legislatie
Administrativ

Prevederi din legislație care te privesc în această perioadă

Ce subvenții primești pentru echipa ta

Piața muncii se schimbă de la o zi la alta și, pentru a-ți ține echipa aproape, trebuie să fii la curent cu cele mai noi știri sau modificări din legislatie. Cele mai recente date arată că numărul șomerilor a ajuns la 400.000 și se estimează că până la finalul anului această cifră va crește, pentru că o parte dintre oamenii care sunt în șomaj tehnic vor merge în șomaj.

Dacă te numeri printre angajatorii care întâmpină dificultăți în plata angajaților sau ai nevoie de mai mulți oameni pentru a face față volumului mai mare de muncă, dar nu ai buget pentru a-i angaja, ține cont de prevederile legislative noi și de modificările aduse legilor adoptate la începutul stării de urgență, care te pot ajuta să-ți continui activitatea:

 

Noutăți în legislatie

 

41,5% din salariul angajaților care revin la muncă din somaj tehnic este suportat de stat

Cea mai nouă Ordonanță de Urgență nr. 92/2020, publicată în Monitorul Oficial, nr. 459 din 29/05/2020, instituie măsuri active de sprijin pentru angajați și angajatori în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV- 2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Astfel, conform articolului I, alineatul 1 din OUG 92/2020, începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați:

 1. au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 sau
 2. au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020

beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat.

Există însă și o limită: statul nu suportă mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

 

Citește și despre Noul Regulament de Ordine Interioara

 

Cine beneficiază de această subvenție:

Ordonanța de Urgență nr. 92/2020 detaliază la alineatul 3 din Articolul I :

Prevederile alin. (1) se aplică: 

 • numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   
 • Angajatorii, care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, optează fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din prezenta ordonanță de urgență.
 • De prevederile alin. (1) beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Cum poți intra în posesia acestei subvenției de 41,5% din salariul angajaților

Pentru decontarea sumelor prevăzute la art. I alin. (1), iată care sunt pașii: 

 • Plătești integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență;
 • Începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depui, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau la agenția de ocupare a forței de muncă a municipiului București, în raza căreia ai sediul social:

  – o cerere semnată și datată de reprezentantul legal
  – o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ca angajator îți asumi răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse pentru obținere subvenției. 


Banii vor fi decontați din bugetul asigurărilor pentru șomaj în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. Plata sumelor se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene a îndeplinirii condițiilor prevăzute în OUG nr. 92/2020.

 

Dacă soliciți decontarea unei părți din salariu, ia în calcul că ai obligativitatea de a menține contractele de muncă active până la 31 decembrie 2020: (2) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.
Măsura nu se aplică dacă contractul de muncă încetează din motive independente de voința angajatorului: Obligația prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului, se arată la alineatul 6, din articolul I al OUG 92/2020.

 

Primești 50% din salariul noilor angajaților de peste 50 de ani

Să angajezi noi colegi care au poate 20 sau 30 de ani experiență este un câștig pentru companie.  Așa cum îți povesteam în acest articol, acești candidații sunt deja formați, au abilități și experiență, iar atunci când se angajează într-o activitate sunt stabili și determinați. În plus, au capacitatea de a rezolva o situație de criză, experiența lor profesională, dar și de viață fiind importantă în acest caz. 

O noutate în legislatie este că statul îți oferă sprijin financiar în angajarea candidaților de peste 50 de ani: În perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, angajatorii care încheie contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu persoane în vârstă de peste 50 ani care au rămas fără loc de muncă din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau a stării de alertă și sunt înregistrați ca șomeri, respectivii angajatori vor putea obține lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană, decontarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, conform OUG  nr. 92/2020.

 

50% din salariu și dacă angajezi tineri între 16 și 29 de ani

Tinerii sunt cei care se gândesc ce șanse de angajare au în contextul actual în care sunt mulți șomeri cu experiență care îți caută de lucru.  Într-un sondaj recent realizat de eJobs, la întrebarea „Care crezi că vor fi categoriile profesionale cel mai afectate (joburi disponibile în piață, nivel al salariilor, structura pachetelor extrasalariale)?”, peste 70% dintre anagajatori au spus că tinerii fără experiență vor fi cei mai afectați pe piața muncii în perioada următoare. 


Dacă ai în plan să susții tinerii, prin atragerea în echipa ta, află că statul îți oferă 50% din salariul lor, dar nu mai mult de 2.500 lei: Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminată, cu norma întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 si 29 de ani înregistrati ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, se arată în OUG 92/2020. 

Obligația ta, ca angajator, care solicită aceste subvențiile menționate, este să menții raporturile de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (2).

Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste subvenții și prevederi se aplică și dacă angajezi cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. Vei primi, așadar, o subvenție de 50% din salariul lor. 

 

Ce se întâmplă dacă închei colaborarea cu un angajat în cele 12 luni?

În OUG 92/2020 se precizează: Angajatorii care încalcă obligația de a menține raporturile de muncă și încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior expirării termenelor menționate sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobândă de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b) (încetare cu acordul părților), art. 56 alin. (1) lit. d) (ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă) și e) (ca urmare a admiterii cererii de reintegrare) și art. 65 (concedierea pentru motive care nu țin de persoană salariatului) din Codul Muncii.

Există însă și angajatori care nu pot primi subvențiile pentru categoriile specificate mai sus: 

a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

PRIMEȘTE CELE MAI NOI ARTICOLE DIRECT ÎN INBOX👇

 

Poți acorda angajaților șomaj tehnic până la ridicarea restricțiilor

O altă noutate din legislatie este aceasta: indiferent de domeniul în care îți desfășori activitatea, poți beneficia în continuare de șomaj tehnic pentru angajați. În Ordonanța de Urgență 92/2020 se menționează la articolul X: (1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute la XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.

 

Angajații care au copii pot sta acasă și pe timpul vacanței de vară

Legea 19/2020, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial din 14 martie, acorda zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. Conform legii adoptate în această formă, nu se acordau zile libere pe timpul vacanțelor școlare legale (vacanța de Paște și vacanța de vară).

Ulterior, la mijlocul lunii mai, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2020.

(11) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.”

Aceste zile libere nu sunt scăzute din alte tipuri de libere la care salariatul are dreptul (concediu de odihnă, concediu fără plată, libere legale etc.).

Ordonanța de Urgență 41/2020 stabilește și modul de plată al zilelor libere pentru părinți, pe care să-l respecți:

Art. 3, alineatul (1): Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

Zilele libere pentru părinți înseamnă și un efort financiar din partea companiei în contextul actual. Deși indemnizatia  (75% din salariul de bază al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie) este decontată angajatorului de stat din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, OUG nr. 30/2020 stabilește că angajatorul poate solicita doar decontarea indemnizației nete încasate efectiv de părinte, impozitele, precum și contribuțiile sociale și de sănătate, fiind suportate integral din bugetul angajatorului.

 

Salariile minime ar putea fi diferențiate în funcție de studii și nivelul de calificare


O altă schimbare în legislatie te-ar putea impacta ca angajator. Parlamentul a adoptat în şedinţa din 3 iunie 2020 un proiect de lege care garantează dreptul tuturor salariaţilor la plata unui salariu brut lunar, diferențiat pe criteriul nivelului de studii în cadrul unui program normal de lucru. Cuantumul salariului brut lunar se stabileşte prin aplicarea unui coeficient raportat la salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

Proiectul  de lege propune 11 noi salarii minime, diferențiate în funcție de studii și de postul ocupat, astfel:

 • Angajații necalificați vor fi plătiți cu valoarea salariului minim brut – 2.230 de lei.
 • Angajații absolvenți de școala profesională sau de studii superioare ar putea avea un salariu minim de 2.676 de lei
 • Angajații care au studii superioare de lungă durată și diplomă de masterat ar putea fi plătiți cu 4.014 lei. 

Acest proiect de lege, adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. 

 

Modificări în legislatie și în domeniul fiscal de care România are nevoie


Pentru a putea face față acestei perioade, angajatorii au nevoie de stimulente fiscale și de o legislatie care să-i susțină.

Statul ar trebui să vină clar cu măsuri fiscale pentru oamenii care angajează măcar din cei 400.000 de șomeri. Ar trebui să suporte salariul pentru acești angajați pentru o anumită perioadă, astfel încât angajatorii să-i poată integra din nou în piața muncii. E clar că fără un anumit stimulent pe anumite industrii, nu cred că se va relua foarte repede creșterea economică sau măcar revenirea la situația pe care o aveam la începutul anului, spune Bogdan Badea, CEO eJobs. 

Este nevoie, așadar, de soluții fiscale concrete pentru companiile care angajează în continuare, care au planuri de extindere: Banii din Fondurile europene ar ajuta mult, sunt dosare depuse pentru reconversie profesională pe diferite programe, pe diferite proiecte, care, din păcate în acest moment se află în evaluare. Avem nevoie de specialiști, avem nevoie de oameni în construcții. Avem nevoie de oameni care să devină programatori și de oameni care pot fi specializați pe industrii care sunt în continaure pe val, dar trebuie ca statul să intervină astfel încât să se facă această reconversie profesională, adaugă Bogdan Badea.

 

Ce măsuri în legislatia muncii au adoptat alte țări din Europa

Polonia

În Polonia, statul suportă 80% din suma de reconversie profesională. Dacă, de exemplu, un curs de reconversie profesională costă aproximativ 600 euro, statul polonez suportă aproximativ 500 euro. Și statul român ar trebui să intervină în această reconversie profesională pentru că este posibil ca anumite domenii să nu-și mai poată relua activitatea ca înainte, spune Bogdan Badea.

Italia

Guvernul italian a aprobat fonduri pentru a sprijini angajatorii, dar și un fond suplimentar pentru acei angajatori care nu au dreptul să beneficieze de fonduri în conformitate cu normele obișnuite. Fondurile și Fondul suplimentar acoperă 80% din remunerația unui angajat a cărui activitate este suspendată sau timpul de muncă îi este redus ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității companiei. 

Pentru anul 2020:

 • dacă salariul unui angajat este de 2.159,48 euro/ lună sau mai puțin, atunci compensația primită din fond este de 998,18 euro/lună
 • dacă salariul unui angajat depășește 2.159,48 euro/lună, atunci compensația primită din fond este de 1.199,72 euro

În plus, dobânda pentru IMM-uri este redusă timp de 12 luni și se are în vedere amânarea plății taxelor.

 

Marea Britanie

În Marea Britanie, Guvernul plătește acum 80% din salariile până la 2.500 de lire pe lună. Dar angajatorii sunt obligați în continuare să plătească 100% din salariu, cu excepția cazului în care există un acord cu angajații să le plătească doar 80% din salariu. Dacă angajatorul nu își poate permite să plătească salariile integral trebuie să ofere salariaților o compensație pentru concediere.

 

Franța

Franța, de exemplu, companiile vor plăti angajaților 70% din salariul brut (aproximativ 84% din net). Angajații care câștigă salariul minim  îl vor primi integral. Statul va rambursa integral angajatorilor salariile de până la 6.927 euro lunar (adică de 4,5 ori mai mult decât salariul minim francez). Angajatorii se bucură și de sprijin din partea AGS (Asociația pentru gestionarea schemei de garantare a creanțelor angajaților), precum și de asistență la plata avansurilor salariale pentru angajați.

 

Continuă să rămâi la zi cu noutățile din legislatie care te privesc ca angajator și aplică pentru acele ajutoare din partea statului care pot sprijini ca activitatea companiei să meargă mai departe și să ții oamenii aproape. De asemenea, identifică acele fonduri europene de care ai putea beneficia și pregătește documentația corespunzătoare. Lucrurile încep să se miște în piața muncii, contează doar să ții pasul cu ele și să te adaptezi.

 

Ți-a plăcut articolul despre Prevederi din legislatie care te privesc acum, ca angajator? Citește și:

 

Regulament de ordine interioară – tot ce ar trebui să știi despre el

Concediu de odihnă. Cum îl acordăm în mod legal

Categorii:
Administrativ

După absolvirea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității București, a lucrat timp de 8 ani în presa scrisă, în PR și în marketing pentru o companie de recrutare. În 2016 a simțit că e momentul pentru o nouă provocare în carieră și s-a alăturat echipei eJobs și ulterior și echipei We Are HR. În portofoliul său se află articole pe subiecte precum modificările legislative în domeniul muncii, cultură organizațională, leadership, employer branding, precum și interviuri cu specialiști în HR și manageri de companii.

Leave a Reply

*

*