Și un avocat specializat în dreptul muncii îți poate oferi mai multe informații.

 • CORINA
  13 September 2021 at 11:57 am
  Leave a Reply

  Buna ziua. Am un angajat care m-a anuntat printr-un mesaj pe whatsapp ca nu mai vine la munca.I-am trimis preaviz,dupa ce a primt preavizul m-a intrebat tot prin mesaj la cate zile de concediu are dreptul…ce pot face in situatia asta?
  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 September 2021 at 1:07 pm
   Leave a Reply

   Bună, Corina,

   Dacă angajatul nu mai vine la muncă, zilele de concediu neefectuate trebuie plătite. Însă angajatorul decide perioada preavizului, în funcție de activitatea sa.
   Conform Codului Muncii, (8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

   Preavizul poate să fie de până la 20 de zile lucrătoare, iar în cazul acesta, angajatul poate să-și ia zilele de concediu, fără ca angajatorul să fie obligat să le plătească.

 • Andreea
  21 September 2021 at 7:54 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua, urmeaza sa fac un transfer de job in cadrul aceluiasi grup, dar care este reprezentat in RO prin 2 companii separate, inregistrate separat. Prima mea intrebare, daca se poate face transfer de personal de la o companie la cealalta si in ce conditii (sau singura modalitate ramane demisia/contract nou)? Si cea de-a doua intrebare este in legatura cu ziele de CO: in prezent am in jur de 13 zile de CO ne-efectuate din anul 2021. Conditia mea la transfer a fost sa-mi pastrez ziele de CO, pe care le voie avea la momentul transferului. Intrebarea pot pastra aceste zile pe noua firma, avand in vedere ca nu sunt un anagjat nou, din contra cunosc compania, business-ul, oamenii. Multumesc frumos!

  • Steluța Năstase-Lupu
   22 September 2021 at 8:42 am
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Din informațiile noastre, trebuie încheiat un contract nou pe noua companie.
   Dacă ai negociat păstrarea zilelor de concediu de la fostul job atunci acest aspect ar trebui menționat în contract/anexă și condiția trebuie respectată de angajator.
   Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

   • Claudia
    25 July 2022 at 10:36 pm
    Leave a Reply

    Bună seara,
    In situatia in care la locul de munca se acorda concediul legal de 10 zile lucratoare consecutive, însă eu nu doresc acest lucru ( din 10 zile sa ziceam ca vreau doar 9) este normal ca angajatorul sa imi refuze aceasta cerere? Practic ma obliga sa iau cele 10 zile. Multumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     26 July 2022 at 3:43 pm
     Leave a Reply

     Bună, Claudia,

     Angajatorul respectă prevederile din Codul Muncii, pentru a rămâne în legalitate. Decizia ține și de regulamentul intern al fiecărui angajator. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii, pentru a vedea ce poți face în acest caz.

 • Daniela
  1 October 2021 at 12:39 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! Lucrez intr-o institutie publica si fac pontajele, tin evidenta cererilor de concediu. Ma confrunt cu o colega, care si-a facut o cerere de concediu pe 4 ore intr-o zi si 4 ore in alta zi. Eu am trecut-o in concediu in ziua cad si-A luat si celelalte 4 ore din cererea deschisa.Am procedat corect? Care este baza legala in aceasta situatie?

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 October 2021 at 12:21 pm
   Leave a Reply

   Bună, Daniela,

   Nu este o bază legală pentru situația expusă de tine.

   Concediul de odihnă se stabilește pe zile și nu pe ore. Astfel, potrivit art. 145 alin. (1) din Codul muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
   Concediul de odihnă se acorda pentru refacerea capacității de muncă și nu pentru rezolvarea unor probleme personale.

   Pentru rezolvarea unor probleme personale legiuitorul a reglementat acest aspect la art. 54 si art. 153 din Codul muncii.

   Astfel, potrivit dispozițiilor art. 54 din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Totodată, în conformitate cu art. 153 din aceleași act normativ, pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată, durata acestuia fiind stabilită prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

   În concluzie, concediul de odihnă se acorda pe zile și nu pe ore, iar atunci când concediul de odihnă este fracționat pe zile, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze intr-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucratoare de concediu neîntrerupt.

 • Mara
  13 October 2021 at 1:46 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua! Doresc sa ma ajutați cu un răspuns și anume,angajatorul,ne obliga sa ne luam zile din concediul de odihna în perioada în care ni s.a scurtat programul de lucru,și orașul este în carantina. Mie mi se pare un abuz deoarece ar trebui sa fim liberi sau sa avem un program mai scurt dar nu sa ne fie luate zile din concediu!

  • Steluța Năstase-Lupu
   14 October 2021 at 11:51 pm
   Leave a Reply

   Bună, Mara,

   Angajatorul nu poate obliga angajații să-și ia zile de concediu de odihnă pe fondul situației epidemilogice actuale. Conform Codului Muncii, concediul ar trebui lut conform unei planificări.
   Discută cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te consilia în acest caz.

 • Cristina
  28 October 2021 at 6:23 am
  Leave a Reply

  Buna ziua.
  Sunt manager la un restaurant și din cauza restricțiilor din ultima perioada vânzările au scăzut foarte mult. Ne vedem nevoiți să rugam angajații să își mai ia zilele de concediu de odihna rămase pentru a mai scădea costurile. majoritatea au între 10 și 4 zile de concediu de odihna rămase pe anul 2021. Chiar vreau să menționez că le-am respectat drepturile și li s-au acordat concediile la timp, că d au dorit ei, li s-a dar concediu și de pe o zi pe alta,li s-au dat și concedii suprapuse pt doua persoane,chiar daca asta a înseamnat că managerul să muncească în locul lor pt că rămăsesem fara oameni. Consider că am fost foarte înțelegători cu ei și că li s-au respectat drepturile. Doar că, ulnu reușim să găsim deloc înțelegere la ei și ne tot “amenință”că ei nu vor concediu de odihna, că vor să își păstreze zilele de conpt anul următor,că nu ii putem obliga, etc.As dori să știu dacă există un cadru legal pentru a ii determină să își ia concediu de odihna sau în caz de forță majoră concediu fara plata. Nu vrem sa abuzam, vrem doar sa fie și ei înțelegători așa cum și noi am fost. Menționez că aceste zile de concediu de odihna vor fi luate și de manageri, nu doar de angajații de la bucătărie.Va mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 November 2021 at 11:45 am
   Leave a Reply

   Bună, Cristina,

   Aceste prevederi din Codul Muncii te pot ajuta în acest caz:

   Art. 148. [programarea concediului de odihna]
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

 • adriana
  28 October 2021 at 10:55 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Dintr-o eroare in fisierul de concedii, s-au acordat zile de concediu peste cele cuvenite pentru acest an pentru cativa angajati. Ce se poate face in acest caz? Consultantul nostru ne sugereaza sa recuperam zilele de CO acordate necuvenit in acest an din numarul de zile de CO din anul 2022.

  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 November 2021 at 11:23 am
   Leave a Reply

   Bună, Adriana,

   Îți recoamndăm să mergi pe îndrumarea consultantului.

 • CAPATANA N
  30 October 2021 at 11:02 am
  Leave a Reply

  Bună ziua.
  As dori și eu o informație conform cadrului legal.
  Mai am de efectuat 24 zile concediu de odihna. Eu am conform programării anuale de luat un număr de 12 zile. Seful ierarhic ma poate obliga sa îmi iau toate zilele de concediu rămase într-o singura perioada, adică 24 zile odată?
  Mulțumesc anticipat!

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 November 2021 at 11:32 am
   Leave a Reply

   Bună, Nicoleta,

   Aceste prevederi din Codul Muncii sunt de interes pentru tine:

   Art. 148. [programarea concediului de odihna]
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   • Daniela
    24 November 2021 at 11:22 pm
    Leave a Reply

    Lucrez in institutie publica. Am cerere de co 2 zile incepand cu vineri 26.11.2021. In cazul in care ziua de luni 29.11 va fi declarata zi libera prin act normativ, ptr a face punte cu 30.11 si 01.12. , cu recuperarea orelor, cea de-a doua zi de co cind va trebui sa fie figurata in condica….pe 29.11 sau pe 02.12.2021. Departamentul HR a specificat ca 29.11 va fi a doua zi. Multumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     25 November 2021 at 10:38 am
     Leave a Reply

     Bună, Daniela,

     Dacă 29 noiembrie va fi declarată zi liberă, atunci, această zi nu trebuie să figureze ca zi de concediu în condică. Vei avea o singură zi de concediu, pe 26 noiembrie, iar pentru 2 decembrie trebuie să formulezi o altă cerere de concediu.

 • Daria
  3 November 2021 at 1:33 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! Daca sunteti amabila as dori sa discut o speță cu dstra!
  Am avut cerere semnata de sef sectie pt concediu de odihna pt per 23-30 iunie 2021.
  Fara sa solicit si sa existe trecut pe cererea de concediu sunt trecuta de pe 1 -5 iulie 2021 3 zile co.abuziv.
  Graficul a fost pus pt iulie cand eram in concediu de odihna, pe 28 iunie nesemnat de sef sectie .
  Pt ca nu am avut cerere de co pt cele 3 zile sunt cercetată disciplinarin prezent in vederea desfacerii CM motivatia fiind ca am plecat in co fara cerere de concediu .Precizez ca am fost retribuita in iulie ca fiind in co .Culpa nu mi apartine fiind trecuta abuziv in timp ce ma aflam in co, in continuare in concediu de odihna fara sa existe nici un document legal in acest sens in speta cerere de co.Precizez ca exista intentia directa de a ma sanctiona fiind facut acest lucru intenționat .Este posibil asemenea abuz?

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 November 2021 at 11:48 am
   Leave a Reply

   Bună, Daria,

   Înțelegem situația. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii care te poate ghida în acest caz.

   • Marcel
    24 November 2021 at 7:48 pm
    Leave a Reply

    Sunt angajat part time , respectiv 2 ore pe zi. Câte zile de concediu am dreptul pe an?

    • Steluța Năstase-Lupu
     25 November 2021 at 10:33 am
     Leave a Reply

     Bună, Marcel,

     Legislația din România nu prevede în mod expres acest aspect, în practică, angajatorii  acordă, de regulă, concediul de odihnă proporțional cu activitatea prestată de angajat  într-un an calendaristic, respectiv dreptul la concediu de odihna este dobândit treptat, odată cu realizarea fiecărei zile de muncă.

     În cazul unui program part-time, durata totală a concediului anual (20 de zile, menționate în Codul Muncii) va fi redusă. 

     Angajatorul este cel care trebuie să stabilească durata concediului de odihnă, pe baza numărului efectiv de ore și zile lucrate de salariat înainte de a aproba orice cerere de concediu de odihnă.

     • Cristina
      24 December 2021 at 12:44 am

      Buna seara! Luna viitoare ar trebui sa-mi iau zilele de concediu aferente anului 2021. Am lucrat pana la sfarsitul lunii august full time, apoi part time. In 2021 mi am luat 7 zile de concediu. Mi s a spus ca mai am dreptul la 14 zile de concediu dar pontate la 4 ore. Din calculele mele, pana in august aveam dreptul la 14 zile de concediu. Nu ar trebui ca si celelalte 7 zile sa fie pontate 8 ore, si 4 ore doar cele care revin perioadei de part time? Multumesc!

     • Steluța Năstase-Lupu
      24 December 2021 at 6:14 am

      Bună, Cristina,

      Considerăm că este logic modul de pontare al zilelor de concediu. Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te ghida în această situație.

 • cutus valentin
  7 December 2021 at 7:28 am
  Leave a Reply

  Buna dimineata, am si eu o intrebare : este legal ca un contract de munca cu norma intreaga sa fie trecut la timp partial cu 1 ora /zi, iar concediul de odihna neefectuat de la contractul de 8 ore sa fie trecut la 1 ora? Totul s-a facut prin act aditional. Dupa parerea mea nu este corect, deoarece la contractul cu norma intreaga aveam un salariu de 5000 lei , iar la cel de o ora de 375. Cred ca cel mai corect era sa fiu lichidat de pe prima firma si astfel mi se închidea dreptul la concediu, si pe urma sa ma angajeze pe aceeasi firma dar cu timp partial.

  • Steluța Năstase-Lupu
   14 December 2021 at 3:15 pm
   Leave a Reply

   Bună, Valentin,

   Înțelegem situația și îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Marian
  21 December 2021 at 3:46 pm
  Leave a Reply

  Lucrez într-o instituție de stat. Amgajatorul mă forțează să iau 15 zile de concediu consecutive, conform hg250/1992, iar eu vreau 10 zile consecutive conform codului muncii. Cum este legal? Mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   24 December 2021 at 6:08 am
   Leave a Reply

   Bună, Marian,

   Din informațiile noastre, angajatorul trebuie să urmeze prevederile din Codul Muncii, să-ți acorde 10 zile consecutive de concediu de odihnă. Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Gherdan
  22 December 2021 at 9:06 am
  Leave a Reply

  Angajatorul împreună cu partenerul social pot conveni sa se acorde concediu de odihna colectiv in data de 24, respectiv 31 decembrie?

  • Steluța Năstase-Lupu
   24 December 2021 at 6:09 am
   Leave a Reply

   Bună ziua,

   Sigur, angajatorul poate lua această decizie. Ține de organizarea internă din companie.

 • Sally
  29 December 2021 at 7:31 pm
  Leave a Reply

  Angajatorul este obligat sa achite zilele de concediu neefectuate la ultimul salariu? Sau il poate achita si luna urmatoare in care nu lucreaza angajatul?

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 January 2022 at 3:29 pm
   Leave a Reply

   Bună, Sally,

   Nu există o prevedere în acest sens în Codul Muncii, dar, normal este ca în momentul în care se încheie colaborarea să fie plătite atât zilele lucrate, cât și zilele de concediu. E mult mai sigur pentru angajat. Dacă însă există un document scris, prin care angajatorul se obligă să plătească aceste drepturi ulterior încetării colaborării și angajatul este de acord, atunci nu ar trebui să fie probleme.

 • Alexandru
  30 December 2021 at 9:12 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  In cazul unui angajat cu norma intreaga, ce lucreaza 4 zile pe saptamana de cate 10 ore, cate zile de odihna se dau pe an?

  Din cate inteleg, pentru angajatii cu norma intreaga se dau minim 20 de zile de concediu pe an,indiferent ca lucreaza 4 zile de 10 ore, sau 12 ore cu 24, etc. Se reduc zilele de concediu pentru 4 zile de munca doar in cazul in care are mai putin de 40 de ore,caz in care este pe norma partiala.

  Interpretez corect?

  Multumesc pentru raspuns, si sarbatori fericite!

  • Steluța Năstase-Lupu
   17 January 2022 at 8:43 am
   Leave a Reply

   Bună, Alexandru,

   Considerăm logică interpretarea ta, dar este indicat să ceri și îndrumarea unui avocat specializat în dreptul muncii. O zi frumoasă!

 • Mo
  9 January 2022 at 2:42 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Din punctul meu de vedere toate prevederile codului muncii cu privire la concediu de odihna sunt de fapt impotriva muncii. Lasand la mica intelegere luarea concediului nu face decat sa arunce totul in haos si nu face decat sa puna in pericol activitatea unei companii si implicit job acestor prapaditi care nu sunt hotarati ce sa faca cu viata lor.
  Scenariul 1. Angajatul nu vrea sa isi ia concediul de odihna. Are zile de concediu restante de anul trecut pe care nu a dorit sa le planifice. Nu vrea pur si simplu.
  Intrebare 1 Ce poate face firma cu acest individ astfel incat sa nu incalce legea?
  Scenariul 2. Firma isi inchide activitatea pentru doua saptamani iar angajatul nu vrea concediu.
  Intrebarea 2. Conform codului muncii cum trebuie sa procedeze firma?
  Scenariul 3. Angajatul refuza sa isi planifice zilele de concediu. La planificarea activitatii lunii urmatoare am inclus in program zile de concediu pentru acest angajat
  Intrebare 3. Am incalcat legea?

  Va multumesc frumos raspuns.

  • Steluța Năstase-Lupu
   17 January 2022 at 9:05 am
   Leave a Reply

   Bună, Răzvan,

   Conform Codului Municii, art. 148, alineatul 5, (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   Este așadar important ca în planificarea concediului să ceri și opinia angajatului.

   Faptul că angajatul nu dorește să-și ia zilele de concediu și nu are nici motive justificate (caz în care s-ar aplica această prevedere art 146, alineatul (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual) atunci condiderăm că este o abatere disciplinară și este important să trimiteți angajatului un avertisment scris.

   Discută mai întâi cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • ionel
  20 January 2022 at 1:14 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua Am si eu o rugaminte daca se poate.Pensionat 21/12/2021 si am de primit indemn. Co pe 23 zile Co neefectuate in 2021 Intrebare cum se calc.indemn.CO pe o zi intr-o luna de 21 zile lucratoare ,.din care 10 am fost carantinat covid-19,pe care am incasat 3867lei,si 11 zile le-am lucrat, mentionez ca eram platit la salariul orar,salar baza 3543,.si sporuri perman. 25% spor vech. 7% bonus indiv. 700lei bonus perform. 250lei spor tura,.In speta in cele 3luni anterioare lunii pensionarii am urm.: venituri cu sporuri perman.:sept:5722,oct:5592, noiemb.3495(pe cele 11 zile lucrate cu sporuri cu tot) Stiu caci conf. art 150 alin 1si 2 adun cele 3 venituri si le impart la nr. de zile lucrate(sau lucratoare caci eu in noiemb. am lucrat 11 zile caci 10 zile au fost CM,luna avand 21 zile lucratoare) Deci cum se face, adunam 22+21+ (11zile lucrate sau 21 zile lucratoare din care 10 zile CM),.??Va rog un raspuns avizat si profesionist ,.In speranta ca ma veti ajuta in aceasta speta Va multumesc anticipat ,.Cu respect ,.O zi frumoasa va doresc,.

  • Steluța Năstase-Lupu
   31 January 2022 at 10:00 am
   Leave a Reply

   Bună ziua,

   Vă mulțumim pentru întrebare! Din informațiile noastre, valoarea unei zile de concediu este echivalentă cu valoarea unei zile de lucru (fără sporuri și bonusuri).

 • Gheorghe Marius
  31 January 2022 at 9:26 am
  Leave a Reply

  Bună ziua lucrez de 3 anj la o firma de distribuție. Anul trecut am beneficiat de toate zilele de concediu. Luna aceasta pe data de 15 ianuarie mi.am dat demisia,și mai rămân 15 zile conform legii. Întrebarea mea primesc banii pe concediul de anul acesta?

  • Steluța Năstase-Lupu
   31 January 2022 at 10:08 am
   Leave a Reply

   Bună, Marius,

   Din informațiile noastre, poți primi bani pe concediu doar dacă acesta este restant, de exemplu, dacă ai fi avut zile de anul trecut.

 • Adelina
  10 February 2022 at 3:30 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua
  Am nevoie de un mic ajutor din partea dumneavoastra,va rog
  Lucrez la un market cu un program de la 7:00 la 21:00,2 zile apoi 2 zile sunt libera. În contrac am 8 ore pe zi 5 zile pe săptămână.
  Ceea ce ma interesează sunt zilele de concediu. Șeful meu zice ca la programul ce îl avem nu avem dreptul decât la 11 zile de concediu pe an pentru ca 2 zile lucram și 2 zile suntem liberi,dar calculând numărul de ore lucram mai mult decât dacă am lucra la un program de 8 ore.Vreau sa știu e legal ce zice el? Aaaaa și încă ceva,în lunile de iunie, iulie și august a spus ca nu ne poate da concediu pentru ca atunci ar fi mai mult de lucru.

  • Steluța Năstase-Lupu
   17 February 2022 at 2:37 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adelina,

   În Codul Muncii se menționează:

   Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
   (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

   Cele 20 de zile lucrătoare sunt acordate pentru un program normal de lucru 8 ore/zi/5 zile săptămână.

   Având în vedere că o zi de lucru este mai mare de 8 ore pentru tine, este normal ca apoi să ai repaus, dar dacă în contract ai 8 ore menționate/5 zile pe săptămână, atunci ai dreptul la durata minimă de zile de concediu, menționată în Codul Muncii, de 20 de zile.

   Dacă angajatorul refuză să-ți acorde drepturile, îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii care te poate ghida.

 • Claudiu
  24 February 2022 at 3:30 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  In cazul unei erori, contabila trecand in concediu – 2 zile, o persoana care nu a avut cerere de concediu. Ce se poate intampla in cazul unui control itm? Precizez ca persoana in cauza nu doreste sa ii fie acordate cele 2 zile de concediu in alta data si ameninta cu demisia si cu itm. Cum se poate rezolva aceasta problema?

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 March 2022 at 4:47 pm
   Leave a Reply

   Bună, Claudiu,

   Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Cristian Enache
  11 March 2022 at 9:37 am
  Leave a Reply

  Bună ziua, daca un angajat are normă întreagă la o instituție bugetară și fracțiune de normă tot la o instituție de stat (la aceasta din urmă are declarată și funcția de bază), cum se procedează cu acordarea concediului?
  Mulțumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 March 2022 at 9:54 am
   Leave a Reply

   Bună, Cristian,

   Ai dreptul la ambele instituții de zile de concediu. În contractul de muncă este menționat numărul de zile de concediu. De asemenea, te poți interesa și la departamentul de resurse umane câte zile îți revin.

 • GY
  28 March 2022 at 4:38 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!
  Lucrez intro institutie de 26 ani si mi-au ramas 16 zile de concediu de odihna din anul 2021.
  Intrebarea mea: are voie seful ierarhic sa-mi puna concediu de odihna cand vrea el fara sa ma intrebe si sa-mi puna cate o zi de concediu pe saptamana? De exemplu 3 zile intro luna dar cate o zi pe saptamana.
  Programarea pe 2022 este facuta fara zilele din 2021, a zis ca cele restante nu au ce cauta pe programare.
  Va multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   5 April 2022 at 11:43 am
   Leave a Reply

   Bună,

   Managerul nu are acest drept. Acestea sunt prevederile din Codul Muncii, concediul de odihnă se stabilește prin consultarea salariatului, iar un concediu ar trebui să aibă minimum 10 zile lucrătoare.

   Art. 148. [programarea concediului de odihna]
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
   (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

 • Ramona
  18 April 2022 at 1:33 am
  Leave a Reply

  Bună seara scuze deranjul sunt angajată la o firma cu contract de munca angajatorul vrea a mă concedieze, nu are mai un pic și fac un an de zile de cînd lucrez mi-am văzut de treabă cînd au avut nevoie am făcut ce a spus concediul nu am avut a spus că sunt plătite din salariu îmi spuneți vă rog ce drepturi am? mulțumesc mult.

  • Steluța Năstase-Lupu
   26 April 2022 at 9:12 am
   Leave a Reply

   Bună, Ramona,

   Acestea sunt prevederile din Codul Muncii referitoare la concediul de odihnă:

   Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
   (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.
   (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
   (4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
   (5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
   (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

 • Lavi
  6 June 2022 at 11:20 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua.
  Sunt medic rezident în ultimul an de pregătire (CIM se încheie la sfârșitul anului acesta)
  As dori sa nu îmi iau deloc concediu de odihna (25zile pe acest an) și sa îmi fie plătit când se termina contractul.. De obicei nimeni nu face planificări pt concediile rezidenților (mai ales ca eu sunt detașat în alte orașe și nu țin legătură cu coordonatorul), însă suntem de obicei contactați de runos în luna decembrie si ne obliga sa luam concediul a.c… Însă eu in luna decembrie voi avea stagii mici de 2 săptămâni și conform legii rezidentiatului aceste stagii nu pot avea un concediu mai mare de 1/3 din durata lor…credeti ca ma pot baga în concediu forțat și sa îmi anuleze stagiile și deci sa îmi afecteze pregătirea în rezidentiat? Pot fi tras la răspundere ca nu am cerut concediu mai devreme și am rămas cu el nefăcut? Exista vreo cale prin care sa nu fac acest concediu și sa îmi fie remunerata contravaloarea lui după încheierea contractului?

  • Steluța Năstase-Lupu
   21 June 2022 at 12:43 pm
   Leave a Reply

   Bună, Lavinia,

   Îți recomandăm să discuți cu rezidenți care au fost în aceeași situație, poate în social media vei găsi grupuri ale acestora.

 • Alina
  24 June 2022 at 8:17 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!Este legal ca în cazul în care am CO programat de la începutul anului și platit bilet pentru vacanta,angajatorul să mă anunțe cu o lună înainte că în acea perioadă nu da CO întregului personal din cauza unei acreditari?

  • Steluța Năstase-Lupu
   29 June 2022 at 6:35 am
   Leave a Reply

   Bună, Alina,

   Înțelegem situația. Conform, Codului Muncii concediul se stabilește prin consultarea salariaților. Atât timp cât ai vacanța plătită și dovada acesteia și în companie nu este un caz de forță majoră, noi considerăm că ai dreptul la concediu de odihnă. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

   Există această prevedere în Codul Muncii, art. 151

   Art. 151. [întreruperea concediului şi rechemarea din concediu]
   (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 • DANI
  29 June 2022 at 12:50 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Angajatorul doreste sa ofere unui salariat beneficiul de a avea 25 zile de co. Se poate? Cum se trec corect in cim?

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 July 2022 at 9:18 am
   Leave a Reply

   Bună, Raluca,

   Menționează zilele de concediu de odihnă la categoria Concediul din CIM.

   I. Concediul
   Durata concediului anual de odihnă este de ……………….. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fracţiune de norma).
   De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ………… .

   Decizia de a acorda 25 de zile de concediu de odihnă este legală, Codul Muncii menționează: Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

 • Lorena
  18 July 2022 at 12:55 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  La renegocierea CCM, angajatorul a propus 22 de zile CO, fara diferentieri in functie de vechimea in munca.
  Vechiul CCM prevedea 21 de zile la care, in functie de vechimea in munca, la intervale de cate 3 ani, se mai adauga 1 zi CO. Se pornea de la 21 de zile pentru vechime 0-5 ani si se acorda o prima zi suplimentara la peste 5 ani vechime; se ajungea la 28 de zile CO pentru cei cu peste 20 ani, cand salariatul ar fi avut 28 de zile CO.
  Se poate considera durata CO astfel acordata un drept castigat, avand in vedere ca s-a ajuns la aceasta grila de stabilire a CO prin renuntarea din partea salariatilor, in trecut, la fiecare renegociere a CCM, la mariri salariale?

  • Steluța Năstase-Lupu
   21 July 2022 at 1:25 pm
   Leave a Reply

   Bună, Lorena,

   Durata concediului poate fi de minumum 20 de zile lucrătoare, conform Codului Muncii, dar angajatorul poate acorda mai multe zile de concediu de odihnă, în funcție de vechimea angajatului. În Codul Muncii nu se menționează că angajații au dreptul la mai mult de 20 de zile de concediu, în funcție de vechime. Este decizia angajatorului și în ultimii ani un concediu mai mare de 20 de zile intră la categoria beneficii.

  • Angi
   23 April 2024 at 8:27 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua. In situația în care lucrez in ture 12/24;12/48, și doresc să mi iau CO Intr o sâmbătă (menționez că sâmbăta artrebui să mă duc la muncă de la ora 8 – 20) dar vineri am liber după o tură de noapte, cu ce zi trebuie să înceapă concediul de odihnă? Mulțumesc

   • Steluța Năstase-Lupu
    8 May 2024 at 12:18 pm
    Leave a Reply

    Bună, Angi,

    Concediul de odihnă ar trebui să înceapă cu sâmbăta, vineri ai dreptul la liber după tura de noapte.

 • Saleh Carmen
  2 August 2022 at 9:51 pm
  Leave a Reply

  Bună seara. Muncesc de 17 anj la o firma de stat sj am vrut sa mj iau concediu în luna martie și s a spus ca în martie nu am dreptul decât la vreo 5 sau 6 zile . E adevărat, d legal asa ? Mulțumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   9 August 2022 at 4:55 pm
   Leave a Reply

   Bună, Carmen,

   Mai jos sunt prevederile din Codul Muncii referitoare la dreptul tău la concediu de odihnă. Ai dreptul la cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

   Îți recomandăm să discuți cu managerul direct și, dacă nu se rezolvă situația, să ceri consiliere din partea unui avocat specializat în dreptul muncii.

   1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
   (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.
   (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
   (4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
   (5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
   (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
   [ 8 adnotări ]

   Art. 146 . [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   (3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

   Art. 148 . [programarea concediului de odihna]
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
   (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.
   (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
   (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
   (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

   • Stefan
    31 May 2023 at 8:25 pm
    Leave a Reply

    Buna seara,
    In CCM si in ROI au fost introduse cu copy paste aliniatul 1 si 3 din articolul 150 din Codul Muncii dar fara a se face referire in vre un fel la codul muncii (a fost preluat doar textul).
    Toti cei care au negociat si semnat pe CCM au crezut la acel moment ca articolul se refera la o prima de vacanta. Acum departamentul HR spune ca defapt nu este vorba de nici o prima ci doar despre faptul ca firma va plati concediul de odihna al angajatului (ceea ce oricum trebuie sa se intample conform codului muncii).
    Intrebarile sunt:
    1. Era necesar ca articolul din lege sa fie transcris in CCM si ROI pentru a crea acea confuzie?
    2. Interpretarea data de angajati este legitima? Isi pot castiga acestia prima de vacanta in instanta?
    Multumesc
    Numai bine!

    • Steluța Năstase-Lupu
     14 June 2023 at 1:57 pm
     Leave a Reply

     Bună, Ștefan,

     Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

     În art. 150 alin. 1 și 3 nu se face referire la primă de vacanță, ci la indemnizaţia de concediu, prin urmare prevederea trebuie interpretată ca atare de către colegi.
     Compania trebuie să se angajeze să plătească indeminzația de concediu de odihnă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, conf. alin 3 din art. 150.

 • Nila
  4 August 2022 at 3:50 pm
  Leave a Reply

  În urma aprobării cererii de C.O. salariatul nu ar trebui sa primească o informare în acest sens?
  O copie a cererii aprobate sau o decizie de informare?
  Cum pot eu proba ca salariat ca mi-a fost aprobată cererea dacă nu am nici măcar o hârtie care să dovedească acest lucru? Trebuie să fac o cerere scrisă pentru a primi o copie a cererii aprobate?
  Dacă se poate art. din legi care reglementează concret aceste aspecte.
  Mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   9 August 2022 at 4:57 pm
   Leave a Reply

   Bună,

   Cererea de concediu trebuie semnată de manager. Este garanția că acesta a aprobat concediul tău.

 • Oana
  11 August 2022 at 3:38 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! Mi s-a spus după ce am revenit din concediu creștere copil de 2 ani în iulie 2022 că am pierdut cele 20 de zile de concediu de odihnă rămase neefectuate pentru că am intrat în risc maternal. Mi s-a transmis că trebuia să le iau înainte de riscul maternal din iulie 2020 și că au trecut 18 luni începând cu anul următor celui în care m-am aflat în concediu medical și sunt anulate și nu mai pot fi plătite. Eu consider că NU au trecut 18 luni legal, deoarece a existat perioada de creștere copil în care contractul a fost suspendat, iar suspendarea înseamnă și suspendarea termenelor de prescripție. Aș vrea să știu ce pot face??

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 August 2022 at 8:00 am
   Leave a Reply

   Bună, Oana,

   Este vorba de zilele de concediu de odihnă dobândite înainte de concediul de risc maternal, pe care era important să le iei până la intrarea în concediul de risc maternal.

   Există această prevedere în Codul Muncii:
   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   Din păcate în Codul Muncii nu se menționează o excepție pentru situația în care intri în concediul de risc maternal, în concediul de maternitate sau în concediul de creștere copil. De obicei, angajatorii încurajează mamele să ia aceste zile de concediu de odihnă înainte de a intra în concediile pentru creștere copil tocmai pentru că apoi se aplică această prevedere, perioada de 18 luni suprapunându-se cu perioada de creștere a copilului.
   Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Pop
  18 August 2022 at 2:31 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua
  Am lucrat la o firmă de curățenie angajată cu 4 ore ,5 luni și 25 de zile
  Din care trei luni am fost în medical
  Operată la picior
  Acuma spun că eu nu am dreptul la nici o zi de concediu de odihnă.

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 August 2022 at 7:50 am
   Leave a Reply

   Bună, Simona,

   Înțelegem situația.
   Ca regulă generală, concediul de odihna se acordă proporțional cu activitatea prestată de angajat într-un an calendaristic, respectiv dreptul la concediu de odihnă este dobândit treptat, odată cu realizarea fiecărei zile de muncă.
   În consecință, angajatorii trebuie să stabilească durata concediului de odihna la care noii salariați sunt eligibili, pe baza numărului efectiv de zile lucrate.

   Este răspunsul avocatei Teodora Mănăilă. Solicită în scris câte zile de concediu de odihnă ai dreptul. Dacă situația nu se rezolvă și nu-ți sunt recunoscute drepturile, poți face o sesizare la ITM.

   • Alina
    26 September 2022 at 6:52 pm
    Leave a Reply

    Bună seara ! Lucrez la un restaurant unde ospatarii și bucătării fac ture de câte 2 zile ( 2 zile lucreaza și 2 zile stau acasă). În momentul în care un ospatar a vrut sa și ia 2 zile de CO i s a spus sa și treacă 4 zile. Avea 2 zile libere de drept, după care co cele 2 zile pe care trebuia sa le lucreze și bineînțeles alte 2 libere de drept. Este corect sa fie pus sa și facă cerere pe 4 zile de CO? I s-a motivat faptul ca cele 2 zile pe care trebuia sa le lucreze și el vrea CO sunt de fapt 4 zile pe care trebuia sa le lucreze, ca ei lucrează 2 zile în una. Mulțumesc! Sper ca m am făcut înțeleasă.

    • Steluța Năstase-Lupu
     5 October 2022 at 5:39 pm
     Leave a Reply

     Bună, Alina,

     Într-adevăr, angajatorul nu ar trebui să includă în concediul de odihnă zilele de repaus care le revin colegilor. Un avocat specializat în dreptul muncii vă poate spune cum poate fi abordată această situație cu angajatorul.

 • Ani
  15 October 2022 at 7:00 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Este legal preavizul dat in perioada de concediu medical?

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 October 2022 at 3:53 pm
   Leave a Reply

   Bună, Ani,

   Pe durata concediului medical, CIM este suspendat, sub toate aspectele.
   Conform art. 75 din Codul Muncii [preavizul de concediere]
   (3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).

 • Florin Bejan
  1 November 2022 at 7:24 pm
  Leave a Reply

  Bună seara! Este legal sa mi se oprească bonurile de masă dacă nu am efectuat zilele de concediu până la sfârșitul anului?

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 November 2022 at 2:42 pm
   Leave a Reply

   Bună, Florin,

   Pentru zilele de concediu de odihnă nu se acordă bonuri de masă.

   • Ana Moada
    30 December 2022 at 11:14 pm
    Leave a Reply

    Bună seara!
    Te poate obliga angajatorul ca în luna ianuarie 2023 deja sa îți iei 5 zile de concediu( el argumentând ca este obligatoriu ca toată lumea sa își ia măcar 5 zile în ianuarie)

    Mulțumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     9 January 2023 at 9:32 am
     Leave a Reply

     Bună, Ana,

     Nu există nicio prevedere legislativă în acest sens, este posibil ca angajatorul să fi constatat că oamenii din echipă au prea multe zile de concediu și să încerce să le eșaloneze în funcție și de activitate. Poate în ianuarie e o lună mai liberă la voi.

     Cu toate acestea, concediul se acord în urma consultării cu angajatul: Art. 148. [programarea concediului de odihna]
     (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

 • OANA
  8 February 2023 at 5:39 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Un functionar public cu raport de serviciu suspendat pentru incapacitate de munca temporara, solicita cerere de incetare a suspendarii, apoi imediat solicita cerere de efectuare a concediului de odihna. Practic din prima zi de reluarea activitatii intra in concediu de odihna. Care este temeiul legal de a solicita aceasta cerere, dat fiind faptul ca acest functionar are raportul suspendat?
  Vă multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 February 2023 at 1:54 pm
   Leave a Reply

   Bună, Oana,

   Dacă cererea de suspendare a activității se aprobă, atunci angajatul va intra în toate drepturile, conform Codului Muncii:

   Art. 39. [principalele drepturi si obligatii ale salariatului]
   (1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
   a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
   b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
   c) dreptul la concediu de odihna anual;
   d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
   e) dreptul la demnitate in munca;
   f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
   g) dreptul la acces la formarea profesionala;
   h) dreptul la informare si consultare;
   i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
   j) dreptul la protectie in caz de concediere;
   k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
   l) dreptul de a participa la actiuni colective;
   m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
   m1) dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin 6 luni la acelaşi angajator;
   n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 • Raluca
  27 February 2023 at 10:21 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! Cum se calculeaza valoarea indemnizatiei de concediu pentru un salariat care lucreaza 3 zile pe saptamana, cate 6 ore si 40 de minute (20 de ore pe saptamana), asa este mentionat in CIM, are un salariu brut de 1592 de lei si un spor permanent de 1% pentru lucru sambata. Multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   10 March 2023 at 4:56 pm
   Leave a Reply

   Bună, Raluca,

   Valoarea indemnizației de concediu pe o zi este echivalentă cu valoarea unei zile de muncă.

 • Stefania
  5 April 2023 at 5:13 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  O societate si-a incheiat activitatea (a fost radiata), iar o alta societate a luat fiinta – angajatii au fost preluati de la vechea societate.

  Fostul angajator considera ca zilele de concediu neefectuate se transfera pe noua societate si se achita ca atare.

  E vreo reglementare in acest sens?

  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 April 2023 at 3:16 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua, Ștefania,

   Pentru companiile private nu există o prevedere despre ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă neefectuate în cazul unui transfer.

   Există o prevedere în OUG 250/1992 cu previre la concediul de odihnă al salariațiilor din administrația publică, care sunt transferați:

   Potrivit art. 14 alin. (3) din OUG 250/1992, concediul de odihna neacordat salariatilor transferati, de catre unitatea de la care s-a efectuat transferarea, se va acorda acestora de unitatea la care au fost transferati. Indemnizatia de concediu va fi suportata de catre cele doua unitati, proportional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea in cursul anului calendaristic respectiv.

 • DaescuCRISTIAN
  8 May 2023 at 8:10 pm
  Leave a Reply

  Buna seara, aș avea și eu o nedumerire am fost angajat timp de 2 ani și jumate la ikea România (Băneasa), eu în tot acest timp mi-am luat concediul integral, anul acesta am luat decât 4 zile eu trebuia sa am concediu pe data de 31.03.2023 doar ca team-leaderul din logistica mi-a anulat zi de concediu pe motiv ca sunt în preaviz. Un lucru foarte important este ca firma când a fost zi de salariu nu mi-a plătit restul zilelor de concediu neefectuat. Este ok ce s-a întâmplat.
  Va multumesc anticipat ! Va rog sa îmi spuneți ce am de făcut în privința asta

  • Steluța Năstase-Lupu
   12 May 2023 at 4:03 pm
   Leave a Reply

   Bună, Cristian,

   Zilele de concediu trebuie respectate de angajator. Acestea sunt prevederile din Codul Muncii, art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna] care sunt de interes pentru tine:
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   (3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

   Prin urmare zilele de concediu de odihnă neefectuate trebuie plătite de angajator în contextul încetării contractului de muncă.

 • Marius
  22 May 2023 at 7:46 am
  Leave a Reply

  Bună ziua, lucrez in tură de 12 h și avem 23 de zile/an, dar este acordat la 8 h. 23×8=184÷12 = 15,3 zile concediu de odihnă/an. Este legal ?

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 May 2023 at 9:29 am
   Leave a Reply

   Bună, Marius,

   Conform Codului Muncii, concediul de odihnă are minimum 20 de zile. Verifică ce scrie în contractul tău de muncă despre numărul zilelor de concediu și discută cu managerul/managerul HR.

 • daniela JEMNA
  30 May 2023 at 6:08 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!
  In cazul refuzului angajatorului de a acorda concediu de odihna planificat angajatului cui ma pot adresa?

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 June 2023 at 8:29 am
   Leave a Reply

   Bună, Daniela,

   Poți face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau poți apela la un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Robert V.
  14 July 2023 at 2:12 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Compania la care urmeaza sa ma angajez nu lucreaza in perioad dintre Craciun si Anul Nou. Zilele de cconcediu din perioada respectiva trebuie sa le acopar eu din concediul meu sau ar trebui sa fie niste zile extra pe care le acorda angajatorul, dat fiind ca ei ne obliga sa ne luam liber atunci. Multumesc anticipat.

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 July 2023 at 11:00 am
   Leave a Reply

   Bună, Robert,

   Înțelegem situația. Din păcate nu există o lege, prin care zilele dintre Crăciun și Revelion să fie acordate de angajator. Ele sunt zile lucrătoare, cu excepția celor libere legale (25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie), prin urmare, cei care doresc și alte zile libere trebuie să și le ia din concediu.

 • Alexandra V.
  15 July 2023 at 1:28 am
  Leave a Reply

  Buna ziua
  In anul 2021 nu mi-am consumat nicio zi de CO.
  In 2022 am consumat o parte din 2021, iar o parte mi s-a dedus din CO pe 2022. Astfel incat am intrat in 2023 cu 4 zile de CO din 2021 si cateva din 2022.
  Concediile luate in 2023 s-au dedus: o parte din 2022 si o parte din 2023 (desi nu am epuizat cele ramase din 2022). Iar in luna iunie, le-am pierdut pe cele 4 ramase din 2021.
  In 2023 am mentionat, pe cererea de concediu, la sfatul celor de la resurse umane, sa mi se deduca cele din 2021, insa nu a fost respectata cerinta.
  Cand am aflat de cele 4 zile pierdute din 2021 mi s-a spus ca trebuia sa mentionez pe pontaj.
  Nu am gasit nimic in codul muncii care sa oblige angajatorul sa prioritizeze consumul zilelor de CO mai vechi inaintea celor mai noi. Ce pot face in acest caz?

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 July 2023 at 5:43 pm
   Leave a Reply

   Bună, Alexandra,

   Prevederea din Codul Muncii referitoare la zilele de concediu restante, pe care o respectă și angajatorii, este:

   Art. 146
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   Angajatorul tău a respectat această prevedere, însă nu a făcut o prioritizare. În lipsa unei legi, prioritizarea depindea de tine, era nevoie să specifici ce zile de concediu iei (din ce an). Recomandarea noastră este să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Rusu andreea
  19 August 2023 at 7:50 am
  Leave a Reply

  Buna ziua. La schimbarea de domiciliu dintr-o localitate in alta, legal sunt cele 5 zile de concediu. De cand se acorda efectiv? Mentionez ca in timp ce C.I. a fost eliberat eram in concediul de odihna.

  • Steluța Năstase-Lupu
   25 August 2023 at 2:03 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Aceste libere plătite pentru schimbarea domiciului nu sunt prevăzute în nici un act normativ. Se acordă numai dacă sunt prevăzute în Contractul colectiv de muncă sau în Regulamentul intern. Dacă nu sunt menționate, discută cu angajatorul pentru a ajunge la o înțelegere.

 • Silviu
  8 September 2023 at 2:22 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua. Am cateva zile de concediu ramase de pe 2022 si urmeaza sa imi depun demisia. Ce se intampla cu ele? Le pierd sau vor fi platite daca nu apuc sa le folosesc pe perioada preavizului?

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 September 2023 at 4:59 pm
   Leave a Reply

   Bună, Silviu,

   Discută cu angajatorul. Te poate încuraja să-ți iei zilele de concediu sau ți le poate plăti dacă e nevoie să vii la birou până la terminarea perioadei de preaviz.

 • Floricica
  15 September 2023 at 8:35 am
  Leave a Reply

  Buna ziua

  Lucrez la un supermarket. Am luat concediu de odihna pe data de 04.09.2023, pana pe 15.09.2023 (10 zile).
  Am lucrat pe in weekend (pe data de 02 si 03) si angajatorul spune ca daca se termina concediul vineri, sambata si duminica trebuie sa merg la munca. Eu credeam ca si in aceasta ultima saptamana chiar daca am fost in concediu, trebuie sa am si zilele de rapaus saptamanal libere, adica weekendul, iar de luni sa incep munca. Ma poate ajuta cineva cu un raspuns clar! Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 September 2023 at 5:10 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua,

   Concediul se acordă fix pntru perioada menționată în cererea de concediu. Având în vedeere că activitatea ta presupune și muncă în weekend, este important să stabilești exact cu managerul ziua în care revii la job.

  • Floricica
   20 September 2023 at 8:21 am
   Leave a Reply

   Se pare ca este o intrebare mai dificila si nimeni nu-si asuma un raspuns, cand legeaeste putin cam neclara! Am pus aceasta intrebare si la ITM, dar raspunsul a fost cu trimitere la respectarea dispozitiilor art.137, alin. 2 si 3. Dar nimic clar la aceasta speta. Intrebarea erea clara: Daca esti in concediu de luni pana vineri, Sambata si duminica esti in rapaus saptamanal sau mergi la munca? La noi se lucreaza si in Weekend cu conditia sa iei zilele libere in cursul saptamanii (dar fiind in concediu nu se poate).

 • GUTU
  26 September 2023 at 9:51 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Ma puteti ajuta cu niste informatii va rog?
  M-am intors la munca dupa CCC in data de 18 mai si mi-au fost alocate 14 zile de concediu pana la sfarsitul anului (beneficiez de 22 zile de concediu anual).
  In data de 19 septembrie mi-am anuntat angajatorul ca mi-am gasit un alt job, cu data de incepere pe 5 octombrie.
  Am semnat o decizie de incetare a contractului cu data de 5 octombrie, ultima zi lucrata fiind data de 4 octombrie si am agreat sa imi iau zilele de concediu cuvenite, iar restul zilelor sa le treaca ca nelucrate.
  Acum la calculul concediului de odihna, ei calculeaza zilele lucrate pana in data de 19 sept doar, nu pana la finalul CIM, deci ar fi 7.45 zile de concediu.
  Totodata mi-au sugerat sa pontez cele 7 zile de concediu in perioada 26.09- 04.10 iar pentru cele 4 zile ramase fara plata, sa fac o cerere de reducere a programului pentru o perioada de 8 zile (perioada 14-25.09)
  Ma puteti lamuri?
  Nu ar trebui calculate zilele de concediu pana la sfarsitul contractului, pe 4.10?

  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   17 October 2023 at 2:19 pm
   Leave a Reply

   Bună, Denisa,

   Contractul tău de muncă a fost activ până la 5 octombrie și, conform Codului Muncii, până la acea dată trebuia să beneficiezi de toate drepturile angajatului. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a analiza situația.

   • Haita George
    12 November 2023 at 7:57 pm
    Leave a Reply

    Îți poate impune angajatorul( în cazul de față un Muzeu Național, deci bugetari,personal contractual) interzicerea luării C.O. în perioada sărbătorilor de iarnă între 15 decembrie și 31 decembrie?

    • Steluța Năstase-Lupu
     17 November 2023 at 4:54 pm
     Leave a Reply

     Bună, George,

     Concediul ar trebui să fie stabilit în urma unui comun acord între angajat și angajator. Aceasta este prevederea din Codul Muncii: Art. 148. [programarea concediului de odihna]
     (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

 • miklos Simon
  23 November 2023 at 9:58 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca ma puteti ajuta in legatura cu angajatorul daca poate sa se foloseasca de zilele mele de concediu dupa bunul plac daca nu poate sa imi ofere de lucru pe motive de logistica,piese…..etc,una,doua sau mai multe zile pe parcursul anului.In loc sa ne plateasca cu 75 la suta din aceasta cauza la noi se practica aceasta metoda de a se folosi de zilele noastre de concediu.Daca este legal cam de cate zile se poate folosi ?

  Multumesc anticipat

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 December 2023 at 8:17 am
   Leave a Reply

   Bună,

   Codul Muncii are următoarele prevederi:

   Art. 144. [intangibilitatea dreptului la concediu de odihna]
   (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
   (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

   Nu este legal ca angajatorul să-ți ia din zilele de concediu, este dreptul tău.

 • Caloianu irina
  6 December 2023 at 2:37 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua.in cât timp poate un angajator sa răspundă cererii de concediu.

  • Steluța Năstase-Lupu
   11 December 2023 at 11:37 am
   Leave a Reply

   Bună, Irina,

   Angajatorul ar trebui să răspundă cu cel puțin o zi înainte de data la care începe concediul tău. Îi poți menționa până când ai nevoie de răspuns.

 • Tudor simona
  8 January 2024 at 4:00 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Lucrez la stat si cei de la Resurse Umane ma obliga sa imi iau concediul de odihna in urmatorul fel:
  Cele 10 zile legate, de care stiam si scrie si in contractul de munca, iar celelalte 11 zile tot legate. Nu mi se pare normal ca si cele 11 zile sa ma oblige sa le iau legat. Este legal asa ceva? Va multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 January 2024 at 10:24 am
   Leave a Reply

   Bună, Simona,

   Conform Codului Muncii:
   Art. 148. [programarea concediului de odihna]
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
   (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

 • tanase Bogdan
  8 May 2024 at 11:25 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Aliniatul (5) din art. 148 Codul Muncii prevede: În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

  Din ce inteleg,din aceasta lege, angajatorul este obligat sa acorde cele 10 zile de concediu de odihna neintrerupt. Dar de exemplu, daca eu nu doresc sa beneficiez de acele 10 zile de concediu, exista o posibilitate sa nu le iau sau sa iau mai putine decat se prevede in lege? Pur si simplu nu am nevoie de 10 zile de concediu de odihna legate. Prefer sa iau mai putine si cand am nevoie.

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 May 2024 at 12:16 pm
   Leave a Reply

   Bună, Bogdan,

   Totul depinde de angajator și de ceea ce decideți împreună.

  Leave a Reply

  *

  *