concediu de odihna
Administrativ

Concediu de odihnă. Cum îl acorzi corect din punct de vedere legal

Principalele responsabilități ale angajatorului

După un an cu restricții, concediul de odihnă din vara lui 2021 este cel mai așteptat moment. Poate și în echipa ta este frenezie mare cu programarea concediilor, iar rolul tău, ca angajator este să echilibrezi lucrurile. Toți angajații au dreptul legal la concediul de odihnă care nu ar trebui să fie mai mic de 20 de zile pe an, iar perioada acestuia trebuie stabilită de comun acord cu oamenii din echipa ta, încercând să găsiți o cale de mijloc între nevoile business-ului, nevoia de odihnă și disponibilitatea de a pleca în vacanță, care de multe ori depinde și de membrii familiei.

Durata concediului de odihnă, prevăzută în Codul Muncii, este de cel puțin 10 zile lucrătoare neîntrerupte, într-un an calendaristic, în cazul în care programarea se face fracționat.  Și nu este un deziderat, ci o prevedere legală care trebuie respectată. Desigur, acolo unde sunt făcute deja programările vacanțelor este mai dificil de pus în practică, dar toți colegii ar trebui să știe de această prevedere și să o respecte cât mai curând posibil, atât ei, cât și angajatorii. Codul Muncii are și alte prevederi referitoare la programarea concediului de odihnă, durata și plata acestuia pe care este important să le cunoști pentru a avea o relație corectă din punct de vedere legal cu oamenii din echipa ta.

Având în vedere că suntem în sezonul concediilor, am strâns cele mai importante prevederi legale din Codul Muncii referitoare la concediu de odihna pe care trebuie să le respecți ca angajator, dar și sfaturi legale importante oferite de avocata Andreea Suciu, Managing Partner și Teodora Mănăilă – Senior Associate la Suciu Employment Law Firm, care îți spun cum să procedezi în situații mai atipice legate de concediu de odihna al angajaților.

 

Concediu de odihna Codul Muncii

Concediul este un drept al tuturor angajaților și acest drept nu poate fi limitat de angajator. Angajatul nu poate fi obligat să cedeze concediul și nici să renunțe la el. Conform articolului 144 din Codul Muncii [intangibilitatea dreptului la concediu de odihna]:

(1) Dreptul la concediu de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaților.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări

 

Programarea concediului de odihna – în atribuția angajatorului

În contextul actual al pandemiei și al efectelor acesteia asupra activității companiilor,  angajatorii au devenit din ce în ce mai interesați, pe de o parte de posibilitatea de a stabili, în mod unilateral, acordarea concediului de odihna angajaților, și, pe de altă parte, de a evita situația în care prea mulți angajați își iau concediu ca urmare a ridicării restricțiilor de călătorie, în scopul de a asigura continuitatea activității și/sau reducerea costurilor asociate, spune avocata Andreea Suciu.

Conform Codului Muncii, concediul de odihnă trebuie efectuat în cursul anului calendaristic în care dreptul la concediu se naște, în conformitate cu programarea colectivă sau individuală, adoptată în urma consultării cu sindicatul/reprezentanții salariaților sau cu fiecare angajat în parte. Prin urmare, concediul de odihnă nu poate fi impus unilateral de niciuna dintre părți, angajator sau angajat. Orice astfel de cerere impusă de către o parte riscă să fie considerată ca reprezentând o încălcare a prevederilor legale. O astfel de acțiune din partea angajatorului poate fi calificată drept abuzivă și poate fi urmată de controale din partea inspectorilor de muncă sau chiar de formularea unor acțiuni în instanță de către angajați. Plecarea angajatului în concediu fără aprobarea prealabilă a angajatorului poate echivala unei absențe nemotivate, adaugă avocata Andreea Suciu.  


Articolul 148 din Codul Muncii detaliază toate aspectele legate de programarea concediului de odihna

(1) Efectuarea concediului de odihna se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

(3) Prin programare individuală, se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.

Programează cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt

Când faci programarea concediilor, ia în calcul prevederile din Codul Muncii și acordă angajaților cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. E un timp optim pentru ca aceștia să se relaxeze și să se detașeze de muncă. Aliniatul (5) din art. 148 Codul Muncii prevede: În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Solicită cereri de concediu din partea angajaților după programarea concediului

În momentul în care s-a ajuns la un acord cu angajatul în privința perioadei de concediu, aceasta trebuie trecută în programare. Pentru ca această perioadă să fie respectată, este important să-i ceri angajatului să depună o cerere de concediu cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. În practică, angajatorii prevăd în Regulamentul Intern un termen mai scurt de 60 de zile pentru concediile a căror durată nu depășește 2-3 zile.

 

Durata concediului de odihna și importanța specificării acesteia în actele oficiale


Conform Art. 145. [durata concediului de odihna] din Codul Muncii trebuie să acorzi angajaților un concediu de odihna anual de minimum 20 de zile lucrătoare.

 

Zile de concediu în funcție de vechime

În unele companii durata concediului de odihna poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare, fiind stabilită în funcție de vechimea angajatului în companie sau fiind parte din pachetul de beneficii. De aceea, angajatorul trebuie să respecte alineatul 2 din articolul 145 din Codul Muncii:
(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile.

Întrebări referitoare la durata concediului de odihna și întreruperea acestei durate:


În durata concediului de odihna se includ și sărbătorile legale sau zilele libere plătite, stabilite prin contractul colectiv de muncă?
Alineatul (3) din articolul 145 prevede: Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Calculez zile de concediu și pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă a angajatului, pentru concediul de maternitate/concediul de risc maternal, concediul de îngrijire copil bolnav?
Toate aceste perioade/concedii se consideră perioade de activitate prestată și se acordă zile de concediu pentru ele, conform alineatului 4, din articolul 145, Codul Muncii.

Ce se întâmplă dacă în timpul efectuării concediului de odihna, angajatul anunță că începe concediul pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de maternitate, concediul de risc maternal, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav?
În această situație, concediul de odihna se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate, conform alineatului 5, din articolul 145 Codul Muncii.

Dacă salariatul are incapacitate temporară de muncă pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, îi mai pot acorda concediu de odihna?

Conform alineatului (6), articolul 145 din Codul Muncii, salariatul are dreptul la concediu de odihna anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioada a unui an calendaristic. Angajatorul este obligat să acorde concediul de odihna anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

În ce situații pot mări durata concediului de odihna, acordând zile suplimentare?
Dacă angajații lucrează în condiții grele, periculoase, au anumite afecțiuni sau sunt minori, durata concediului de odihna crește, conform Codului Muncii. Astfel în articolul 147, din Codul Muncii, privind concediul de odihna suplimentar pentru situații speciale, se prevede:

(1) Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămatoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihna suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariați prevăzute la alin. (1) se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare.

De asemenea, angajatorul trebuie să acorde concediu suplimentar salariatelor care se supun anumitor intervenții medicale:

În articolul 1471 din Codul Muncii se specifică:

(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare «in vitro», beneficiază anual, de un concediu de odihna suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

 1. a) 1 zi la data efectuării puncției ovariene;
 2. b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihna suplimentar prevăzut la alin. (1) trebuie însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.

 

Calcul concediu de odihnă

Concediul de odihna se plătește exact ca o perioadă normală de lucru; pentru fiecare zi de concediu vei primi media zilnică a drepturilor tale salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul. Singura diferență este că nu se acordă tichete de masă. Reține că este important să plătești angajatului banii de concediu cu 5 zile înainte de plecarea în vacanță.

Articolul 150 din Codul Muncii reglementează plata concediilor de odihnă: 

(1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihna reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

(3) Indemnizaţia de concediu de odihna se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

 

Întrebări referitoare la plata concediului:


Pot compensa în bani zilele de concediu de odihna neefectuat? Când este permisă o astfel de compensare?

Avocata Teodora Mănăilă răspunde:

Doar în cazul încetării contractului de muncă, Codul Muncii din România permite compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

PRIMEȘTE CELE MAI NOI ARTICOLE DIRECT ÎN INBOX👇

La stabilirea numărului de zile de concediu neefectuate, angajatorii trebuie însă să acorde atenție normelor privind reportarea concediului de odihnă.

Altfel, în situația în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual, conform art. 146 din Codul Muncii.

În ceea ce privește zilele de concediu reportate, de regulă, orice concediu anual acumulat va fi pierdut, dacă nu va fi utilizat până în ultima zi a termenului de 18 luni. Cu toate acestea, un angajat nu își poate pierde automat dreptul dobândit la concediul anual plătit, doar prin simplul fapt că nu a solicitat concediul.

În măsura în care angajatorul dovedește că salariatul s-a abținut în mod deliberat și în cunoștință de cauză de la a-și lua concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea de a-și exercita dreptul, legislația UE nu se opune decăderii din dreptul de a efectua concediul de odihnă în natură, și nici pierderii dreptului la compensarea în bani a acestuia în cazul încetării raportului de muncă [Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauzele C-619/16 și C-684/16] – spune avocata Andreea Suciu.

 

Ce se întâmplă dacă din motive obiective trebuie să chem angajatul din concediu de odihna? Ce obligații financiare am față de el?

Angajatorul are dreptul de a rechema un angajat din concediul de odihnă numai în caz de forță majoră sau probleme urgente care necesită prezența salariatului la locul de muncă, conform Codului Muncii, articolul 151, alineatul (1). În acest caz, angajatorul trebuie să acopere toate cheltuielile angajatului și ale familiei, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.


Dacă angajatul are evenimente deosebite în familie aceste zile sunt plătite separat sau intră în concediu de odihna?

Articolul 152 din Codul Muncii ne lămurește:
(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihna.
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern

 

În cazul în care am angajați care cer frecvent concediu fără plată, câte astfel de zile pot acorda?
Este important să știi că angajații au dreptul să-și ia zile de concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale, conform art. 153 din Codul Muncii. Este important să stabilești o durată a concediului fără plată, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, pentru a evita situațiile în care angajații ar putea profita de acest drept.

 

Concediul de odihna în situații atipice. Răspunsuri oferite de avocatele Andreea Suciu și Teodora Mănăilă de la Suciu Employment Law Firm.

 

Dacă intru în șomaj tehnic, mai beneficiez de zile de concediu de odihnă?

*Ca notă generală, șomajul tehnic este reglementat de Codul Muncii și se poate aplica în continuare , chiar dacă statul nu mai acordă acum granturi.

 

Șomajul tehnic reprezintă un caz de suspendare a contractului de muncă la inițiativa angajatorului, conform articolului 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii.

Astfel, șomajul tehnic și concediul de odihna nu pot fi aplicate simultan, deoarece o situație o exclude pe cealaltă. Pentru ca angajații să își poată exercita dreptul de concediu de odihnă, ei trebuie să aibă contractul de muncă activ.

De asemenea, întrucât șomajul tehnic reprezintă un caz de suspendare a contractului de muncă, timp în care salariatul nu prestează muncă, această perioadă nu va fi luată în considerare la determinarea numărului de zile de concediu de odihna.

 

Ce se întâmplă dacă un angajat este în concediu de odihna și angajatorul decide ca toți angajații intră în șomaj tehnic? Ce poate face angajatorul în acest caz?

În cazul în care decizia de implementare a șomajului tehnic este luată de angajator în timp ce angajatul este plecat în vacanță, cele două situații vor continua să se excludă reciproc.  Astfel, orice decizie privind implementarea șomajului tehnic va deveni aplicabilă odată ce salariatul se va întoarce la muncă.

 

Ce se întâmplă cu dreptul la concediu de odihnă în cazul reducerii programului de lucru la patru zile pe săptămână?

Deși în prezent legislația din România nu mai prevede în mod expres, în practică, angajatorii  acordă, de regulă, concediul de odihnăproporțional cu activitatea prestată de angajat  într-un an calendaristic, respectiv dreptul la concediu de odihna este dobândit treptat, odată cu realizarea fiecărei zile de muncă.

Întrucât reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile presupune o scădere a zilelor de lucru efectiv prestate, durata totală a concediului anual va fi redusă la rândul ei. 

În consecință, angajatorii trebuie să stabilească cu atenție durata concediului de odihnă, pe baza numărului efectiv de zile lucrate de salariat înainte de a aproba orice cerere de concediu de odihnă.

 

Pot angajații să renunțe în mod unilateral la concediul programat sau să ceară o reprogramare în situația de criză?

Ca angajator este bine să știi că articolul 149 din Codul Muncii prevede că angajații au obligația de a efectua în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Având în vedere că programarea vacanței este rezultatul acordului părților, angajatorul are dreptul să solicite angajatului să prezinte motivele care îl împiedică să efectueze concediul și să le analizeze caracterul justificativ. 

În cazul în care motivele furnizate de către angajat sunt independente de voința acestuia (n.r. cum este cazul actual al restricțiilor de deplasare adoptate pe perioada pandemiei), considerăm că angajatorul trebuie să accepte solicitarea și, de comun acord cu angajatul, să facă o reprogramare a concediului în cursul aceluiași an. Dacă o astfel de reprogramare nu este posibilă, este important să aibă în vedere ca angajatul să efectueze concediul în 18 luni de la sfârșitul anului în care a apărut dreptul la concediu.

 

Concediu de odihna in preaviz

Poate fi acoperită perioada de preaviz cu zilele de concediu de odihna?

Ca regulă generală, angajatorul nu poate obliga angajatul să-și ia  concediu de odihna în perioada de preaviz, dar nici angajatul nu își poate obliga angajatorul să îi aprobe o cerere de concediu de odihna.

Este posibil ca angajatorul să aibă nevoie de angajatul aflat în perioada de preaviz să-și termine task-urile sau să predea situația noului coleg. În acest caz, zilele de concediu de odihna neefectuate vor fi compensate în bani, odată cu ultima plată realizată angajatului.

În măsura în care ambele părți sunt însă de acord, angajatul poate beneficia pe perioada termenului de preaviz de zilele de concediu neefectuate.

 

Reține! Concediul de odihna este un drept al angajatului, dar și o obligație. Astfel, concediul de odihna aferent unui an trebuie efectuat în integralitate în anul pentru care este acordat sau, dacă acest lucru nu este posibil, din motive obiective, ca angajator, trebuie să te asiguri că angajatul își ia zilele de concediu în 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu. Având în vedere perioada atipică pe care o traversăm și ținând cont și de activitatea companiei, este o idee bună să fii flexibil cu programarea și reprogramarea concediilor, crescând astfel gradul de motivație al angajaților.

 

 

 

Ti-a placut articolul? Citește și:

Șomaj tehnic. Tot ce trebuie să știi dacă ești angajator
Cum abordăm prelucrarea datelor personale ale angajaților
Munca de acasă: cum facem ca echipele să funcționeze

Categorii:
AdministrativCoronavirus

Am ales un job pe care îl iubesc și, da, zâmbesc pentru că nu simt că muncesc. După 7 ani de peregrinări în PR, jurnalism și marketing pentru HR, a venit momentul meu să dau ce e mai bun pentru oameni pe www.wearehr.ro
93 Comments on this post.
 • Popescu
  21 July 2020 at 10:01 pm
  Leave a Reply

  Buna seara!Lucrez la o firma privata,in momentul de fata lucrez doua saptamani la birou si o saptamana de acasa,firma vrea sa ma oblige ca in saptamana in care lucrez de acasa sa imi iau concediu,eu nu doresc acest lucru,consider ca concediul il iau cand am eu nevoie,de aceea este concediu de odihna,ma odihnesc cand vreau si consider eu si familia mea,nu cand vrea firma.multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   22 July 2020 at 9:14 am
   Leave a Reply

   Bună,

   Conform articolului Art. 148 . [programarea concediului de odihna] din Codul Muncii:
   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

   • Lily
    17 September 2020 at 3:00 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua In timpul concediului de odihna am primit si preaviz Se poate suprapune CO cu preavizul?

    • Steluța Năstase-Lupu
     1 October 2020 at 8:28 am
     Leave a Reply

     Bună, Judith,

     Nu se poate suprapune concediul de odihnă cu preavizul. Vei termina concediul de odihnă și apoi vei începe preavizul.

     • Zegheru
      19 May 2021 at 12:29 am

      Bună ziua sunt angajat de 5 ani la o firmă privată în domeniul construcțiilor și eu în toți acești ani nu am primit nici măcar 1 leu pe concediu pe care eu l-am luat . Întrebare este poate firma sa nu plătească zilele de concediu că nu vrea sau că sunt alte probleme .

     • Steluța Năstase-Lupu
      19 May 2021 at 3:33 pm

      Bună, Ionuț,

      Banii de concediu înseamnă să-ți iei salariul întreg pe o lună deși ai avut zile de concediu. O zi de concediu este echivalentul în bani al unei zilei de muncă. În cazul în care îți mai rămân zile de concediu neefectuate și decizi și pleci de la angajator, iar acesta nu-ți le poate acorda, atunci este obligat, prin prevederile din Codul Muncii, să ți le plătească.

   • Roxana
    8 January 2021 at 12:14 am
    Leave a Reply

    Buna seara.sunt angajată de 3 luni in cadrul unei companii.de la hr ni s-a spus că acordarea concediului de odihna se va face după ce vom avea minim 6 luni vechime în cadrul firmei.este legal? stiu ca se calculează 1,75 ×lunile lucrate.la 3 luni am dreptul la 5,25 zile de concediu.Astept un raspuns de la dumneavoastra. Mulțumesc.

    • Steluța Năstase-Lupu
     8 January 2021 at 10:00 am
     Leave a Reply

     Bună, Roxana,

     Dreptul la concediu de odihnă îl dobândești chiar de la data angajării și nu este necesar să treacă o anumită perioadă de timp până acordarea acestui drept. În Codul Muncii nu există nicio prevedere de acest fel. Cu toate acestea, angajatorii au dreptul să menționeze în contractul individual și în cel colectiv, un anumit interval de timp după care se poate lua concediu de odihnă, interval pe care îl consideră optim pentru că angajatul să se familiarizeze cu jobul, să poată fi urmărită evoluția acestuia. Este așadar important să vezi ce se menționează în contractul individual și în cel colectiv. Dacă nu sunt mențiuni pe această temă, cel mai bine este să vorbești cun avocat specializat în dreptul muncii care te va ghdida în relația cu angajatorul.

 • Alexandra
  29 July 2020 at 5:44 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Am intrat in octombrie 2018 in concediu de crestere copil si mi-au ramas 3 zile de concediu de odihna neefectuate. M-am intors la serviciu in data de 1 iulie 2020, aceste zile se reporteaza sau nu? multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   5 August 2020 at 9:29 am
   Leave a Reply

   Bună, Alexandra,

   Din informațiile și din experiența noastră, aceste zile ar trebui să se reporteze. Discută cu departamentul de HR pentru a afla exact condițiile companiei pentru concediu de odihnă.

   • MĂDĂLINA dinca
    24 October 2020 at 3:39 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua cu 2 zile înainte de a intra în concediu de odihnă am aflat că voi intra in carantină pe perioadă de 14zile adică de pe data de 10-23 iar concediul de odihnă de pe data de 14-20 adică acestea se suprapun. Firma decide să îmi ia în calcul doar doar cele 3zile care lipsesc data de20-23. Este legal? Pot face ceva în privința asta? Îmi pot “salva”cele 5 zile de concediu. Mulțumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     27 October 2020 at 12:18 pm
     Leave a Reply

     Bună, Mădălina,

     Te sfătuim să apelezi la un avocat specializat în dreptul muncii. Practic ar trebui să primeze concediul de carantină, iar concediul de odihnă să fie efectuat după concediul de carantină. Angajatorul nu are dreptul să-ți suprapună cele două concedii. E o încălcare a dreptului tău la concediu de odihnă.

 • paula Julier
  21 September 2020 at 11:11 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,dupa revenirea din simajul tehnic,angajatorul ne-a redus progeamul de munca la 4 ore pe care il efectuam in 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, concediul de odihna acumulat in perioada din naintea pandemiei la contract de 8 ore. Concediulde odihna se aplica la zilele in care muncim 8 ore sau se poate aplica si la restul zilelor in care practic nu suntem fizic la munca? Mentionez ca si orarul pe care il semnam este de 2 zile a cate 8 ore de munca cu 2 zile libere.

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 October 2020 at 8:34 am
   Leave a Reply

   Bună, Paula,

   Conform articolului 145 din Codul Muncii, alineatul (3) Sarbatorile legale in care nu se lucrează, precum si zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

   Este important să afli de la angajator cum încadrează cele două zile libere.

 • Ionita
  8 October 2020 at 11:07 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  As dori si eu o lamurire privind situatia la locul de munca a mamei. Ea s-a angajat pe 1 iulie si in august conducerea a obligat-o sa isi ia concediu de odihna 10 zile, din cauza unor persoane care erau suspecte de covid. La sfarsitul lunii septembrie, ea si-a dat demisia de la jobul respectiv, iar acum este obligata sa aduca bani de acasa pentru a plati cele 10 zile de concediu. Este legal acest lucru, din moment ce a fost decizia conducerii? Avand in vedere ca era de o luna de zile angajata, nu avea dreptul la atatea zile de concediu. Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   9 October 2020 at 11:00 am
   Leave a Reply

   Bună,

   Aveți o dovadă în scris a acestei decizii a conducerii? Dacă da, vă puteți adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă și unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • Valentina Cazacu
  2 November 2020 at 9:10 am
  Leave a Reply

  Bună ziua, lucrez la o firmă privată și am făcut cerere de concediu pentru o zi și m-am trezit cu 5 zile. Nu ar fi fost nimic, dar în vară fără să fac cerere de concediu mi s-au dat 10 zile. Este legal?

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 November 2020 at 9:26 am
   Leave a Reply

   Bună, Valentina,

   Nu este legal. Angajatorul ar trebui să-ți acorde câte zile ai cerut. Acestea ar trebui să fie în concordanță și cu planificarea concediilor. Primul pas este de a-l notifica pe acest aspect. Dacă nu obții răspuns și remedierea situației, te poți adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă și poți cere sfatul unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • Georgiana Hretcanu
  4 November 2020 at 7:06 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua
  Conform contractului de munca zilele de 30 Noiembrie, 1 decembrie, 25 decembrie, 31 decembrie, 15 august sunt zile libere legale.
  În cazul în care am lucrat în aceste zile și nu mi-au fost oferite zile libere în următoarele 30 de zile aferente acestora cum se procedează?

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 November 2020 at 3:12 pm
   Leave a Reply

   Bună, Georgiana,

   Acestea sunt prevederile din Codul Muncii referitoare la compensarea muncii în zilele de sarbatoare:

   Art. 142.
   (2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

 • Manuela
  6 November 2020 at 9:06 am
  Leave a Reply

  Bună ziua, sunt angajata dar eu îmi plătesc dările către stat. Vreau sa plec de la firma, dar de 2 ani nu mi-am luat concediu. Firma ce plătește la stat dacă imi îmi plătește concediul legal?

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 November 2020 at 3:07 pm
   Leave a Reply

   Bună, Manuela,

   Indemnizatiile acordate pe perioada concediului de odihna sunt supuse impozitului pe salarii, potrivit art. 76 din Codul fiscal și tuturor contribuțiilor sociale obligatorii datorate în raport cu venitul din salariu.

   • Maria Avram
    11 November 2020 at 12:29 am
    Leave a Reply

    Buna seara,
    Dacă postul ocupat de mine se va desființa, iar eu nu mi-am luat zilele de concediu din cursul anului, aceste se vor plăti la final?

    • Steluța Năstase-Lupu
     11 November 2020 at 9:42 am
     Leave a Reply

     Bună, Maria,

     În articolul 146, alineatul 3, din Codul Muncii se menționează: Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

     În funcție de regulamentul intern, angajatorul fie va acorda aceste zile până la data desființării postului, fie va plăti angajatului contravaloarea acestora.

   • Florentina
    15 July 2021 at 11:21 am
    Leave a Reply

    Buna ziua!
    Am lucrat la o firmă care sa desfiintat, urmând să ne bage in somaj dar nu ne-a platit concediu. As putea face ceva sa mi se dea banii pe concediu?

    • Steluța Năstase-Lupu
     15 July 2021 at 2:47 pm
     Leave a Reply

     Bună, Florentina,

     Zilele de concediu sunt plătite exact ca zilele de muncă. Dacă ți-ai luat concediu și la finalul lunii ai primit salariul intreg, atunci este ok, angajatorul nu mai are ce să-ți plătească. Dacă îți mai rămân zile de concediu nefectuate și nu le poți lua în preaviz, atunci angajatorul este obligat legal, conform Codului Muncii, art. 146, alin 3, să-ți plătească aceste zile.

 • Alina
  13 November 2020 at 3:53 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua sant angajata de o luna si miau dat 5 zile de concediu doresc sa stiu daca se opresc din concediu anual mentionez ca nu am cerut eu concediu normal concediu este de 20 de zile anual nu inteleg de ce miau dat concediu cand eu doream la anu sal iau

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 November 2020 at 9:30 am
   Leave a Reply

   Bună, Alina,

   Zilele de concediu luate se opresc din concediu anual. Contează să discuți cu angajatorul acest aspect, să vezi dacă există o planificare a concediilor în companie.

 • Cristian
  19 November 2020 at 5:59 pm
  Leave a Reply

  In baza contractului A1 cu detașare în belgia pt. un an eu beneficiez doar de 20 de zile de concediu de odihnă? Asta ar insemna sa stau 11 luni plecat și doar 20 de zile acasă într-un an? Pt că în baza acestor legi angajatorul ne pune să facem cfs pt restul de zile petrecute acasă!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 November 2020 at 11:03 am
   Leave a Reply

   Bună, Cristian,

   Durata minimă a concediului de odihnă anual este de minimum 20 de zile lucrătoare:
   Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

   Acum fiecare angajator are dreptul să acorde mai multe zile agajaților în funcție de vechimea în companie, de rezultate, de condițiile de muncă etc. Contează mult ce scrie în contractul de muncă, în regulamentul de ordine interioară și în contractul colectiv de muncă. Este important să le parcurgi pentru a vedea exact câte zile de concediu ți se cuvin.

 • Ana Maria
  20 November 2020 at 10:39 am
  Leave a Reply

  Bună ziua,
  As vrea sa știu dacă este legal sa fiu pur și simplu să-mi iau toate zilele de concediu pana la 10 decembrie anul curent. Practic zilnic sunt presata să-mi iau concediu mai repede. Dacă îmi rămân 2-3 zile acestea nu pot și reportate? Mi-am trecut concediu pe 15 decembrie, m-au obligat sa șterg sa îl trec pe 10.

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 November 2020 at 11:10 am
   Leave a Reply

   Bună, Ana Maria,

   Conform Codului Muncii, art. 148, concediul de odihnă se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

   În cazul tău, sunt de interes și aceste prevederi:

   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   În mod normal, angajatorul ar trebui să urmărească o programare. Dacă din motive justificate nu poți efectua integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   Discută cu angajatorul și prezintă-i aceste prevederi. Angajatorul nu-ți poate impune concediul de odihnă la o anumită dată dacă nu are motive justificate. Poți apela pentru consiliere și la un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Anca
  24 November 2020 at 11:55 am
  Leave a Reply

  Bună ziua!

  Vă rog să mă ajutați cu următoarea situație: Dacă numărul zilelor de concediu de odihnă trebuie diminuat în următoarele situații:
  – în cazul în care salariatul a efectuat, pe parcursul anului, zile libere conform Legii 19/2020, pe perioada stării de urgență;
  – în cazul în care salariatul a avut contractul de muncă suspendat pentru concediu paternal;
  – în cazul în care salariatul a avut contractul de muncă suspendat pentru concediu de acomodare.

  Vă mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   25 November 2020 at 3:28 pm
   Leave a Reply

   Bună, Anca,

   Numărul zilelor de concediu nu trebuie diminuat în cazurile menționate de tine. Zilele libere pentru părinți sunt acordate conform Legii 19, iar în Legea 19 nu se mneționează că aceste zile se iau din concediul de odihnă anual. iar pentru concediul paternal, din contră ar trebui să primești zile de concediu. Este important ca pentru concediul de acomodare să te interesezi la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)

   Iată care sunt prevederile din Codul Muncii:

   Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

 • Gabriela
  7 December 2020 at 9:00 am
  Leave a Reply

  Bună ziua. As dori o lămurire referitor la serviciul meu. Șefa a angajat de astăzi o altă față pe postul meu. Ma anunțat că întru în zilele de concediu de anul trecut iar apoi mă dă în jomaj. Menționez că nu am semnat nimic în privința aceasta. Este normal? Se poate? Ce pot face? Nu știu nici câte zile am de concediu. Lucrez de un an și jumătate. Mia plătit concediu exact cât am salariul în mână 1200.Pentru un an. Nu mi la dat că nu a vrut. Acum ce pot face? Nu am fost anunțată și nu am semnat nimic că sunt în concediu de odihnă. Vă rog spuneți i ce pot face?

  • Steluța Năstase-Lupu
   10 December 2020 at 8:48 am
   Leave a Reply

   Bună, Gabriela,

   Angajatorul ar trebui să aibă un motiv real și legal pentru a te concedia.

   Acestea sunt motivele de concediere conform Codului Muncii:

   Art. 61. [cazurile concedierii pentru motive subiective]
   Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
   a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
   b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
   c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
   d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

   Art. 65. [concedierea pentru motive obiective]
   (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
   (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

   Sfatul nostru este să aștepți să-ți dea înștiințarea de demitere și să vezi ce scrie acolo. Nu semna nimic îaninte de a te consulta cun avocat specializat în dreptul muncii.

   • Bercaru
    28 December 2020 at 2:57 pm
    Leave a Reply

    Bună ziua! Concediul suplimentar întrerupt din cauza carantinei (covid19) poate fi reprogramat? Mulțumesc. Cu respect Bercaru V.

    • Steluța Năstase-Lupu
     8 January 2021 at 9:45 am
     Leave a Reply

     Bună ziua,

     Conform Codului Muncii, art. 145, alineatul 5):In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

 • Mihaela
  4 January 2021 at 9:53 pm
  Leave a Reply

  Buna!Firma la care sunt angajata,isi va desfiinta punctul de lucru unde lucrez si din 21 dec.pâna in 21 ianuarie sunt in preaviz.Eu as vrea sa imi iau concediu parental pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 12 ani,deoarece copilul este in cls 1 si se descurca greu cu orele on line,si as vrea ca din data de 11 ian sa beneficiez de acest concediu.Ce se intampla cu preavizul in care ma aflu in prezent?

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 January 2021 at 9:48 am
   Leave a Reply

   Bună, Mihaela,

   Conform Codului Muncii, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Trebuie să discuți cu angajatorul și să-i expui opțiunea ta. Puteți ajunge la un acord să închei mai devreme contractul de muncă.

 • Andrei Ionut
  20 January 2021 at 10:20 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Sunt angajat la firma privata si firma la care lucrez NU are contract colectiv de munca; as vrea sa stiu cate zile de concediu suplimentare pot sa primesc pe langa cele 20zile mimin legale. (mentionez ca la ultima evaluare mi s-au mai dat 2 zile de concediu); as vrea sa stiu (avand in vedere ca nu avem Contract colectiv de munca) exista o limitare legala la un maxim de zile suplimentare?

  Stiu ca cf
  Art. 145. [durata concediului de odihna]
  (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

  dar nu zice nicaieri ce se intampla daca nu exista contract colectiv de munca si deasemenea nu vad in lege sa specifice un maxim de nr de zile de concediu! asa e sau gresesc?
  Multumesc aniticipat

  • Steluța Năstase-Lupu
   20 January 2021 at 1:32 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andrei,

   În acest caz, sunt valabile prevederile din contractul individual de muncă. Sunt companii care prevăd în contractul de muncă că acordă un anumit număr de zile de concediu în funcție de vechimea în muncă, însă această prevedere nu este o obligativitate.
   În lipsa unei mențiuni în contractul de muncă se aplică prevederile din Codul Muncii. Te sfătuim să întrebi colegii din departamentul de HR dacă există posibilitatea de a primi mai multe zile de concediu și care sunt criteriile.
   De asemenea, poți vorbi și cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te asigura că ceea ce face compania este legal.

 • serban aneta
  20 January 2021 at 2:40 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Pentru concediu neefectuat in anul 2017 in termen de 18 luni,conform legislatiei in vigoare ,daca ma lichidez in 2021 mai pot primi compensarea in bani?

  • Steluța Năstase-Lupu
   21 January 2021 at 8:49 am
   Leave a Reply

   Bună, Aneta,

   În articolul 146, alineatul 2 din Codul Muncii se precizează: (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   Așadar ar fi trebuit să îți iei concediul de odihnă neefectuat în 2017 până cel târziu la jumătatea anului 2019. Este nevoie să discuți cu angajatorul. Este singurul care-ți poate spune dacă acordă acest concediu sau nu.

 • Cristina Dima
  22 January 2021 at 10:27 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Am intrat in concediu de crestere copil in 2018 pana in august 2020, ramanand cu 8 zile de concediu de odihna neefectuate. Mai pot lua aceste zile de co neefectuate din 2018 dupa revenirea din ccc? Daca da, pana cand se pot efectua?
  Puteti sa ma ajutati precizandu-mi care este prevederea legala in acest sens?

  • Steluța Năstase-Lupu
   25 January 2021 at 10:14 am
   Leave a Reply

   Bună, Cristina,

   Conform Codului Muncii, art. 146:
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   Este nevoie să discuți cu angajatorul care, în funcție de prevederile din contractul colectiv de muncă/contractul individual/regulamentul intern îți poate spune exact dacă poți efectua aceste zile de concediu de odihnă. În mod normal ar trebui să poți lua aceste zile având în vedere că ai avut un motiv întemeiat pentru care nu le-ai putut lua în 2018.

   • Cristina Dima
    25 January 2021 at 11:35 am
    Leave a Reply

    Multumesc pentru raspuns!

    • Steluța Năstase-Lupu
     25 January 2021 at 1:59 pm
     Leave a Reply

     Cu drag! 🙂

 • Preda Adriana
  11 March 2021 at 3:28 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua lucrez la o fabrica de pine de 6 luni iar azi 11_03_2021 fara nici o explicatie mam trezit concediata
  Pot cere bani pe concediu si somaj?
  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 March 2021 at 12:33 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adriana,

   Da, poți cere banii, sunt dreptul tău pentru munca depusă. Pentru șomaj trebuie să te adresezi Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă.

 • dancu Cristina
  29 March 2021 at 2:17 pm
  Leave a Reply

  Intentionez ca la data de 01 iunie 2021 sa-mi depun dosarul de pensionare. As dori sa stiu daca concediul de odihna se acorda integral in acest caz, sau mai putine zile avand in vedere ca la data de 01 iunie imi intrerup activitatea.

  Multumesc frumos.

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2021 at 12:44 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua,

   Ar trebui să puteți lua zilele de concediu de odihnă care vă revin până în momentul în care primiți decizia de pensionare. Discutați cu angajatorul care vă poate îndruma în acest caz.

   • Alexandru
    21 April 2021 at 12:13 am
    Leave a Reply

    Bună, am și eu o întrebare..

    Dacăa zile de concediu ne efectuate și vreau sa termin colaborarea cu ei voi pierde dreptu la concediu sau mi se vor trece la firma care urmează sa ma angajez?

    • Steluța Năstase-Lupu
     21 April 2021 at 11:34 am
     Leave a Reply

     Bună, Alexandru,

     Zilele de concediu nu se raportează la firma la care urmează să te angajezi. Trebuie să le iei înainte de a pleca de la actualul loc de muncă.

 • dancu Cristina
  1 April 2021 at 11:52 am
  Leave a Reply

  Multumesc frumos.

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2021 at 12:52 pm
   Leave a Reply

   Cu drag! 🙂

   • Dragos
    27 April 2021 at 9:53 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua!
    Am si eu o întrebare:
    Cum se calculeaza durata timpului de muncă intr o luna in care ai concediu de odihna?
    Exemplu:
    La un program de lucru de 12/24-12/48, sa luam in speță luna martie, care are un timp de munca de 184 de ore(23 de zile lucratoare),muncesc efectiv 11 ture a 12 ore=132 de ore lucrate si am 10 zile calendaristice de concediu de odihna( lucrator in ministerul de interne).Nu ma intereseaza din punct de vedere al remunerației, ci diferenta de ore pe care trebuia sa le muncesc 184-132=52 de ore,luând în considerare si cele 10 zile calendaristice de concediu.
    Drept urmare:
    ^Cum sunt “pontat” în timpul concediului?
    ^Exista posibilitatea ca intr o luna in care am avut concediu,sa am ore suplimentare?
    Multumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     4 May 2021 at 8:48 am
     Leave a Reply

     Bună, Dragoș,

     Din informațiile noastre, o zi de concediu este echivalenta cu o zi de lucru, ca ore și plată. Îți recomandăm să discuți în departamentul de resurse umane pentru a afla exact care sunt procedurile în instituția în care lucrezi.
     Într-o lună în care ai avut concediu, poți avea și ore suplimentare de lucru.

     • Dragos
      6 May 2021 at 10:05 am

      Multumesc frumos pentru raspuns!

 • cATALIN
  22 April 2021 at 10:34 pm
  Leave a Reply

  Bună seara,

  Lucrez într-o instituție de învățământ superior, iar de curând departamentul în care activez a fost reorganizat prin comasarea cu un altul similar. Posturile din noua organigramă au fost scoase la concurs, iar o parte dintre noi, cei care nu vor lua examenul, vor intra ulterior în preaviz.
  Cu toții avem zile de concediu neefectuat, din 2020, respectiv 2021 (fracția cuvenită pentru anul în curs), iar conducerea ne-a sugerat să ni le luăm până la definitivarea noii organigrame. Întrebarea este: în cazul în care raporturile dintre noi și angajator se încheie, acesta din urmă este obligat să ne compenseze în bani zilele de concediu neefectuate?
  Cei care vor lua concursul și vor ocupa noile posturi, semnând, evident, un nou contract, vor pierde zilele de concediu? În acest caz angajatorul ce obligații are? Ni s-a comunicat că acestea se vor pierde efectiv, fără nicio compensație.

  Mulțumesc mult pentru ajutor.

 • iulia
  3 June 2021 at 10:15 am
  Leave a Reply

  Buna ziua ,am un salariat angajat de 30 de zile , cand pot sa ii dau concediul de odihna si cate zile , el vrea 6 zile dupa 30 zile lucrate . cum sa procedez .Multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 June 2021 at 8:55 am
   Leave a Reply

   Bună, Iulia,

   Împarte numărul minim de zile de concediu de odihnă prevăzute în Codul Muncii (20 de zile) la lunile dintr-un an. Pentru o lună lucrată are dreptul la o zi și jumătate de concediu, dar din informațiile noastre îi poți acorda în avans zilele de concediu, având grijă ca într-un an să nu depășească numărul de zile de concediu legal permise sau convenite prin contractul de muncă/Regulamentul Intern (care pot prevede mai mult de 20 de zile de concediu de odihnă, în funcție de politica companiei).

 • Camelia Calin
  11 June 2021 at 9:34 pm
  Leave a Reply

  Buna seara!Am fost in concediu de crestere copil,iar de o luna m-am intors la serv,imi puteti spune va rog daca pot beneficia de concediu de odihna si dupa cat timp? Va multumesc frumos!

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 June 2021 at 9:07 am
   Leave a Reply

   Bună, Camelia,

   Întreabă colegii din departamentul HR sau managerul direct câte zile de concediu ai, poate ți-au rămas de dinainte de a intra în concediu creștere copil. Conform Codului Muncii, ai dreptul la minimum 20 de zile de concediu de odihnă anual, ceea ce înseamnă cam 1,5 zile pe lună.

 • POPESCU
  21 June 2021 at 11:28 am
  Leave a Reply

  Buna ziua, am contractat cu o firma Olandeza sa-i duc echipaj navigant pe un vas , echipajul lucreaza doua saptamani , iar doua saptamani este la domiciliu, eu pe doua saptamani le platesc salariul intreg , fiind pontati in doua saptamani cu 168 ore. Concediul de odihna se acorda la fel , adica 20 zile pe an , daca ei stau acasa 6 luni si 6 lucreaza ???? Multumesc !!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 June 2021 at 1:39 pm
   Leave a Reply

   Bună,

   Durata concediului de odihnă îl puteți stabili prin contract de muncă, respectând prevederile din Codul Muncii Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
   Dacă îi plătiți în cele două săptămâni cât stau la domiciliu, trebuie să aibă dreptul și la cel puțin numărul minim de zile de concediu pe an.
   Având în vedere că este un caz particular, vă sfătuim să cereți și opinia unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • IRINA pODARU
  22 June 2021 at 1:07 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  conform contractului individual de munca, numarul de zile de concediu pe an este de 24.
  Angajatorul vrea sa reduca numarul de zile la 23 si solicita semnarea unui act aditional la contract pentru reducerea numarului de zile. Este legal acest lucru?
  Am refuzat sa semnez actul si vreau sa stiu daca pot fi obligata sa imi dau acordul pentru reducerea numarului de zile de concediu.

  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 June 2021 at 1:33 pm
   Leave a Reply

   Bună, Irina,

   Prevederile din contractul de muncă pot fi modificate doar cu acordul părților, concediul nefiind o situație de forță majoră astfel încât modificarea să fie făcută unilateral: https://www.codulmuncii.ro/titlul_2/capitolul_3_1.html.
   Angajatorul nu te poate obliga să semnezi o prevedere pe care nu o agreezi. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te ghida în această situație.

 • andreea Lupu
  14 July 2021 at 8:30 pm
  Leave a Reply

  Buna seara
  M-a aflu in preaviz și vreau sa întreb dacă am dreptul in perioada preavizului la concediu îngrijire copil bolnav.
  As mai avea de stat in preaviz 7 zile.
  Oare mi se ia in calcul concediu îngrijire copil sau după concediu îngrijire copil trebuie sa revin in preaviz pt efectuarea de 7 zile. Va mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 July 2021 at 2:52 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Dacă intri în concediu medical, preavizul se suspendă, urmând ca după revenirea la job, acesta să continue.

 • Munteanu cristina
  15 July 2021 at 3:32 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  ma regasesc in situatia in care mi-a fost redus programul de la 5 la 4 zile in urma unei decizii a managerului. va rog sa imi spuneti daca in perioada concediului de odihna pot aparea si zilele suspendate. exemplu: desi eu am lipsit de la serviciu 10 zile, in concediu figurez cu 8 zile si cu 2 zile operate in Revisal ca suspendate (neplatite).
  multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 July 2021 at 12:35 pm
   Leave a Reply

   Bună, Cristina,

   Este important să discuți cu managerul astfel încât el să înregistreze toate zilele de concediu, iar tu să te asiguri că ai depus cerere pentru cele 10 zile de concediu. În cazul în care apar probleme și angajatorul înregistrează mai puține zile de concediu decât cele luate de tine, un avocat specializat în dreptul muncii te poate ghida.

 • COstin
  17 July 2021 at 7:08 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua, sunt angajat la o casa de pariuri sportive și fiind doar 2 angajați ne putând acoperi doar o singura persoană programul daca cealaltă își ia concediu,patronul a spus că ne plătește concediul de odihna(nu cred că e prea legal) va rog sa îmi răspundeți la următoarea întrebare, totuși dacă se întâmplă așa ar trebui sa ne plătească cele 20 de zile dublu nu?Aștept un răspuns va rog, Mulțumesc anticipat.

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 July 2021 at 12:32 pm
   Leave a Reply

   Bună, Costin,

   Acestea sunt prevederile din Codul Muncii, concediul poate fi plătit doar în situația în care colaborarea încetează.

   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   (3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

 • Roza
  23 July 2021 at 9:29 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Am o intrebare mai ciudata… Ce se intampla daca cineva isi ia cele 21 de zile dar hotaraste sa plece la jumatatea anului din firma? (sau in ianuarie :)) ) pe contract CIM…
  Tebuie sa le recupereze pe cele ‘nemeritate’ (pe langa preaviz) cu zile in plus?
  Sau la urmatoarea firma nu va mai avea zile de concediu pe anul acela?
  Dar daca continua pe PFA…?

  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   27 July 2021 at 1:24 pm
   Leave a Reply

   Bună, Bogdana,

   Totul depinde de prevederile din Regulamentul Intern, în Codul Muncii nefiind menționat acest caz. La următoarea firmă se încheie un alt contract care vine cu zilele lui de concediu.
   Te sfătuim să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

   • Gelu
    8 August 2021 at 7:04 pm
    Leave a Reply

    DACA lucrez doar de o lună undeva, pot să-mi iau concediul tot de 21 de zile odată?

    • Steluța Năstase-Lupu
     10 August 2021 at 1:01 pm
     Leave a Reply

     Bună, Gelu,

     Nu există prevederi legale conform cărora durata concediului de odihnă ar depinde de trecerea unei anumite perioade de timp lucrate, însă zilele de concediu trebuie să fie proporţionale cu perioada efectiv lucrată. Ai în medie cam o zi și jumătate de concediu pentru fiecare lună lucrată.

 • Adip
  24 July 2021 at 12:50 am
  Leave a Reply

  Bună ziua. Cum se calculează durata unei zile de concediu de odihna – CO?
  Este de durata unei zile calendaristice, adică 24 de ore? Mai exact, ziua de CO începe la ora 0:00 a zilei calendaristice lucrătoare și se termină la ora 24:00?
  Caz concret, pe 5 august intru în CO, e joi, zi lucrătoare. Eu lucrez în program de 12/24 și 12/48.
  Pe 4 august sunt programat la serviciu în tura de noapte, de la 20 la 08. Adică voi lucra 4 ore pe data 4 august și 8 ore pe data de 5 august.
  Este corect ca pe data de 05 august să figurez și la serviciu și în prima zi de CO?
  Ar fi fost ceva diferit în modul de stabire a datei de început de CO, dacă în loc de program 12/24 as fi avut un program de lucru în schimburi a câte 8 ore și aș fi lucrat în schimbul 3, de la ora 22 la 06, adică 2 ore pe data de 04 august și 6 ore pe data de 05 august?
  Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

  • Steluța Năstase-Lupu
   27 July 2021 at 1:30 pm
   Leave a Reply

   Bună,

   Îți recomandăm să discuți cu ai tăi colegi din resurse umane, administrare personal sau cu managerul direct pentru a afla exact cum procedează la nivelul companiei. Este o situație specifică care nu este prevăzută în Codul Muncii.

   • Ivan Viorica
    6 August 2021 at 6:41 pm
    Leave a Reply

    Bună ziua. Am și eu o situație cam ciudată. Am lucrat la un magazin alimentar 3 ani.De curând mi am înființat un SRL și a trebuit să îmi depun demisia de la acest loc de munca unde am anunțat la începutul lunii că voi pleca pe 30 ale lunii iulie. Toate bune și frumoase doar că pe data de 30 am scris demisia iar patronul nu mi a dat și banii pe concediu de odihnă. Cum trebuie să procedez. Mentionez ca am sunat-o pe patroana și aceasta a zis că anunță la contabilitate și mă sună doar că a trecut o săptămână și nu am primit niciun răspuns. Cum trebuie să procedez. Mulțumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     10 August 2021 at 1:08 pm
     Leave a Reply

     Bună, Viorica,

     În momentul în care ți-ai dat demisia mai aveai zile de concediu de odihnă neefectuate pe care angajatorul refuză să le plătească acum? Doar în această situație poți face o sesizare la ITM.
     Dacă, însă, e vorba de concediul pe care ți l-ai luat în timpul anului, acesta ar fi trebuit plătit ca și cum ai fi fost la job. Dacă tu ai primit salariul întreg în acele luni când ai fost în concediu, atunci angajatorul nu are ce să mai plătească acum.

 • Andrei
  12 August 2021 at 3:35 pm
  Leave a Reply

  ce se intampla cu zilele de concediu de odihna neefectuate in anul in curs ale personalului care beneficiaza si de zile de concediu de odihna sumplimentar? se pot programa si pe anul urmator sau se pierd? este adevarat ca personalul care, pe langa concediu de odihna, beneficiaza si de concediu de odihna suplimentar, daca nu a efectuat toate aceste zile de concediu intrun an calendaristic, acestea nu se pot efectua in urmatorul an?

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 September 2021 at 1:15 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andrei,

   Singurele mențiuni din Codul Muncii referitoare la concediul de odihnă suplimentar sunt urmăatoarele:

   Art. 147. [concediul de odihna suplimentar pentru situatii speciale]
   (1) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
   (2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute la alin. (1) se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.
   https://www.codulmuncii.ro/art_147_1.html

   Nu se specifică nimic desppre perioada când le poți lua. Recomandarea noastră este să citești prevederile din Regulamentul Intern referitoare la acest concediu și să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • Calin
  31 August 2021 at 11:33 pm
  Leave a Reply

  Puteti sa mi spuneti va rog,care este perioada minima (cate zile inainte)in care angajatul poate solicita concediu de odihna pentru 2/3 zile,fara a putea fi refuzat de angajator?
  Multumesc anticipat!

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 September 2021 at 2:37 pm
   Leave a Reply

   Bună, Călin,

   Conform Codului Muncii, ar trebui depusă o cerere cu 60 de zile înainte de efectuarea concediului, însă nu este obligatoriu. Totul depinde de angajator și de prevederile din Regulamentul Intern.

   (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
   (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.
   (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
   (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.

 • Adrian
  4 September 2021 at 9:58 am
  Leave a Reply

  Bună ziua .lucrez tura de 12 ore .la iesirea din tura (perioada de odihna),mi se da opt ore concediu obligatoriu .e legal ?doresc sa lucrez zile festive dar se acorda doar pe relații …ce e de făcut?

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 September 2021 at 1:10 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adrian,

   În acest caz, trebuie să discuți cu angajatorul și să citești prevederile din Regulamentul Intern și Contractul colectiv de muncă (dacă există). Și un avocat specializat în dreptul muncii îți poate oferi mai multe informații.

 • CORINA
  13 September 2021 at 11:57 am
  Leave a Reply

  Buna ziua. Am un angajat care m-a anuntat printr-un mesaj pe whatsapp ca nu mai vine la munca.I-am trimis preaviz,dupa ce a primt preavizul m-a intrebat tot prin mesaj la cate zile de concediu are dreptul…ce pot face in situatia asta?
  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 September 2021 at 1:07 pm
   Leave a Reply

   Bună, Corina,

   Dacă angajatul nu mai vine la muncă, zilele de concediu neefectuate trebuie plătite. Însă angajatorul decide perioada preavizului, în funcție de activitatea sa.
   Conform Codului Muncii, (8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

   Preavizul poate să fie de până la 20 de zile lucrătoare, iar în cazul acesta, angajatul poate să-și ia zilele de concediu, fără ca angajatorul să fie obligat să le plătească.

 • Andreea
  21 September 2021 at 7:54 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua, urmeaza sa fac un transfer de job in cadrul aceluiasi grup, dar care este reprezentat in RO prin 2 companii separate, inregistrate separat. Prima mea intrebare, daca se poate face transfer de personal de la o companie la cealalta si in ce conditii (sau singura modalitate ramane demisia/contract nou)? Si cea de-a doua intrebare este in legatura cu ziele de CO: in prezent am in jur de 13 zile de CO ne-efectuate din anul 2021. Conditia mea la transfer a fost sa-mi pastrez ziele de CO, pe care le voie avea la momentul transferului. Intrebarea pot pastra aceste zile pe noua firma, avand in vedere ca nu sunt un anagjat nou, din contra cunosc compania, business-ul, oamenii. Multumesc frumos!

  • Steluța Năstase-Lupu
   22 September 2021 at 8:42 am
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Din informațiile noastre, trebuie încheiat un contract nou pe noua companie.
   Dacă ai negociat păstrarea zilelor de concediu de la fostul job atunci acest aspect ar trebui menționat în contract/anexă și condiția trebuie respectată de angajator.
   Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

  Leave a Reply

  *

  *