regulament de ordine interioara
Administrativ

Regulament Intern – Tot ce ar trebui să știi despre el

Cu ce informații să-l updatezi

În ultimii trei ani ai făcut probabil modificări în Regulamentul Intern pentru a asigura sănătatea și securitatea în muncă, dar și pentru a comunica noi reguli de conduită. Și îți dorești poate să faci update-uri ori de câte ori remarci anumite comportamente în cadrul echipei. Nu lăsa însă ca aceste noi reguli să fie doar pe e-mail, ci cuprinde-le într-o anexă a Regulamentului Intern – un act juridic, care-ți permite să mențonezi condițiile de aplicare ale unor prevederi legale și drepturile angajaților și angajatorilor din contractul de muncă și din Codul Muncii. 

Descoperă în articol ce informații trebuie să cuprindă acest regulament de ordine interioara. Avocata Mihaela Nițu de la Cabinetul GRUIA DUFAUT îți spune cum să procedezi în situația în care trebuie să aduci modificări Regulamentului Intern.

 

Regulament de ordine interioara, reglementat de Codul Muncii

Deși Codul Muncii reglementează relațiile dintre angajat și angajator, un Regulament Intern este un act obligatoriu, absolut necesar deoarece conține normele și procedurile ce trebuie respectate în cadrul companiei, unele atât de specifice activității, încât Codul Muncii nu le poate cuprinde. Acestea, la fel ca prevederile din Codul Muncii, trebuie respectate atât de angajați, cât și de angajator.

 

Cine realizează un Regulamentul Intern?

Articolul 241 din Codul Muncii precizează: Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. Acesta trebuie realizat în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanții angajaților, conform articolului 246, alineatul 2 din Codul Muncii.


Ce date trebuie să cuprindă un regulament de ordine interioara?

Articolul 242 din Codul Muncii menționează că regulamentul de ordine interioară trebuie să cuprindă cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.


Un Regulament Intern îți permite să specifici condițiile de aplicare a unor clauze din contractul de muncă colectiv sau individual de muncă, cum este cea de confidențialitate.

Odată ce ai întocmit Regulamentul Intern  sau ai făcut modificări, acesta trebuie adus la cunoștința tuturor angajaților.

Iată ce prevederi are Codul Muncii referitoare la informarea colegilor despre Regulamentul Intern:

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.

(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.

Regulamentul Intern este un document atașat contractului individual de munca, la fel ca fișa postului, și trebuie să-l oferi angajatului să-l semneze odată cu celelalte acte de angajare. Documentul își produce efectele în momentul în care a fost adus cunoștință și a fost semnat.

În situația în care Regulamentul Intern trebuie modificat, orice modificare se face în urma unor discuții cu reprezentantii salariatilor și este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 243, se precizează în articolul 244 din Codul Muncii. Modificările se realizează conform cu obligațiile legale ale angajatorului.

 

Ce pot face în situația în care este important să aduci Regulamentului Intern modificări referitoare la normele de sănătate și securitate în muncă?

Este important să nu începi direct cu modificarea Regulamentului Intern. Avocata Mihaela Nițu îți recomandă să urmezi câțiva pași care îți permit să afli ce măsuri de sănătate și securitate în muncă să menționezi în Regulamentul Intern:

PRIMEȘTE CELE MAI NOI ARTICOLE DIRECT ÎN INBOX👇

1) Identificarea situațiilor de risc (analiza procedurilor de lucru și activității). Află care ar fi acele situații în care angajații ar putea fi expuși îmbolnăvirii.

2) Consultarea furnizorilor de servicii de SSM (sănătate și securitate în muncă) respectiv de medicina muncii. Un rol esențial îl are serviciul de medicina muncii care, în mod nomal, are toate informațiile și poate stabiili o strategie de prevenție cât mai clară.

3) Elaborarea acestor documente: Evaluarea Riscurilor & Planul de prevenire si protecție. Planul de prevenție trebuie să conțină măsurile de securitate, organizatorice, tehnice, echipamentele de protecție.

4) Consultarea reprezentanților angajaților – Comitetul de SSM, dacă este cazul. Acest comitet este obligatoriu în cazul societăților cu cel puțin 50 de angajați. Consultarea este esențială pentru toate aspectele ce țin de muncă, de prestarea muncii. În unele contracte colective de muncă se menționează această obligație de a discuta cu reprezentanții salariaților înainte de a lua decizii care îi privesc.  

5) Redactarea de noi proceduri/ fluxuri de lucru în Regulamentul Intern.

6) Comunicarea și instruirea salariaților privind noile proceduri/instrucțiuni. Această etapă este, de asemenea, esențială. Prin comunicare, poți să ai o garanție că salariații au înțeles măsurile pe care le-ai luat și știu ceea ce reguli din Regulamentul Intern trebuie să respecte.

 

Cum adaug în Regulamentul Intern noi prevederi?

Poți încheia un act adițional la Regulamentul Intern, în care să menționezi noile măsuri luate pe care trebuie să le respecte angajații. Nu trebuie neapărat să se ajungă la o modificare efectivă a Regulamentului Intern. În acest act adițional, poți menționa și procedurile de lucru implementate, spune avocata Mihaela Nițu. Redactează proceduri de lucru specifice, mai ales pentru posturile cu mobilitate crescută sau contact permanent cu publicul – ex. șoferi, agenți comerciali, secretariat etc, adaugă avocata.

 

Ce se întâmplă în cazul în care nu iau anumite decizii, de exemplu pe partea medicală, și nu le specific într-un act adițional?

Odată cu obligațiile angajatorului privind stabilirea măsurilor de sănătate și securitate în muncă vin și riscurile. În afară de riscul de sancțiune contravențională pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, care presupune o amendă de la 4.000 de lei la 10.000 de lei, în eventualitatea unui control din partea Inspecției Muncii, cred că riscul cel mai mare este acela de a descoperi că un salariat s-a îmbolnăvit la locul de muncă sau ca urmare a unor măsuri pe care angajatorul nu le-a luat. În cazul acesta, angajatorul poate răspunde pentru daunele morale și materiale suferite de salariat. Dacă într-o primă fază ne putem gândi că nu e nimic, salariatul e asigurat, e acoperit de asigurarea de stat, atenție, vorbim și de daune morale pe care le poate suferi angajatul în cazul unei astfel de îmbolnăviri. Există posibilitatea să stea în spital o lună-două, cu riscuri. De aceea, este de preferat să luăm măsuri și să le specificăm în actul adițional al Regulamentului Intern, înainte de a se ajunge la această situație, spune avocata Mihaela Nițu de la Cabinet de avocat GRUIA DUFAUT.

 

Începând cu ce dată trebuie să fie disponibil actul adițional la Regulamentul de Ordine Interioara?

Conform articolului 17 din Codul Muncii, orice modificare a elementelor prevăzute în contractul de muncă presupune încheierea unui act adițional, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil. Avocata te sfătuiește să închei acest act adițional cel târziu cu o zi înainte de producerea modificării.

 

Are angajatul dreptul să conteste dispozițiile din Regulamentul de Ordine Interioara?


Codul Muncii îi conferă acest drept:

Art. 245 . [controlul legalităţii]

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Stabilirea acelor reguli necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul companiei, adaptarea acestora în funcție de context (medical, social sau geopolitic), precum și menționarea acestora într-un act adițional la Regulamentul Intern pe care îl trimiți angajatului pentru a-l semna, sunt responsabilitățile tale esențiale. Astfel rămâi la adăpost de amenzi sau de situații neplăcute de îmbolnăvire a angajaților.

 

Ți-a plăcut articolul despre Regualment de ordine interioara? Citește și despre:

 

Ghid pentru a realiza o cercetare disciplinară corectă

Concediu de odihnă. Cum îl acorzi corect din punct de vedere legal

Categorii:
Administrativ

După absolvirea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității București, a lucrat timp de 8 ani în presa scrisă, în PR și în marketing pentru o companie de recrutare. În 2016 a simțit că e momentul pentru o nouă provocare în carieră și s-a alăturat echipei eJobs și ulterior și echipei We Are HR. În portofoliul său se află articole pe subiecte precum modificările legislative în domeniul muncii, cultură organizațională, leadership, employer branding, precum și interviuri cu specialiști în HR și manageri de companii.
10 Comments on this post.
 • Daniel
  9 March 2022 at 2:59 pm
  Leave a Reply

  Ce se intampla in cazul in care angajatorul ne zice sa suntem obligati sa purtam masca in continuare in conditiile in care obligativitatea purtarii acesteia a fost abrogata.Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 March 2022 at 9:52 am
   Leave a Reply

   Bună, Daniel,

   Angajatorul poate stabili prin regulament intern această măsură. Are dreptul de a decide asupra normelor interne care trebuie respectate de angajați.

  • Viorica
   7 March 2024 at 8:45 pm
   Leave a Reply

   Are dreptul angajatorul sa te oblige sa iti scoti concediu de odihna cint ei vor?

   • Steluța Năstase-Lupu
    14 March 2024 at 4:25 pm
    Leave a Reply

    Bună, Viorica,

    Angajatorul nu te poate obliga sa iei concediu de odihnă când vrea. Iată care sunt preveederile legale pentru acordarea acestuia:
    Conform Codului Muncii: Art. 148. [programarea concediului de odihna]
    (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
    (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

 • George
  9 November 2022 at 4:29 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua.As dori,cu respect să aflu daca având un contract de munca,standard,40 saptamanal-inegal,este legal ca munca sa se desfășoare la nivel de 48-56 ore sapt,inclusiv 48-56 ore de noapte consecutiv nefiind specificat acest lucru,necunoscand faptul să existe act despre așa ceva,sau daca trebuie sa existe un contract de ordine internă și daca este legal așa ceva.multumesc cu respect.

  • Steluța Năstase-Lupu
   18 November 2022 at 4:42 pm
   Leave a Reply

   Bună, George,

   Nu este legal, ar trebui să ai maximum 48 de ore săptămânal, cu spor de noapte.

   În Codul Muncii se menționează

   (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
   (2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

   De altfel, conform Legii 283/2022, angajatorul ar trebui să te informeze, prin contractul de muncă, despre l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și/sau ore/săptămână, condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi;

 • Andrei P.
  3 January 2024 at 9:14 am
  Leave a Reply

  Buna ziua, stimata Doamna!
  Conform legii, din cate am inteles, un angajat ar trebui sa lucreze minimum 40 de ore pe saptamana (CIM, full time). Exista posibilitatea ca cele 40 de ore sa fie inegale? Spre ex, in loc de 8 ore pe zi x 5 zile, sa avem 10 ore pe zi x 4 zile sau orice alta combinatie, astfel incat sa se realizeze acel minim de 40 de ore? Daca da, unde se specifica particulariatea programului, in CIM, in regulamentul intern sau in alt loc?
  Multumesc anticipat!

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 January 2024 at 10:36 am
   Leave a Reply

   Bună ziua,

   Există această prevedere în Codul Muncii, Art. 113 . [repartizarea timpului de muncă în timpul săptămânii]
   (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
   (2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

   Vă recomandăm să discutați cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a vă ghida în această situație.

 • GRAMA ALEXANDRU
  15 January 2024 at 12:23 pm
  Leave a Reply

  Ce se intampla in situatia in care RI/ROI nu a fost semnat la angajare, insa a fost transmis pe e-mail ulterior (la 30…60 zile de la data semnarii CIM)?
  Are angajatul dreptul de a refuza semnarea unui ROI comunicat ulterior?

  • Steluța Năstase-Lupu
   25 January 2024 at 1:56 pm
   Leave a Reply

   Bună, Alexandru,

   În aceast caz, înseamnă că își dorește modificări ale unor prevederi, fie angajații nu au fost consultați în elaborarea Regulamentului. Îți recomandăm să discuți cu acesta pentru a afla ce aspecte îl nemulțumesc și apoi cu reprezentantii salariatilor pentru a vedea dacă aceste aspecte pot fi introduse în Regulamentul Intern.

  Leave a Reply

  *

  *