somaj tehnic
Uncategorized

Șomajul tehnic. Tot ce trebuie să știi dacă ești angajator

Cum îți poți ajuta angajații în perioada stării de urgență

Noile decizii guvernamentale pentru protejarea sănătății noastre s-au reflectat și în mediul de business. Unele companii au fost afectate direct, prin închiderea activității, în timp ce altele indirect – prin scăderea consumului pe anumite segmente de business. Astfel mulți angajatori au ajuns în imposibilitatea a plăti salariile angajaților. Dacă te numeri printre aceștia, cel mai important este ca în această perioadă să nu iei măsuri radicale, ci să ai grijă de colegii tăi în care ai investit în ultimii ani. Le poți propune plata prin somaj tehnic, o alternativă sustenabilă în acest moment. E important să știi toate condițiile de acordare a șomajului tehnic, dar și pașii pe care trebuie să-i urmezi ca angajator pentru a-ți ajuta colegii într-un timp cât mai scurt.

În ședința din 18 martie 2020, Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  Actul normativ reglementează și condițiile pentru intrarea în somaj tehnic. Ulterior, prin Ordonanța de urgență 32, publicată în Monitorul Oficial pe 30 martie 2020, care modifică OUG 30/2020, procedura de acordare a somajului tehnic se simplifică. 

Astfel, Guvernul a stabilit că în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Valoarea indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

 

Calculează somaj tehnic pentru angajați

 

somaj tehnic Codul Muncii

Ia în calcul cele mai importante prevederi despre somaj tehnic Codul Muncii

 

 

Somaj tehnic Codul Muncii. Ce obligații ai ca angajator și în ce relații rămâi cu angajații:


Termenul de somaj tehnic nu este prevăzut ca atare în Codul Muncii, însă poate fi echivalat cu întreruperea temporară a activității. Daniela Bulacu, Chief of Legal Department la Ringier Romania menționează că în cazul acesta cele mai relevante pentru angajatori sunt articolele 52 și 53 din Codul Muncii.   

Conform articolului 52 din Codul Muncii, Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, până la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Articolul 53. din Codul Muncii face referire și la relația angajat-angajator pe durata întreruperii sau reducerii activității angajatorului:
(1) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariatii implicați în activitatea redusă sau întreruptă, beneficiază de o indemnizație, plătita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
(2) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

 

Astfel, conform Codului Muncii, angajatorii aflați în dificultate pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare au următoarele opțiuni:

1. Fie suspendă contractele de muncă ale angajaților și îi trimit în somaj tehnic, situatie în care este obligat să le plătească o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (art. 53 din Codul Muncii, republicat);

2. Fie reduc săptămâna de lucru de la 5 la 4 zile, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

 

Cele mai importante prevederi despre somaj tehnic Codul Muncii, legislație și decrete:

*Unele documente emise de autorități fac referire directă la somaj tehnic, altele influențează șomajul tehnic.

 •  art. 53 din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;
 • Decretul Președintelui României, nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020;
 • Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 0311 din 14.IV.2020
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 260pe 30 martie 2020, privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

 

Cum iei decizia de suspendare a contractului de muncă și cum o comunici angajaților

Decizia de suspendare a contractului de muncă să ia de către echipa de conducere și se comunică individual fiecărui angajat tocmai pentru a nu lăsa loc de interpretări legale. 

 

Ce termen precizezi în decizia de suspendare a contractului de muncă

Decizia trebuie să cuprindă și termenul de suspendare care în acest caz poate fi sfârșitul perioadei de urgență sau o altă dată pe care e nevoie să o menționezi. După ce ai dat decizia, ai obligativitatea înscrierii suspendării în ReviSal, unde trebuie menționată data de începere și data de încetare a suspendării.

 

*Bine de știut despre somaj tehnic Codul Muncii: În Ordonanța de Urgență 32/2020 nu este prevăzută obligația angajatorilor de menținere a raporturilor de muncă ale persoanelor care au beneficiat de somaj tehnic pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Cu toate acestea, ține cont de faptul că orice concediere ar trebui să aibă o cauză reală și serioasă.

 

Cine beneficiază de somaj tehnic:

 • Companiile mari, mici si mijlocii
 • Profesiile liberale (PF, PFA, intreprinderile individuale)
 • În OUG 32/2020 se specifică:
  La articolul XI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

 

Somaj tehnic fără bariere

Până acum, prin Ordonanța nr. 30/2020, era o diferența între societățile direct afectate de legislația de urgență (decretul din 16.03.2020 și cele 3 ordonanțe militare ulterioare) și cele care au fost afectate cumva indirect de declanșarea stării de urgență, prin scăderea cu 25% a veniturilor. Primele beneficiau de șomaj tehnic pentru toți angajații, iar cele cu pierderi financiare – doar pentru 75% dintre angajați.  Conform Ordonanței de urgență 32, publicată în Monitorul Oficial pe 30 martie 2020, care modifică OUG 30/2020, nu mai există limită în privința numărului de angajați. Ajutorul a fost extins pentru toate tipurile de companii, precum și pentru toți salariații afectați de situația actuală. Astfel, vor putea beneficia de aceeași indemnizatie de 75% din salariul mediu brut și persoanele care au contracte de drepturi de autor. De asemenea, au fost incluse și creșele în categoria tipurilor de activități afectate de pandemia de coronavirus. 

Ordonanța de urgență 32/2020 nu mai prevede bariere de ordinul încasărilor/veniturilor companiilor. Până acum erau limitate aceste cereri pentru agenții comerciali care aveau scăderi în luna martie de 25% a încasărilor/veniturilor în luna martie față de luna februarie.

„Statul vine în ajutor și, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se angajează să suporte indemnizațiile la care angajații sunt îndreptățiți. Regula e că în mod obișnuit costul acestor indemnizații se suportă din fondul de salarii al fiecărui angajator”, precizează Daniela Bulacu, Chief of Legal Department la Ringier Romania.

Astfel, dacă ești unul dintre angajatorii direct sau indirect afectați de măsurile impuse odată cu declanșarea stării de urgență, vei putea beneficia, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de plata indemnizațiilor de șomaj pentru toți angajații. Valoarea acestora este de 75% din salariile brute acordate, dar nu mai mult de 75 % din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului  asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. nr. 6/2020. Nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020.

Există două tipuri de șomaj. Este acest șomaj tehnic, prin Ordonanță de Guvern, suportat de către stat. Și există un șomajul tehnic introdus de anumite companii pentru angajații lor. S-a făcut acest lucru în producție. Motivele sunt lesne de înțeles. Pe anumite zone a scăzut cererea pentru diferite tipuri de produse sau lipsesc piese din China. Compania suportă în acest caz 75% din salariul brut sau chiar mai mult, depinde de contractul colectiv de muncă, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

 

Iată cele mai importante prevederi din OUG 32/2020

Somaj tehnic. Cine plateste

1. Indemnizaţia de şomaj tehnic suportată de stat

1.1. Indemnizaţia de şomaj tehnic suportată de ANOFM. Potrivit OUG nr. 30/2020, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003) ca urmare a crizei epidemiologice cauzată de coronavirus, salariaţii pot beneficia de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar suma nu poate depăşi 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.

Potrivit Art. I pct. 3 din OUG nr. 32/2020, (11) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia
prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Conditii acordare somaj tehnic

1.2. Condiţii pentru acordarea indemnizaţiei.

Pentru acordarea acestei indemnizaţii către salariaţi, angajatorii trebuie să îndeplinească o singură condiţie: să reducă ori să întrerupă temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, conform unei declaraţii pe proprie răspundere. Condiţiile iniţiale pentru acordarea indemnizaţiei, din OUG nr. 30/2020, au fost înlocuite de condiţia de mai sus. Nu se mai condiţionează acordarea indemnizaţiei de lipsa capacităţii financiare de a achita plata tuturor salariilor.

1.3. Salariaţi cu mai multe contracte
În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

1.4. Tratamentul fiscal. Pentru indemnizaţia de şomaj tehnic se calculează impozit pe venit şi contribuţii sociale, dar nu se datorează contribuţie asigurătorie de muncă.

Perioada în care se acordă indemnizaţia de şomaj tehnic constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute OUG nr. 150/2005. Pentru calculul indemnizaţiei pentru concedii medicale se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Declararea impozitului pe venit, a CAS şi CASS se face în declaraţia 112, prevăzută la art. 147 alin. (1) Cod fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, CAS şi CASS se face de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Procedura de solicitare a sumelor de la ANOFM. Pentru acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj, angajatorii vor depune, prin email (poştă electronică), la AJOFM, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care vor beneficia de indemnizaţie, conform modelului care va stabilit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale (n.n. modelele de cerere şi de lista a persoanelor beneficiare din OUG nr.. 30/2020 au fost abrogate). Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

1.6. Plata indemnizaţiei. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va face în contul bancar al angajatorului în maxim 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizaţiei de şomaj tehnic către salariat se va face în maxim trei zile lucrătoare de la primirea sumelor de către angajator.

2. Şomaj tehnic pentru alte categorii de persoane (PFA)

2.1. Profesionişti şi angajaţii cooperaţiei.

Pe perioada stării de urgenţă, profesioniştii (reglementaţi conform Codului civil), precum şi angajaţii societăţilor cooperatiste care întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei,beneficiază, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale   stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

2.2. Contracte de activitate sportivă.

PRIMEȘTE CELE MAI NOI ARTICOLE DIRECT ÎN INBOX👇

În cazul suspendării temporare a contractelor de activitate sportivă din iniţiativa structurii sportive, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători) beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75%din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

Indemnizaţia este suportată de la bugetul de stat. Aceste persoane pot negocia alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă, suplimentar faţă indemnizaţia de mai sus.

2.3. Contracte de drepturi de autor.

În cazul întreruperii contractelor de autor (sursă exclusivă de venit), pe durata stării de urgenţă, persoanele fizice beneficiază de o indemnizaţie de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

Indemnizaţia este suportată de la bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, pe baza documentelor solicitate de Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială.

2.4. Tratament fiscal.

Pentru aceste indemnizaţii se calculează impozit pe venit, CAS şi CASS, conform Codului fiscal. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, obligaţiile la calculul, declararea şi plata indemnizaţiilor de mai sus se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice.

2.5. Procedura de acordare.

Pentru obţinerea indemnizaţiei de mai sus:

a) profesioniştii, salariaţii unităţilor cooperatiste şi persoanele care obţin venituri din drepturi de autor depun, prin email, la agenţia teritorială (n.n. agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială) o cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere şi copia actului de identitate.

b) pentru titularii contractelor de activitate sportivă, solicitarea indemnizaţiei se face de către structurile sportive, prin email, în baza unei cereri semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de declaraţia pe proprie răspundere şi lista beneficiarilor.

Structurile vor încasa indemnizaţiile şi le vor distribui beneficiarilor. Modelul cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al miniştrilor de resort. Cererile şi documentele însoţitoare se transmit până pe data de 10 ale lunii curente pentru luna anterioară.

Plata indemnizaţiei se face în termen de maxim 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă din luna anterioară.

 

Documente necesare pentru plată somaj tehnic


Dacă ai întrebări referitoare la documentele pe care trebuie să le pregătești pentru obținerea șomajului tehnic, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) îți vine în ajutor. A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care atât angajatorii, cât și angajații pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

În acest moment trebuie să faci o scurtă organizare în cadrul companiei și să înregistrezi în REVISAL acei angajaţi cărora ai decis să le suspenzi contractul de muncă. Potrivit Ordonanței de Urgență 32/202, publicată în Monitorul Oficial pe 30 martie 2020, toate companiile, indiferent că și-au suspendat activitatea în baza Ordonanțelor militare sau înregistrează pierderi financiare, care vor sa beneficieze de sprijin vor depune următoarele documente: o cerere alături de o declarație simplă și lista angajaților trimiși în șomaj. Cei care dețin profesiile liberale (PFA, PF, întreprinderi individuale) vor depune o declarație din care să rezulte afectarea activității în perioada stării de urgență. 

Documentele trebuie pregătite și depuse până la începutul lunii aprilie. Inițial acest termen era de 30 de zile, dar un alt element de noutate al actului normativ care modifică OUG 30/2020 este reducerea termenului de la depunerea actelor și până la efectuarea plăților, la maximum 15 zile. Ministrul Muncii a explicat ca angajatorii să nu facă în avans plățile pentru somaj tehnic, deoarece vor beneficia de această facilitate oferită de stat.

 

Descarcă aici cerere

 

Descarcă aici declarație pe propria răspundere

 

Descarcă aici listă persoane contract de muncă suspendat

 

 

Unde depui documentele pentru somaj tehnic


„Pentru a beneficia de această indemnizație, angajatorii vor depune online documentele la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, folosind formularele anexate la actul normativ care modifică OUG 30/2020.”, spune Daniela Bulacu, Chief of Legal Department la Ringier Romania. 


Documentele pot fi depuse la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a municipiului București, prin poșta electronică, la adresa de email dedicată fiecărui județ, care are ca ID numele județului (ex: [email protected]). În cazul județelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: [email protected]), se arată în comunicatul de presă al Ministerului Muncii din 23 martie 2020.

Cei care dețin PFA, PF, întreprinderi individuale vor depune declarația la structurile teritoriale ale Agențiilor de Plăți și Intervenții Sociale din cadrul Ministerului Muncii (http://www.mmanpis.ro/)


Se simte mult presiunea ca acest șomaj tehnic să fie acordat de stat pentru cât mai multe business-uri. Românii se uită foarte mult în afară. Anglia, de exemplu, a spus că va suporta 80% din salariile sub 2.500 de lire pe lună pentru toate business-urile, nu pe anumite industrii. Germania a acordat 500 de miliarde pentru a susține economia. Este clar că aceste măsuri din Romania nu vor ajuta economia să supraviețuiască. Este clar că e nevoie de mai mult, este nevoie de o susținere mai mare din partea statului, atât pentru business-urile care merg, cât și pentru business-urile care nu pot merge acum. Măsurile pe zona de taxe, poate pe amânări de taxe, scutirile de taxe pentru măcar pentru câteva luni (dacă se va prelungi starea de urgență) ar ajuta mult. Companiile, la rândul lor, susțin angajații, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

 

Obligațiile fiscale ale angajatorului când angajații sunt în somaj tehnic


Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, indemnizația acordată pe perioada Stării de Urgență este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. În această situație, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (art. XI alin. 5 din Legea nr. 30/2020).

 

În mod normal, angajatorii nu ar trebui să aibă aspecte mai puțin cunoscute, dat fiind ca sunt extrase din Codul Muncii (“Biblia în domeniu”), respectiv din documentele emise acum, în stare de urgență, spune Daniela Bulacu, Chief of Legal Department la Ringier Romania.

 

 

Întrebări frecvente ale angajatorilor despre somajul tehnic


Pe site-ul Ministerului Muncii sunt câteva întrebări și răspunsuri de interes pentru angajatori, menite să te lămurească cu privire la condițiile de acordare a acestui somaj tehnic, perioada de acordare, plata acestuia.

Măsurile de sprijin privind șomajul tehnic pot fi accesate de orice societate comercială, indiferent de numărul de angajați?

DA, însă trebuie să respecți condițiile prevăzute de OUG 32/2020. Accesarea măsurii de sprijin privind indemnizația pentru somaj tehnic suportată de Stat nu este condiționată de mărimea firmei sau de numărul de angajați.

Care este perioada în care plata indemnizației pentru șomajul tehnic este suportată de Stat?

Indemnizațiile pentru șomajul tehnic sunt suportate, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada stării de urgență (16 martie – 14 aprilie inclusiv). Urmează ca după această perioadă Guvernul să ia decizia de prelungire sau nu a stării de urgență, în funcție de evoluția epidemiei.

Plata șomajului tehnic este virată de către Stat în contul angajatorului sau cel al angajatului?

Plata aferentă indemnizațiilor pentru somaj tehnic ale angajaților se face în contul angajatorului, urmând ca acesta să achite contribuțiile aferente indemnizațiilor și să facă plățile în conturile angajaților. Aceștia sunt obligați să vireze sumele aferente în cel mult 3 zile angajaților, conform actului normativ din 27 martie 2020 care m0diciă Ordonanța 30/2020.

Un angajat aflat în somaj tehnic își poate da demisia?

Angajatul poate denunța unilateral, oricând, orice contract individual de muncă, fără a fi obligat legal la motivarea deciziei sale. Angajatorul poate renunța la termenul de preaviz dat de lege în favoarea sa, dat fiind faptul că acest termen nu se mai justifică.

 

Șomajul tehnic este una dintre modalitățile prin care îți poți menține echipa aproape în această perioadă. De aceea merită să te implici în depunerea tuturor documentelor necesare pentru obținerea acestuia. De ajutor în această perioadă este și comunicarea, dar și atitudinea transparentă. Prezintă colegilor situația financiară a companiei, planurile companiei pentru perioada următoare și deciziile de ultim moment ale autorităților.  

 

Ți-a plăcut articolul despre somaj tehnic? Citește și:

Somaj tehnic. Aspecte legale de interes dacă ești angajat
Cum abordăm prelucrarea datelor personale ale angajaților
Munca de acasă: cum facem ca echipele să funcționeze
Declaratie pe proprie raspundere

Categorii:
Uncategorized

După absolvirea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității București, a lucrat timp de 8 ani în presa scrisă, în PR și în marketing pentru o companie de recrutare. În 2016 a simțit că e momentul pentru o nouă provocare în carieră și s-a alăturat echipei eJobs și ulterior și echipei We Are HR. În portofoliul său se află articole pe subiecte precum modificările legislative în domeniul muncii, cultură organizațională, leadership, employer branding, precum și interviuri cu specialiști în HR și manageri de companii.
297 Comments on this post.
 • Laura
  30 March 2020 at 12:09 am
  Leave a Reply

  Exista și obligații a angajaților pe perioada șomajului tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 11:30 am
   Leave a Reply

   Bună, Laura,

   Da, conform articolului 53, alineatul 2, pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

   • Adriana
    3 April 2020 at 4:03 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua,
    Daca esti administrator (asociat unic)al unui SRL fara angajati,in cadrul caruia imi desfasor numai eu activitatea,ma incadrez la vreun tip de sprijin?Daca da,ma puteti indruma?
    Multumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     3 April 2020 at 4:09 pm
     Leave a Reply

     Bună, Adriana,

     Conform Ordonanței de Urgență 32/2020 condițiile de acordare a somajului tehnic se simplifică și acesta e valabil pentru toate tipurile de companii. Noi te îndrumăm să aplici pentru somaj tehnic, găsești docuemntele în articol. De asemenea, dacă ai întrebări suplimentare, poți întreba și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

     • Alexandra
      8 April 2020 at 11:10 am

      Buna ziua, am sunat la ANOFM si mi-au spus ca pentru SRL-urile cu asociat unic, fara angajati, fara contract de munca intre firma si admisnistrator, nu se primeste ajutor de la stat. Atat timp cat platesc impozit la stat, de ce nu pot primi ajutor pe perioada epidemiei…de noi au uitat, nu ne-au inclus in ordonanta.

    • Laura
     4 April 2020 at 2:50 pm
     Leave a Reply

     Dacă angajatorul nu ne trimite în șomaj tehnic cei de făcut? Multumesc

     • Steluța Năstase-Lupu
      6 April 2020 at 4:17 pm

      Bună, Laura,

      Dacă angajatorul nu te trimite în somaj tehnic, contractul tău de munca decurge în mod normal cu toate drepturile și obligațiile, atât din partea angajatului, cât și din partea angajatorului.

     • Ionel
      13 April 2020 at 7:17 pm

      Bună ziua,
      În cazul unui agent de vânzări, “salariul total brut” este realizat din salariul brut 3409 (net 2000) + comision în fct de vanzarile/realizările lunare, a.i “salariul total brut” ajunge la 5471 ron (3200 net) – e media ultimilor 10 ani (sa presupunem ca e media și ultimelor 3/6/12 luni)
      În șomaj tehnic, salariul primit de agentul de vânzări se calculează din salariul brut din contractul individual de munca (3409 RON) sau se ia în calcul și veniturile din comision?
      *Toate veniturile din comision (din ultimii 10 ani) au fost impozitate, iar în contractul individual de munca se menționează “comision”, dar fiind variabil, nu sunt sume precizate.
      Multumesc

     • Steluța Năstase-Lupu
      13 April 2020 at 7:23 pm

      Bună, Ionel,

      Din informațiile noaste, nu se iau în calcul și comisioanele, sporurile, bonusurile, doar salariul brut din contractul de muncă. Poți calcula aici somajul tehnic: https://www.ejobs.ro/calculator-somaj-tehnic/

    • Gabriela
     5 April 2020 at 12:13 pm
     Leave a Reply

     Buna ziua,

     In cazul in care angajatorul ma trimite in somaj tehnic pentru doua saptamani, dupa această perioada are posibilitatea sa nu ma reaccepte la munca? Si daca am beneficiat de zile libere in baza legii 19/2020 pana pe 3 aprilie, pe 4 aprilie am inaintat o noua cerere pentru perioada vacantei, ma mai poate trimite in somaj tehnic fara sa fii fost anuntata in prealabil si fara sa semnez nimic? Mi s-a raspuns ca de luni sunt in somaj tehnic ca toata lumea, desi nu stiam acest lucru si am apicat sa inaintez cererea pt libere platite.

     Mulțumesc!

     • Steluța Năstase-Lupu
      6 April 2020 at 5:23 pm

      Bună, Gabriela,

      În timpul somajului tehnic, contractul de muncă este suspendat pe un termen definit. După încheierea acestei perioade, contractul revine la drepturile și la obligațiile anangajatului și angajatorului, menționate în el. Concedierea poate avea loc din motive reale și serioase, conform Codului Muncii.
      Dacă ai avut contractul de muncă activ la 16 martie 2020, data decretării stării de urgență, poți intra în somaj tehnic. Este însă nevoie ca angajatorul să-ți dea o decizie de suspendare a contractului de muncă în care să fie specificat că intri în somaj tehnic.

    • Alexandru
     13 April 2020 at 3:30 pm
     Leave a Reply

     Buna ziua
     Va felicit pentru acest articol foarte bine scris și de interes în această perioadă. As avea și eu o întrebare din perspectiva unui angajator:in situația șomajului tehnic suportat de către stat, la terminarea perioadei cat acesta este decontat, angajatorul este obligat să mențină active contractele angajaților care au fost în șomaj tehnic pe o perioada cel puțin egală cu cât satul a platit șomajul tehnic. Întrebarea vine in contextul in care este posibil ca după ce va trece aceasta perioada sa din nevoiți ori sa reducem din personal ori sa oprim temporar activitatea. Și dacă am fi nevoiți să menținem activitatea sau sa nu putem face restructurări, sau sa platim noi șomajul tehnic, mai bine facem o analiză acum și procedam in consecință. Vă mulțumesc anticipat pentru amabilitate😊

     • Steluța Năstase-Lupu
      13 April 2020 at 3:56 pm

      Bună, Alexandru,

      Înțelegem perioada prin care treci, ca angajator. După terminarea perioadei de urgență, contractele de muncă continuă să-și producă efectele, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute în ele. Contractele sunt agreate de ambele părți și nu poți face modificări decât cu acordul angajaților și respectând prevederile Codului Muncii. Găsești aici un articol care abordează această temă a restructurărilor în această perioadă: https://cariera.ejobs.ro/concediere-motiv-forta-majora/

    • Halit
     16 November 2021 at 11:14 am
     Leave a Reply

     Bună ziua sunt in somaj tehnic am preoprire pe salar au dreptul să îmi tragă și din șomajul tehnic mulțumesc aștept răspunsul

     • Steluța Năstase-Lupu
      18 November 2021 at 9:09 am

      Bună, Mariana,

      În Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2020 la art. IV se menționează că indemnizaţiile de şomaj tehnic „nu sunt supuse executării silite prin poprire pe toată durata acordării lor. Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii.

   • Nicoleta
    29 April 2020 at 6:56 pm
    Leave a Reply

    Buna! O mica intrebare: ma aflu in somaj tehnic, ce se intampla daca raman insarcinata si cum trebuie sa procedez?

    Multumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     30 April 2020 at 9:47 am
     Leave a Reply

     Bună, Nicoleta,

     Somajul tehnic este pe perioadă determinată, după aceea contractul de muncă va fi din nou activ și te poți bucura de protecția maternității la locul de muncă.
     Art. 60. [interzicerea concedierii cu caracter temporar]
     (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
     c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere
     Primul pas este nevoie să anunți angajatorul că ești însărcinată, să aduci un document de la medic care să ateste starea ta. Acest document va trebui să fie înregistrat de angajator, cu număr de ordine.

  • Maricica
   31 March 2020 at 4:24 pm
   Leave a Reply

   Bună ziua.Angajatorul meu nu vrea să mă trimită în somaj tehnic cu toate că am fost trimisă să stau acasă de o săptămână.Este legal?

   • Steluța Năstase-Lupu
    1 April 2020 at 3:25 pm
    Leave a Reply

    Bună, Maricica,

    Nu este legal dacă ai un contract de muncă activ. Menționează-i că Ordonanța de urgență 32/2020 simplifică procedura de acordare a șomajului tehnic. Ajutorul a fost extins pentru toate tipurile de companii, precum și pentru toți salariații afectați de situația actuală.

    • Flirin
     1 April 2020 at 6:12 pm
     Leave a Reply

     Bună ziua, am rămas în șomaj tehnic datorita acestei pandemii și am poprire pe salariu, întrebarea mea este, executorul are voie sa îmi retina din salariu atâta timp cant sunt în șomaj tehnic? Va mulțumesc

     • Steluța Năstase-Lupu
      3 April 2020 at 12:09 pm

      Bună,

      Dacă facem referire la Articolul 729 alin. 1 din Codul de Procedura Civilă acesta mentionează faptul că salariile și alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existența ale acestuia pot fi urmărite.

      Indemnizația de somaj tehnic este o sumă care se plătește periodic, prin urmare poate fi poprită. Este bine să dsicuți și cu un avocat.

   • Savin Diana Florentina
    2 April 2020 at 12:16 pm
    Leave a Reply

    Bună ziua am si eu o problema
    Sunt angajata cu salariu minim brut 2230 ,ma dat in somaj tehnic cam ce suma ar trebuii sa primesc in mana la salariul acesta
    Va multumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     3 April 2020 at 12:25 pm
     Leave a Reply

     Bună, Diana,

     Ar trebui să primești 978,41 lei.

  • Dana
   15 April 2020 at 1:58 pm
   Leave a Reply

   Buna ziua, as dori in primul rand sa stiu daca perioada in care esti in somaj tehnic se considera vechime in munca si daca intra in calculul indemnizatiilor ccc. Imi doresc sa raman insarcinata spre finalul acestui an si cu toata pandemia asta, as vrea sa stiu care ar fi situatia ideala astfel incat sa nu ma afecteze foarte mult. Angajatorul mi-a propus momentan sa imi reduca activitatea la 2-3 ore pe zi (ma gandesc ca se plateste tot salariul minim) si sa imi plateasca in mana salariul complet. Ideea e ca nu stiu cat o sa dureze toata situatia asta si cum ar fi mai bine. Multumesc frumos

   • Steluța Năstase-Lupu
    15 April 2020 at 2:23 pm
    Leave a Reply

    Bună, Dana,

    Perioada de somaj tehnic si veniturile încasate in aceasta perioadă sunt luate în calcul la stabilirea indemnizatiei de maternitate si a celei de creștere copil.
    Este important să nu primești diferența de salariu în mână, pentru că asta te va afecta la calcularea indemnizațiilor. Nu ai cum să-ți dovedești veniturile.

  • George
   18 April 2020 at 10:34 am
   Leave a Reply

   Buna Oua,
   Angajatorul poate face angajări în această perioadă daca are angajați în șomaj tehnic?

   • Steluța Năstase-Lupu
    21 April 2020 at 8:55 am
    Leave a Reply

    Bună, George,

    Ești în somaj tehnic? Dacă da, nu poți face asta. Intrarea în șomaj tehnic a angajatorului presupune să nu mai deruleze niciun fel de activitate.

 • Dumitrescu Adrian
  30 March 2020 at 11:42 am
  Leave a Reply

  Angajatorul meu vrea doar sa reduca numarul orelor lucrate zilnic astfel incat sa vin la birou de luni pana vineri. Este ok asa?

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 12:19 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adrian,

   Potrivit Codului Muncii, articolul 52, alineatul 3 în cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

 • marina
  30 March 2020 at 11:59 am
  Leave a Reply

  Angajatorul are obligatia ca dupa expirarea perioadei de somaj tehnic
  sa -i asigure 6 luni loc de munca in unitate?

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 12:39 pm
   Leave a Reply

   Bună, Marina,

   Ne poți da mai multe detalii, din ce sursă ai această informație? Această prevedere poate ține și de contractul semnat de angajat. Din informațiile noastre, nu există această mențiune în actele normative emise recent.

  • Anca
   30 March 2020 at 11:59 pm
   Leave a Reply

   In cazul in care o persoana are doua locuri de munca, respectiv doua contracte individuale de munca cu norma întreaga ambele cum se vor aplica prevederile șomajului tehnic dacă ambii angajatori aplica aceasta măsura?? Se încasează indemnizație de șomaj de la ambele locuri de munca?? Mulțumiri

   • Steluța Năstase-Lupu
    31 March 2020 at 10:01 am
    Leave a Reply

    Bună, Anca,

    Este nevoie să suspenzi toate contractele. Poți intra în șomaj tehnic doar pentru unul dintre aceste contracte, cel mai avantajos din punct de vedere financiar.
    1.3. din OUG 32/2020 menționează:
    Salariaţi cu mai multe contracte
    În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
    drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

    • Vlad
     31 March 2020 at 8:43 pm
     Leave a Reply

     Buna seara. Dacă angajatorul nu are cartea de munca activa ( deoarece nu e obligat sa o aiba) si angajatii sunt in somaj tehnic, acesta( angajatorul) are voie să numească in aceasta perioada?

  • Cristian
   2 April 2020 at 7:06 pm
   Leave a Reply

   Buna ziua!Spuneti-mi va rog,Am un SRL mic fara angajati functional de 2 ani zile activ un singur cod caen(servicii de curatenie cladiri)era o sursa de venit pentru familia noastra formata din Subsemnatul+Sotie+2 copii mici 3 ani si 6 ani decand cu criza aceasta suntem la pamant(nu mai este de lucru) neavand absolut nici o sursa de venit in afara de alocatia copiilor.Credeti ca pot beneficia de un ajutor ceva!?Somaj tehnic sau alta sursa de venit!?Va multumesc!

   • Steluța Năstase-Lupu
    3 April 2020 at 3:17 pm
    Leave a Reply

    Bună, Cristian,

    Conform prevederilor Ordonanței 32/2020 toate tipurile de companii beneficiază de somaj tehnic. Ia legătura și cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal), prezintă situația ta și vezi dacă te încadrezi. Documentele necesare le poți downloada din articol.

 • rodica
  30 March 2020 at 1:02 pm
  Leave a Reply

  Un angajat cu 1/2 norma poate beneficia de somaj tehnic..si daca in afara de anexa 2si 3 ce documente mai sunt necesare ??? Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 1:29 pm
   Leave a Reply

   Bună, Rodica,

   Conform actului normativ din 27 martie 2020, care modifică OUG 30/2020, valoarea indemnizației va fi de minimum 75% din salariul brut de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Se face astfel referire la salariul pe care îl primește anagajatul în momentul suspendării contractului de muncă, nu la forma sa de lucru cu normă întreagă sau cu jumătate de normă. Este posibil să apară noi norme de aplicare a legii ce vizează somajul tehnic. Acestea ar putea reglementa și situații particulare cum este cea descrisă de tine.

   • Andrei
    2 April 2020 at 3:00 pm
    Leave a Reply

    Bună ziua, se poate beneficia de somaj tehnic fiind pensionar de invaliditate gradul 3 și am contract de munca parțial? Trebuie sa anexez talonul, dacă se poate. Mulțumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     3 April 2020 at 12:34 pm
     Leave a Reply

     Bună, Andrei,

     Cel mai potrivit, în acest caz particular, este să suni la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • rodica
  30 March 2020 at 1:08 pm
  Leave a Reply

  Un angajat 1/2 norma poate beneficia de ajutor de somaj si daca DA ,in afara de anexa 1 si 2 ce documente mi sunt necesare ????
  Multumesc !

  • RAluca
   4 April 2020 at 10:29 pm
   Leave a Reply

   Buna

   Angajatorul meu sustine ca nu i s-a aprobat somajul tehnic. Este posibil acest lucru ? Mentionez ca activitatea a fost suspendata, care ar putea totusi sa fie motivele pentru care nu s-ar aproba? Exista oare o modalitate prin care as putea afla daca este adevarat ceea ce sustine el?

   • Steluța Năstase-Lupu
    6 April 2020 at 4:26 pm
    Leave a Reply

    Bună, Raluca,

    Te îndrumăm să contactezi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal) pentru a-ți oferi informații exacte despre cazul acesta.

 • Madalina B.
  30 March 2020 at 3:22 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Cred ca ar trebui lamurita aceasta perioada, cu simt de raspundere:
  Citat din articolul prezentat: “pe perioada stării de urgență (16 martie – 16 aprilie)”
  Decretul 195/2020 a fost publicat in M.Of. in 16.03.2020 si a intrat in vigoare in aceeasi zi. Prevederile lui sunt in vigoare pentru 30 de zile (calendaristice, evident).

  Astfel, perioada starii de urgenta este: 16.03.2020 – 14.04.2020 (inclusiv).

  • Razvan vaduva
   31 March 2020 at 8:08 pm
   Leave a Reply

   Sunt angajat de aproximativ 2 luni,as beneficia de somaj tehnic? Multumesc

   • Steluța Năstase-Lupu
    1 April 2020 at 2:03 pm
    Leave a Reply

    Bună, Răzvan,

    Persoanele care au avut contractul de muncă activ la 16 martie 2020 beneficiază de somaj tehnic. Îți recomandăm să prezinți situația ta și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • SoriN pirvulescu
  30 March 2020 at 3:23 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Angajatorul primeste de la ANOFM indemnizatia bruta sau neta?

  Multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 3:48 pm
   Leave a Reply

   Bună, Sorin,

   Angajatorul primește de la ANOFM 75% din salariul brut al angajaților. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, indemnizația acordată pe perioada Stării de Urgență este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. În această situație, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (art. XI alin. 5 din Legea nr. 30/2020).

 • Sorin Pirvulescu
  30 March 2020 at 4:27 pm
  Leave a Reply

  Multumesc mult. Ma interesa, mai exact, daca plata somajului tehnic afecteaza in vreun fel bugetul angajatorului sau nu.

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 5:30 pm
   Leave a Reply

   Bună, Sorin,

   Depinde de decizia fiecărui angajator. De exemplu, el poate plăti angajatului mai mult de 75% din salariul brut (cât încasează de ANOFM), dacă această prevedere este în contractul colectiv de muncă.

   • Alex
    30 March 2020 at 8:02 pm
    Leave a Reply

    Buna seara!
    In situatia in care discutam despre un angajat care are mai multe contracte individuale de munca, putem cere somajul tehnic pentru unul dintre contracte, iar celelalte se suspenda de drept ca urmare a invocarii fortei majore?
    De asemenea, credeti ca este posibil ca un angajat cu timp partial, sa fie in somaj tehnic conform Oug 30/2020 la o societate in timp ce isi desfasoara activitatea la o alta societate cu norma intreaga?
    Multumesc!

    • Steluța Năstase-Lupu
     30 March 2020 at 8:15 pm
     Leave a Reply

     Bună, Alex,

     Cel mai potrivit în acest caz particular este să iei legătura cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) care a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal).
     Actul normativ din 27 martie 2020, care modifică OUG 30/2020, face referire doar la valoarea indemnizației va fi de minimum 75% din salariul brut de bază corespunzător locului de muncă ocupat, însă nu și la situații particulare cum este cea descrisă de tine.

     • Stoica alexandru
      31 March 2020 at 1:36 pm

      Bună ziua. Am fost demobilizat pentru alt șantier la data de 29-o3-2020 pot beneficia de șomaj tehnic?

     • Steluța Năstase-Lupu
      1 April 2020 at 7:58 am

      Bună, Alexandru,

      Dacă contractul de muncă era activ la 16 martie 2020 poți intra în șoamj tehnic. Acesta se suspendă conform articolului 52, alineatul 1, litera c).

 • Adrian
  30 March 2020 at 4:44 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua
  Angajatorul meu vrea sa trimita firma în șomaj tehnic pe perioada situației de urgenta. Mie însă îmi refuza acest drept deoarece susține el ca mai am un contract de munca pe 4 ore în alta parte.
  Am dreptul la șomaj tehnic având în vedere ca am contract full cu aceasta firma??
  Contează câte contracte de munca ai?
  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 5:24 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adrian,

   Actul normativ din 27 martie 2020, care modifică OUG 30/2020, face referire doar valoarea indemnizației va fi de minimum 75% din salariul brut de bază corespunzător locului de muncă ocupat, însă nu face referire și la situații excepționale.
   Angajatorul la care ești angajat 8 ore nu ar trebui să-ți refuze dreptul la somaj tehnic, obligația sa fiind să se ocupe de contractul pe care îl ai încheiat cu el. Codul Muncii, articolul 35, spune orice persoană are dreptul de a presta munca la angajatori diferiți sau la același angajator, dacă legea nu prevede incompatibilități ale cumulului de funcții. În acest sens, salariatul încheie contracte individuale de muncă cu fiecare angajator, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare contract individual de muncă încheiat. Este important de menționat faptul că un salariat angajat cu două contracte individuale de muncă beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de Codul Muncii în raport de fiecare contract individual de muncă încheiat.

   • Nicoleta
    30 March 2020 at 11:52 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua,

    Firma la care sunt angajata cu CM începând cu data de 03.11.2018, a decis sa între in șomaj tehnic incepand cu luna Aprilie 2020. Eu sunt însărcinată in 8 săptămâni, urmând sa nasc la începutul lunii Noiembrie 2020. Întrebarea mea este următoarea:
    In cazul de fata, ma afectează intr-un fel aceasta decizie, la calculul pentru concediu de maternitate/ indemnizație creștere a copilului?
    Multumesc mult!

    • Steluța Năstase-Lupu
     31 March 2020 at 10:37 am
     Leave a Reply

     Bună, Nicoleta,

     Ordonanța nr. 111/2010 este actul normativ care reglementează concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor. Aceasta prevede că cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din
     perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
     a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care
     reglementează concedierile colective;

 • Marcel
  30 March 2020 at 8:35 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua. Am demisionat de la locul de munca fara preaviz . Am zis ca stau 2 saptamani pana gasesc alt om dar ei cu toata treaba asta cu covid mau dat afara dupa o saptamama . Mai am dreptul la somaj tehnic ? . Va multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 March 2020 at 9:07 pm
   Leave a Reply

   Bună, Marcel,

   Verifică data de încetare a contractului de muncă (ultima zi de muncă). Dacă angajatorul a decis încetarea colaborarii cu tine după acea dată, nu beneficiezi de somaj tehnic.
   La data suspendarii activitatii de catre angajator, tu renuntasei la statutul de angajat.
   Cel mai potrivit în acest caz particular este să iei legătura cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) care a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

  • Vali
   30 March 2020 at 10:46 pm
   Leave a Reply

   Buna…daca sunt însărcinată în 4 luni are voie firma sa ma dea in somaj tehnic pt o lună?

   • Steluța Năstase-Lupu
    31 March 2020 at 10:04 am
    Leave a Reply

    Bună, Vali,

    Poți intra în șoamj tehnic dacă ești însărcinată și aveai contract de muncă activ la 16 martie 2020. Acesta se suspendă conform articolului 52, alineatul 1, litera c).

   • Florin
    31 March 2020 at 6:43 pm
    Leave a Reply

    Bună seara, angajatorul a decis să intrăm in șomaj tehnic,eu că angajator trebuie sa iau în scris la cunoștință?,având în vedere că nu am semnat nici un document !

    • Steluța Năstase-Lupu
     1 April 2020 at 3:47 pm
     Leave a Reply

     Bună, Florin,

     Trebuie să semnezi o decizie de încetare a contractului individual de muncă în care se precizează că vei intra în șomaj tehnic.

 • Simona Ardelean
  30 March 2020 at 8:46 pm
  Leave a Reply

  Eu sunt traducatoare si angajata ca administrator la firma mea. In perioada 16-30 martie am incasat foarte putin, spre delok. Intrebarile mele sunt:
  1. daca au fost totusi incasari, am acest drept, de somaj tehnic?
  2. daca in perioada 1-15 aprilie vor fi incasari, predictibil extrem de mci spre zero, voi avea acest drept?
  Va multumesc mult!

  • Steluța Năstase-Lupu
   31 March 2020 at 10:26 am
   Leave a Reply

   Bună, Simona,

   Poți beneficia de somaj tehnic. Este nevoie să depui o declarație din care să rezulte afectarea activității în perioada stării de urgență. Poți downloada documentul din articol.

   • Steluța Năstase-Lupu
    1 April 2020 at 2:19 pm
    Leave a Reply

    Bună, Maya,

    Trebuie să semenzi o decizie de suspendare a contractului individual de muncă, unde să se precizeze că vei intra în șomaj tehnic. Angajatorul este cel în măsură să decidă aceste documente, respectând legislația.

   • Steluța Năstase-Lupu
    3 April 2020 at 3:18 pm
    Leave a Reply

    Bună, Maya,

    Trebuie semnată o decizie de suspendare a contractului de muncă care anunță și intrarea în somaj tehnic.

 • Andreea
  31 March 2020 at 4:43 am
  Leave a Reply

  Buna ziua!Va rog,un PFA-cabinet psihologie,fara angajati,doar eu,pot/poate beneficia de somaj tehnic? Daca da, in ce conditii?va multumesc f mult

  • Steluța Năstase-Lupu
   31 March 2020 at 9:41 am
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Poți beneficia de somaj tehnic. Este nevoie să depui o declarație din care să rezulte afectarea activității în perioada stării de urgență. Poți downloada documentul din articol.

  • Mihai Ciobanu
   31 March 2020 at 4:51 pm
   Leave a Reply

   Bună Ziua, spunețimi va rog, angajatorul nu dorește sa ne bage în șomajul tehnic pe motivul k are foarte multe formalități de făcut și nu e sigur k va primi banii de la stat ptr a face plăti. A modificat contractul de munca de la 8 ore la redus la 1 ora pe zi urmând sa ne plătească suma de 600 pe luna. Ce pot sa fac în cazul acesta? Mulțumesc

   • Steluța Năstase-Lupu
    1 April 2020 at 3:37 pm
    Leave a Reply

    Bună, Mihai,

    Menționează-i că Ordonanța de urgență 32/2020 simplifică procedura de acordare a șomajului tehnic. Ajutorul a fost extins pentru toate tipurile de companii, precum și pentru toți salariații afectați de situația actuală. Prezintă situația și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a te îndruma. A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.
    Recomandă și angajatorului să sune la ANOFM pentru a se interesa despre somajul tehnic și cum poate sa-l obtina, astfel incat veniturile tuturor angajatilor, dar si ale lui să crească.

 • Sorin Pirvulescu
  31 March 2020 at 11:09 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Ar trebui updatate cererea si declaratia ce pot fi downloadate din articol. A fost eliminat certificatul de situaţie de urgenţă din cerere precum si pragul de 25% din declaratie.

 • Andrei
  31 March 2020 at 11:49 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Daca sunt in previz pana in data de 24.04.2020, angajatorul are dreptul sa ma trimita in somaj tehnic sau sa faca altceva?

  Va multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 8:10 am
   Leave a Reply

   Bună, Andrei,

   Conform Codului muncii, articolul 81 [definitia legala, procedura si efectele demisiei]
   (5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
   (6) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
   Dacă angajatorul decide suspendarea contractului de muncă și intrarea în șomaj tehnic, perioada de somaj tehnic suspendă preavizul.

  • Narcis
   1 April 2020 at 12:54 pm
   Leave a Reply

   Buna ziua!
   Am o intrebare:
   Pe perioada somajului tehnic, angajatul ramane la dispozitia angajatorului.
   Asta inseamna ca daca are nevoie azi 5 ore, maine 3, poimaine 8 si tot asa, angajatul e obligat sa se prezinte la munca?
   Din cate inteleg eu, ramane la dispozitia angajatorului pentru a putea incepe din nou lucrul, cand se va relua activitatea, nu pe timpul somajului.

   Va multumesc!

 • andreea
  31 March 2020 at 1:15 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua
  Angajatorul meu vrea sa trimita firma în șomaj tehnic pe perioada situației de urgenta. Eu mai am un cotract individual de munca cu norma de 1 ora pe zi în alta parte.
  Am dreptul la șomaj tehnic având în vedere ca am contract full cu aceasta firma?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 8:14 am
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Este nevoie să suspenzi toate contractele. Poți intra în șomaj tehnic doar pentru unul dintre aceste contracte, cel mai avantajos din punct de vedere financiar.
   1.3. din OUG 32/2020 menționează:
   Salariaţi cu mai multe contracte
   În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
   drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

   • Daniel
    2 April 2020 at 7:13 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua. Daca o persoana are un CIM cu norma intreaga- functie de baza si mai are un CIM 2 cu 1-2 ore etc. pt CIM 1 poate intra in somaj tehnic suportat de stat pe perioada starii de urgenta fara a renunta la CIM 2 ( verificat telefonic la ANOFM de 2 ori)

    • Steluța Năstase-Lupu
     24 April 2020 at 1:06 pm
     Leave a Reply

     Bună, Daniel,

     Intr-adevar, se poate ca pentru contractul de munca cu norma intreaga să iei somaj tehnic, iar activitatea să continue pentru contractul de muncă cu 1-2 ore. Ordonanața de Urgență 32/2020 face referire la salariații cu două contracte cu normă întreagă, în acest caz fiind nevoie să le suspende pe amândouă pentru a lua somaj tehnic pentru unul dintre ele.

 • Vasile
  31 March 2020 at 1:16 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! Daca angajatorul doreste sa faca contracte de 2 ore, respectiv 10 ore/saptamana pentru angajatii firmei, acestia mai pot intra in somaj tehnic in urma desfacerii contractului de munca ?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 8:00 am
   Leave a Reply

   Bună, Vasile,

   Este nevoie să suspende toate contractele. Poți intra în șomaj tehnic doar pentru unul dintre aceste contracte, cel mai avantajos din punct de vedere financiar.
   1.3. din OUG 32/2020 menționează:
   Salariaţi cu mai multe contracte
   În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
   drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

 • FILI MATEI
  31 March 2020 at 2:55 pm
  Leave a Reply

  Buna,LAURA ! Daca sunt P.F.A. si sunt si pensionar MAPN, iar activitatea de PFA, este suspendata in perioada de stare de urgenta,pot beneficia de somaj tehnic ?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 8:29 am
   Leave a Reply

   Bună, Matei,

   Cel mai potrivit în acest caz, fiind unul particular, este să te adresezi Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

  • Szekely Csaba
   1 April 2020 at 1:40 pm
   Leave a Reply

   Poate pot fii de folos cu aceasta informatie si pentru altii. Sant pensionar si am si un PFA. Am sunat la numarul 021/4444-000 Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM),unde mi sa spus,ca BENEFICIEZ si eu,chiar daca sant PFA,de somaj tehnic. Am intrebat in multe feluri si raspunsul a fost tot timpul,ca da beneficiez! Am scris acest comment pentru a fi de folos celor care sant in situatia mea,PFA+Pensionar.

 • Serban Maria
  31 March 2020 at 3:15 pm
  Leave a Reply

  La un cabinet de stomatologie pentru faptul ca am avut venituri pana pe 12.03.2020 si ii dau in somaj tehnic incepand cu 01.04.2020 pot face suspendare pe toata luna Aprilie dat fiind faptul ca nu apar clienti si nu o sa pot lucra imediat dupa 20.04.2020.

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 8:35 am
   Leave a Reply

   Bună, Maria,

   Suspendarea contractelor de muncă se face doar pe perioada stării de urgență, anuntață de autorități pe 16 martie 2020 pentru 30 de zile (16 martie – 14 aprilie 2020). Dacă autoritățile vor anunța extinderea acestei perioade, contractele de muncă pot rămâne suspendate, cu plata somajului tehnic. Angajatorul are libertatea să plătească el șomajul tehnic și poate decide și perioada acestuia, fără să depindă de autorități.

 • Sandu
  31 March 2020 at 3:31 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Am fost angajat intr-un fastfood privat impreuna cu o alta colega iar in ianuarie am fost facuti amandoi administratori. Firma nu are alti angajati ci suntem doar noi si patronul.

  Patronul spune ca nu avem posibilitatea sa primim ajutorul somajului tehnic, este adevarat?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 8:39 am
   Leave a Reply

   Bună, Sandu,

   Conform Ordonanței de urgență 32, publicată în Monitorul Oficial pe 30 martie 2020, care modifică OUG 30/2020, procedura de acordare a somajului tehnic se simplifică. Ajutorul a fost extins pentru toate tipurile de companii, precum și pentru toți salariații afectați de situația actuală. Merită să cereți ghidare în acest caz și de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care atât angajatorii, cât și angajații pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • Catalin Georgescu
  31 March 2020 at 4:19 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!

  Sunt asociat unic si administrator al unui srl. Mi s-a spus ca, fiind administrator, nu pot fi trecut in somaj tehnic. Asa este?

  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 8:40 am
   Leave a Reply

   Bună, Cătălin,

   Conform Ordonanței de urgență 32, publicată în Monitorul Oficial pe 30 martie 2020, care modifică OUG 30/2020, procedura de acordare a somajului tehnic se simplifică. Ajutorul a fost extins pentru toate tipurile de companii, precum și pentru toți salariații afectați de situația actuală. Merită să ceri ghidare în acest caz și de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care atât angajatorii, cât și angajații pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • Florin
  31 March 2020 at 6:45 pm
  Leave a Reply

  Bună seara, angajatorul a decis să intrăm in șomaj tehnic,eu că angajat trebuie sa iau în scris la cunoștință?,având în vedere că nu am semnat nici un document !

 • Oana
  31 March 2020 at 7:46 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Lucrez ca freelancer de pe un SRL. Suntem doi administratori, fara angajati. Putem beneficia de somaj tehnic?

  Multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 10:57 am
   Leave a Reply

   Bună, Oana,

   În Ordonanța 32/2020 se precizează că profesiile liberale beneficiază de șomaj tehnic. Pentru a fi sigură că te încadrezi, cel mai potrivit este să prezinti situația ta la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care atât angajatorii, cât și angajații pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • Oana
  31 March 2020 at 7:46 pm
  Leave a Reply

  Buna seara,

  Lucrez ca freelancer de pe un SRL. Suntem doi administratori, fara angajati. Putem beneficia de somaj tehnic?

  Multumesc.

 • Sandu
  31 March 2020 at 8:16 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Lucrez intr-un fastfood cu patronul si inca o colega, amandoi suntem trecuti ca administratori. Putem beneficia de somaj tehnic?

  Multumesc anticipat!

 • Elena
  31 March 2020 at 8:58 pm
  Leave a Reply

  Bună,

  Am fost angajata doar trei săptămâni după care a apărut starea de urgenta și mi s a desfăcut contractul de munca în baza Art 31/2003 pot beneficia de șomaj?
  Menționez ca nu am mai lucrat anterior întrucât anul trecut am absolvit liceul.

  Mulțumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 4:10 pm
   Leave a Reply

   Bună, Elena,

   Dacă ți s-a desfăcut contractul de muncă nu mai poți beneficia de somaj tehnic. Contractul de muncă ar fi trebuit să fie activ la 16 martie 2020, când s-a decretat starea de urgență.
   Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, ai nevoie de un stagiu minim de cotizare de 12 luni (din ultimele 24 de luni inainte de data inregistrarii cererii).

 • Alina v
  31 March 2020 at 10:39 pm
  Leave a Reply

  Buna seara , sunt însărcinată in 2 luni , o sa ma afecteze somajul tehnic la indemnizația pentru creșterea copilului ? Precizez ca am doar 4 luni lucrate in firma ,

  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 2:50 pm
   Leave a Reply

   Bună, Alina,

   Somajul tehnic va fi luat în considerare la plata indemnizației pentru creștere copil.
   Ordonanța nr. 111/2010 este actul normativ care reglementează concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor. Aceasta prevede că cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din
   perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
   a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care
   reglementează concedierile colective;

 • pop radu
  1 April 2020 at 7:17 am
  Leave a Reply

  Cererile se pot scrie si de mana ,daca nu exista posibilitatea printarii lor?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 9:57 am
   Leave a Reply

   Bună, Radu,

   Poti scrie de mana cererile, dar e nevoie sa le scanezi si sa le trimiti pe e-mail la AJOFM.

   În Ordonanța de Urgență 32/2020 se menționează:
   Procedura de solicitare a sumelor de la ANOFM.
   Pentru acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj, angajatorii vor depune, prin email (poştă electronică), la AJOFM, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care vor beneficia de indemnizaţie, conform modelului care va stabilit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale (n.n. modelele de cerere şi de lista a persoanelor beneficiare din OUG nr.. 30/2020 au fost abrogate). Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

 • Codrut
  1 April 2020 at 11:18 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Am intampinat situatia aceasta, lucrez la un angajator pe program normal 8 ore pe zi, 40h pe saptamana, iar ulterior ni s-a oferit un act aditional pentru schimbarea programului si salariului brut la 2 ore/zi, 10ore/saptamana. Mentionez ca e singurul meu job. In caz ca se intra in somaj tehnic, se ia salariu de baza pt 8 ore sau cel facut pentru 2 ore?

  Va multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 4:32 pm
   Leave a Reply

   Bună, Codruț,

   Cel mai potrivit, în acest caz particular, este să suni la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). La numărul unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) poți afla informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.
   Este important ce prevedea contractul tău de muncă la 16 martie, data la care a fost decretată starea de urgență.

 • Dan
  1 April 2020 at 11:38 am
  Leave a Reply

  Dacă am constatat pe o perioada de 3 luni, pot beneficia de șomaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 12:11 pm
   Leave a Reply

   Bună, Dan,

   Poți primi șomaj tehnic dacă contractul de muncă era activ la 16 martie 2020. Pentru a te interesa de situația ta, particulară, îți recomandăm să suni și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care atât angajatorii, cât și angajații pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • Ovidiu Spiridon
  1 April 2020 at 11:49 am
  Leave a Reply

  Buna ziua! O Întreprindere individuală, fără angajați cu CIM, poate beneficia de indemnizație in baza oug 32/2020, dacă administratorul/antreprenorul are un contract de munca activ la o alta SC?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 12:26 pm
   Leave a Reply

   Bună, Ovidiu,

   OUG 32/2020 menționează:
   1.3. Salariaţi cu mai multe contracte
   În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
   drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).
   Șomajul tehnic se acordă și pentru întreprinderi individuale.

 • Diana marin
  1 April 2020 at 11:51 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Am co ntract de munca nedeterminat si sunt insarcinata 4 luni. am notificat angajatorul in luna a 3-a de srcina. acum se pune problema taierii costurilor salariale cu 20-30% cu optiunea ca cine doreste sa lucreze mai putine ore pe saptamana. Ma intereseaza daca aceasta taiere se poate aplica si in cazul meu. Cunosc faptul ca nu se poate aplica concedierea in cazul meu ci doar scenariul de somaj/somaj tehnic.
  Multumesc

 • DAniel
  1 April 2020 at 11:56 am
  Leave a Reply

  Pe perioada in care suntem in somaj tehnic, angajatorul are dreptul de a ne trasa sarcini de serviciu? Noi lucram de acasa de doua saptamani, ieri ne-a anuntat ca de la 1.04.2020 99% din angajati vom fi in somaj tehnic. Avem acelasi volum de munca si ni s-a sugerat “sa stam pe baricade” si sa ne facem treaba ca si pana acum. Asta seamana cu o jonglerie financiara, statul preia cheltuielile cu salariile ale patronului, angajatii lucreaza pe 75% din salariu iar patronul face mai mult profit decat inainte de criza… Firma are destule comenzi, nici nu se pune problema sa fie inchisa. Pe martie planul la vanzari a fost facut in proportie de 125%…Noi beneficiam de bonus din vanzari, acum practic muncim pe 75% din net, fara nici un fel de bonus. Lucrand de acasa nici macar AJOFM nu poate verifica situatia reala. Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 12:22 pm
   Leave a Reply

   Bună, Daniel,

   Singura prevedere din Codul Muncii referitoare la această situație, este în articolul 53, alineatul 2: Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. Te sfătuim să vorbești și cu un avocat și să-i prezinți situația.

 • MARIAN
  1 April 2020 at 12:43 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,am rugamintea sa-mi raspundetisimie .
  Pot sa trec in cresterea copilululi din somaj tehnic ?

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 2:29 pm
   Leave a Reply

   Bună, Marian,

   Da, poți trece și somajul tehnic va fi luat în considerare la calculul indemnizației pentru creșterea copilului.
   Ordonanța nr. 111/2010 este actul normativ care reglementează concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor. Aceasta prevede că cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din
   perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
   a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care
   reglementează concedierile colective;

 • DAniel
  1 April 2020 at 12:54 pm
  Leave a Reply

  Multumesc frumos pentru raspunsul prompt, intrebarea era pentru un prieten si nici nu se pune problema de avocat, omul fiind in pericol sa-si piarda locul de munca daca face valuri. Li s-a promis ca, dupa ce trece starea de urgenta, li se vor compensa pierderile financiare de acum. Mi se face rau cand ma gandesc la voracitatea unor patroni, care ar jupui statul de ultimul leu, pe cand alte firme se implica si ajuta cum pot tara in criza…

 • Eddie
  1 April 2020 at 1:45 pm
  Leave a Reply

  Buna. Am si eu o intrebare. Ieri am primit o foaie precup ca de pe data de 01.04.2020 mi se suspeda contractu de munca si intru in somaj tehnic, dar cu toate astea azi am fost chemat la servici. Mi-a spus angajatorul ca trebuie sa astepte nu stiu cine sa aprobe . Ce sa aprobe? Eu nu ar trebui sa stau acasa odata ce mi-a dat acea foaie ? Si unde pot afla daca am intrat in somaj ? Pentru ca bineinteles ca nu am incredere in asa zisii patroni.

  • Steluța Năstase-Lupu
   1 April 2020 at 2:55 pm
   Leave a Reply

   Bună, Eddie,

   Ar trebui să stai acasă dacă pe foaie scrie că se suspendă contractul de muncă și intri în somaj tehnic începând cu 1.04.2020. Îți recomandăm să prezinți această situație și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la call center: 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

   • Eddie
    1 April 2020 at 4:32 pm
    Leave a Reply

    Multumesc pentru raspuns. Intre timp am sunat si la acel numar si da, si doamna care mi-a raspuns a ramas uimita cand i-am prezentat situatia, dar tot ce mi-a zis a fost ca sa vorbesc cu angajatorul.

    • Cristina
     3 April 2020 at 7:28 am
     Leave a Reply

     Buna ziua.
     Angajatorul ne trimite pe somaj tehnic dar ne pune sa lucrăm de acasă în mod normal toate cele 8 ore. Este legal? Dac nu unde pot reclama acest aspect?

     • Steluța Năstase-Lupu
      3 April 2020 at 2:39 pm

      Bună, Cristina,

      Nu este legal. Poți reclama la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

   • Carmen
    1 April 2020 at 6:17 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua, am si eu o întrebare, va rog. O societate cu 10 salariați ,din care 2 sunt administratori poate trimite toți salariații in șomaj tehnic (10) in condițiile in care se lucrează (din lipsa comenzilor) aproximativ 2-3 ore pe zi si acestea prin rotația salariaților? Câte 3-4 salariați zilnic, 2-3 ore.

    • Steluța Năstase-Lupu
     3 April 2020 at 12:28 pm
     Leave a Reply

     Bună, Carmen,

     Cel mai potrivit, în acest caz particular este să suni la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • Steluța Năstase-Lupu
  1 April 2020 at 1:50 pm
  Leave a Reply

  Bună, Vlad,

  Ne poți lămuri, te rog, ce anume să numească?

 • Claudiu
  1 April 2020 at 5:08 pm
  Leave a Reply

  Buna . Pe anexa 2 la “Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgență ” se trece numarul de zile lucratoare sau numarul total de zile din perioada suspendarii contractului de munca ? Multumesc .

 • Mihaela Cozianu
  1 April 2020 at 8:54 pm
  Leave a Reply

  Buna seara. Un angajator are salariatii in somaj tehnic. Ocazional (o data sau de doua ori pe saptamana) are interventii la clienti in functie de problemele acestora. Poate chema salariatii din somaj tehnic (acestia fiind la dispozitia angajatorului) cand este cazul si ulterior sa-i dea iar in somaj tehnic, la interval de cateva zile ? Cand trebuie sa ii notifice pe salariati pentru intreruperea somajului ? Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 12:47 pm
   Leave a Reply

   Bună, Mihaela,

   Poate chema salariații din șomaj tehnic. Conform prevederilor articolului 53, alinatul 2 din Codul Muncii, pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
   Ni se pare totuși dificil să întrerupă șomajul tehnic și apoi să-l reia. Întreabă și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) dacă acest lucru este posibil și când trebuie să vă notifice de întreruperea somajului.

 • Andreea
  1 April 2020 at 9:14 pm
  Leave a Reply

  Buna seara,
  Am si eu o intrebare. Un medic stomatolog desfasoara activitatea printr-un SRL, dar are si un contract de munca la o alta societate. Poate beneficia de somaj tehnic ca angajat si de acel somaj tehnic ca persoana fizica (a primit un email de la Colegiul Medicilor Stomatologi in care se face referire la faptul ca si asociatii societatilor medicale beneficiaza de somaj tehnic). Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 12:39 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Nu poți beneficia de două șomajuri tehnice. Trebuie să alegi contractul de muncă cel mai avantajos și să optezi pentru acela pentru somaj tehnic.

   Aceasta este singura referire la salariații cu mai multe contracte din Ordonanța de Urgență 32/2020:

   1.3. Salariaţi cu mai multe contracte
   În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
   drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

 • Gabi
  1 April 2020 at 9:35 pm
  Leave a Reply

  Buna. Care este formula de calcul pentru o persoana intrata in somaj tehnic pe 30 martie?

  salariul brut x 75%*2/22 sau salariul brut x 75% x 2/31 ? Multumesc.

 • Diana
  2 April 2020 at 8:32 am
  Leave a Reply

  Buna ziua puteți să imi spuneți dacă trimitem în șomaj tehnic de la mijlocul lunii aprilie , plătește angajatorul , pe ce perioadă se poate extinde această suspendare fără a reduce după 30 de zile programul de lucru , iar daca am angajat o persoană în 20 martie poate beneficia de șomaj tehnic a va d în vedere că plătește angajatorul. Mulțumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 12:52 pm
   Leave a Reply

   Bună, Diana,

   Suspendarea contractului de muncă se poate face pe perioada stării de urgență. Momentan aceasta a fost stabilită pentru 30 de zile începând cu 16 martie 2020 (16 martie – 14 aprilie 2020). Nu știm exact care vor fi dispozițiile autorităților la mijlocul lunii aprilie.

   Dacă plătește angajatorul, și o persoană este angajată de pe 20 martie, poate intra în șomaj tehnic.

 • MADALINA
  2 April 2020 at 12:00 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Care este termenul de inregistrare in Revisal a suspendarii CIM – somaj tehnic si ce articol reglementeaza acest aspect? Suspendarea trebuia inregistrata anterior datei de 16.03.2020?

  Va multumesc anticipat pentru ajutor. Numai bine!

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 12:40 pm
   Leave a Reply

   Bună, Mădălina,

   Cel mai potrivit, în acest caz, este să suni la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți obține informații suplimentare cu privire la șomajul tehnic.

   • Marius
    24 April 2020 at 6:32 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua,

    Din data de 23 Martie am fost anunțată de către angajator ca suntem in șomaj tehnic pana pe data de 16 Aprilie și am fost obligați sa venim cu toții la munca, la sfârșitul lunii primind 75% din venituri, nici un bănuț suplimentar 🙁
    Dupa 16 Aprilie ne-au anunțat ca s-a prelungit automat Șomajul tehnic pana in data de 15 mai dar nu am semnat nimic.
    La prelungirea perioadei nu ar trebui sa semnam documentele adiționale?
    Va multumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     27 April 2020 at 6:25 am
     Leave a Reply

     Bună,

     Nu trebuie să lucrezi în timpul somajului tehnic, contractul de muncă este suspendat în această perioadă.
     Din informațiile noastre, trebuie să semnezi decizia pentru somaj tehnic și pentru noua perioadă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 021/4444-000 (număr cu tarif normal) îți poate oferi mai multe detalii.

 • ALEXANDRA
  2 April 2020 at 1:12 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!

  Exista vreun site/ numar de telefon la care pot suna unde pot verifica daca firma la care lucrez m-a bagat in somaj tehnic? (ne-au spus ca intram in somaj tehnic cu data de 27.03, insa nu ne-a pus sa completam vreo cerere pentru acest lucru). multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 12:35 pm
   Leave a Reply

   Bună, Alexandra,

   Poți contacta Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți obține informații suplimentare.

 • Marius
  2 April 2020 at 4:13 pm
  Leave a Reply

  Buna, ce se intelege prin salariul de baza? Oamenii din vanzari au un salariu fix si un comision in functie de vanzari, pentru care se platesc toate taxele. In caz de somaj tehnic, procentul de 75% la ce se aplica, la salariul fix sau la total venituri?

 • Maria
  2 April 2020 at 4:56 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!
  Va rog sa-mi spuneti daca sunt pensionar invaliditate gr.3 si am contract de munca part time beneficiez de șomaj tehnic?
  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 12:03 pm
   Leave a Reply

   Bună, Maria,

   Îți recomandăm să prezinți situația ta Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • Oana
  2 April 2020 at 6:42 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! In cazul in care angajatorul decide ca personalul angajat sa intre in somaj tehnic, exista riscul ca angajatorul sa nu te mai cheme inapoi? Este stipulat ca angajatorul are obligatia de a te reprimi in aceleasi conditii contractuale initiale? Conteaza daca este vorba despre o companie multinationala?

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 3:10 pm
   Leave a Reply

   Bună, Oana,

   Angajatorul poate înceta contractul de muncă doar dacă are o cauză reală și serioasă și doar în condițiile prevăzute de Codul Muncii. Avocatul Marius-Cătălin Preduț atrage atenția că angajatorul ar trebui să respecte prevederile Codului Muncii: „Chiar dacă situațiile obiective și concrete ce conduc la desființarea postului ocupat de salariat sunt determinate de un caz de forță majoră, angajatorul este ținut în continuare să respecte prevederile Codului Muncii, care impune ca desființarea locului de muncă trebuie sa fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă.
   Da, angajatorul are obligația de a te reprimi în aceleași condiții contractuale inițiale, dacă nu ai semnat un act prin care conveniți alte condiții contractuale.

 • Maria
  2 April 2020 at 10:40 pm
  Leave a Reply

  Buna seara, in situația de față, angajatorul îmi poate încheia contractul de munca? Am 4 luni vechime in cadrul acestei firme și m-a dat în șomaj, dar nu tehnic. Exista vreo posibilitate de a intra in șomaj tehnic daca angajatorul nu dorește acest lucru ? Mulțumesc !

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 12:32 pm
   Leave a Reply

   Bună, Maria,

   Angajatorul nu-ți poate încheia contractul de muncă fără o cauză reală și serioasă. Avocatul Marius-Cătălin Preduț atrage atenția că angajatorul ar trebui să respecte prevederile Codului Muncii: „Chiar dacă situațiile obiective și concrete ce conduc la desființarea postului ocupat de salariat sunt determinate de un caz de forță majoră, angajatorul este ținut în continuare să respecte prevederile Codului Muncii, care impune ca desființarea locului de muncă trebuie sa fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă.
   Angajatorul ar trebui să decidă șomajul tehnic.

 • Adriana
  3 April 2020 at 12:39 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Sunt administratorul societatii si sunt si angajat la societate, platind la zi taxele de salarii.
  Conform Ordonantei de urgenta, am suspendat complect activitatea societatii, incepand cu 16.03, acordand somaj tehnic salariatilor. Pot beneficia si eu de somaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 3:12 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adriana,

   Da, poți beneficia. Dacă ai nevoie de informații suplimentare pentru cazul tău, poți expune situația ta și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la call center: 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • adriana
  3 April 2020 at 12:59 pm
  Leave a Reply

  Am uitat sa mentionez ca mai sunt administrator la o societate, unde nu sunt si angajat. Deci am un singur contract de munca si sunt asociat la 2 societati. Pot beneficia de somaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 2:36 pm
   Leave a Reply

   Bună, Adriana,

   Este bine să verifici această situație la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

  • Iulia
   4 April 2020 at 12:34 am
   Leave a Reply

   Buna seara!
   Pe perioada somajului tehnic, administratorul unei societati ( care este angajat cu contract de munca, dar intrat in somaj tehnic) poate semna documente oficiale, acte aditionale, contracte?
   Multumesc!

   • Steluța Năstase-Lupu
    6 April 2020 at 4:49 pm
    Leave a Reply

    Bună, Iulia,

    Cel mai potrivit în acest caz este să iei legătura cu un avocat.

 • anca
  3 April 2020 at 1:36 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua ,
  IN perioada somajului tehnic, angajatii pot participa voluntar la anumite traininguri online pe care le poate tine angajatorul?Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 2:34 pm
   Leave a Reply

   Bună, Anca,

   Sigur că da, nu există restricții în acest sens.

  • Adriana
   3 April 2020 at 4:09 pm
   Leave a Reply

   Buna ziua,
   Daca esti administrator (asociat unic)al unui SRL fara angajati,in cadrul caruia imi desfasor numai eu activitatea,ma incadrez la vreun tip de sprijin?Daca da,ma puteti indruma?
   Multumesc

   • Steluța Năstase-Lupu
    6 April 2020 at 4:11 pm
    Leave a Reply

    Bună, Adriana,

    Te îndrumăm să depui actele pentru somaj tehnic. Potrivit Ordonanței de Urgență 32/2020, condițiile de acordare a somajului tehnic s-au simplificat și s-au extins la toate tipurile de companii. Prezintă situația ta și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • dogaru
  3 April 2020 at 1:53 pm
  Leave a Reply

  buna ziua,
  as fi intersata sa stiu daca un angajat care beneficieaza de pensie si are si contract individual de munca, dar este bagat in somaj tehnic, mai beneficieaza de somaj tehnic? multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 2:38 pm
   Leave a Reply

   Bună, Mihaela,

   Din informațiile noastre, nu poți beneficia de două venituri din partea statului. Cel mai bine este să prezinți această situație la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

   • Dana
    15 April 2020 at 2:29 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua, as dori in primul rand sa stiu daca perioada in care esti in somaj tehnic se considera vechime in munca si daca intra in calculul indemnizatiilor ccc. Imi doresc sa raman insarcinata spre finalul acestui an si cu toata pandemia asta, as vrea sa stiu care ar fi situatia ideala astfel incat sa nu ma afecteze foarte mult. Angajatorul mi-a propus momentan sa imi reduca activitatea la 2-3 ore pe zi (ma gandesc ca se plateste tot salariul minim) si sa imi plateasca in mana salariul complet. Ideea e ca nu stiu cat o sa dureze toata situatia asta si cum ar fi mai bine. Multumesc frumos

 • George
  3 April 2020 at 3:44 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua . Dacă am fost angajat cu o săptămână înainte de a se închide activitatea firmei mă încadrez pentru șomaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 April 2020 at 4:03 pm
   Leave a Reply

   Bună, George,

   E important să fi avut contract de muncă activ la 16 martie 2020, data la care a fost instituită starea de urgență.

 • Adriana
  3 April 2020 at 4:16 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Daca esti administrator (asociat unic)al unui SRL fara angajati,in cadrul caruia imi desfasor numai eu activitatea,ma incadrez la vreun tip de sprijin?Daca da,ma puteti indruma?
  Multumesc

 • Mariuta Mihaela
  4 April 2020 at 12:33 am
  Leave a Reply

  Bună seara, angajatorul meu a decis ca toti colegii mei sa intre in șomaj tehnic.
  Problema este ca eu sunt in Concediu de crestere a copilului si ar trebui sa ma intorc la munca in mai ca sa pot sa beneficiez si de stimulentul de insertie.
  Ce pot face acum?

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 April 2020 at 4:40 pm
   Leave a Reply

   Bună, Mihaela,

   Revenim cu un update, pe site-ul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, http://www.mmanpis.ro, se menționează: Anunț important! Pentru beneficiarii indemnizației creștere copil și stimulent inserție aflați în plată. Având în vedere starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, vă anunțăm că cele două beneficii precizate mai sus, se prelungesc automat, prin efectul legii.
   Nu este necesară depunerea unei cereri!

   Ai așadar posbilitatea de a extinde concediul de creștere copil.
   Ia legătura și cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și întreabă ce poți face în acest caz cu stimulentul de inserție, când trebuie să depui actele pentru a beneficia de el.

 • Elena
  4 April 2020 at 9:05 am
  Leave a Reply

  Buna ziua as vrea sa stiu daca actele pentru somaj tehnic trebuie semnate și de către angajați!

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 April 2020 at 4:20 pm
   Leave a Reply

   Bună, Elena,

   Din informațiile noastre, angajații semnează doar decizia de suspendare a contractului de muncă în care există și notificarea că vor intra în somaj tehnic. De completarea și depunerea actelor pentru somaj tehnic se ocupă angajatorul. Te poți informa pe acest subiect și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Luca
  5 April 2020 at 8:24 am
  Leave a Reply

  Buna ziua

  Sunt singurul angajat al unei ca sofer. Patronul nu vrea sa ma puna in somaj tehnic (sugerandu.mi concediu fara plata ) invocand 1.pt ca firma are 1 sg.angajat 2.pt ca fiind firma de transport ni se permite sa facem curse deci nu intram sub restrictiile ordonantei militare.Va intreb daca in acest context m.ar putea pune in somaj tehnic sau nu?
  Si daca DA angajatorul trebuie sa plateasca (din banii lui ) taxele si impozitele la stat ca urmare a acestui Somaj Tehnic.Ms.

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 April 2020 at 5:01 pm
   Leave a Reply

   Bună, Luca,

   Poți discuta cu angajatorul despre noua ordonanță 32/2020 care simplifică condițiile de acordare a somajului tehnic, acesta fiind valabil pentru toate tipurile de companii afectate de situația actuală. De asemenea, dacă aveți întrebări suplimentare, puteți suna și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).
   Dacă intri în șomaj tehnic, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va plăti către angajator 75% din salariul tău brut, urmând ca din această sumă angajatorul să-ți rețină contribuțiile sociale și de sănătate. Poți calcula aici: https://www.ejobs.ro/calculator-somaj-tehnic/

 • Barbu oana
  5 April 2020 at 11:35 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Sunt administratorul unei societăți care se ocupa cu colectarea de deseuri si am un singur angajat, pot sa beneficiez de acest somaj tehnic pentru angajatul meu?
  Cum pot dovedi ca nu am avut activitate de la inceputul starii de urgenta?
  Va multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 April 2020 at 5:27 pm
   Leave a Reply

   Bună, Oana,

   Noua ordonanță 32/2020 simplifică condițiile de acordare a somajului tehnic, acesta fiind valabil pentru toate tipurile de companii afectate de situația actuală. De asemenea, dacă ai întrebări suplimentare, poți suna și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Cristea
  5 April 2020 at 7:40 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua.. Va rog dacă puteți sa mi spuneți, dacă sunt administrator la un SRL , dar fără carte de muncă, pot beneficia de șomajul tehnic?
  Menționez ca firma este cu toate taxele și impozitele la zi, dar nu mai funcționează de la începerea stării de urgență..
  Am văzut ca sunt foarte mulți interesați de acest subiect,si au mai întrebat aici.
  Știți ceva concret, despre această situație??
  Mulțumesc mult.

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 April 2020 at 4:25 pm
   Leave a Reply

   Bună, Cristea,

   Condiția acordării somajului tehnic este ca angajatii să fi avut contractul de muncă activ la 16 martie 2020, data intrării în starea de urgență. Prezintă situația ta și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Pintilie
  5 April 2020 at 9:45 pm
  Leave a Reply

  Bună seara, angajatorul poate sa te recheme la munca chiar dacă a fost suspendat CMI (șomaj tehnic), pt câteva zile apoi sa intri din nou în șomaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   6 April 2020 at 4:15 pm
   Leave a Reply

   Bună, Pintilie,

   Conform articolului 53, alineatul 2 din Codul Muncii, pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. Te sfătuim să vorbești și cu un avocat și să-i prezinți situația.

 • Dana
  7 April 2020 at 2:05 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!
  La incetarea somajului tehnic se emite decizie ca in cazul oricarei suspendari? Trebuie sa incetez un salariat care se afla in somaj tehnic mai devreme decat prevede legea ca poti sta deoarece se intoarce la serviciu la un program redus….

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 April 2020 at 8:55 am
   Leave a Reply

   Bună, Dana,

   Da, se emite o decizie de încetare a suspendării contractului de muncă.

 • Doina
  7 April 2020 at 2:26 pm
  Leave a Reply

  Va rog sa ma ajutati sa-mi lamuresc o neclaritate.
  In conditiile in care angajatorul decide sa plateasca diferenta pana la salariile avute inainte de intrarea in somaj tehnic, aceste cheltuieli (cu salariile, cam-ul) sunt sau nu deductibile in conditiile in care activitatea nu se inchide, ci doar se restrange.
  Multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 April 2020 at 9:01 am
   Leave a Reply

   Bună, Doina,

   Din informațiile noaste, cheltuielile pe care și le asumă angajatorul (respectiv plata diferenței la salarii) nu sunt deductibile. E bine să întrebi și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Andreea
  7 April 2020 at 8:34 pm
  Leave a Reply

  Bună. Persoanele angajate part time cu două ore, fără alte contracte, beneficiază de șomaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 April 2020 at 8:53 am
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   În Ordonanța de Urgență 32/2020 se face referire la salariul pe care îl primește anagajatul în momentul suspendării contractului de muncă, nu la forma sa de lucru cu normă întreagă sau cu jumătate de normă. Te sfătuim să prezinți această situație Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • man
  8 April 2020 at 2:31 pm
  Leave a Reply

  Buna,
  O intrebare am, si am citit toate intrebarile adresate in speranta ca voi gasi raspuns, dar nu am gasit.

  Daca o firma decide sa dea angajatii in somaj tehnic pe perioada starii de urgenta, in momentul revenerii la serviciu, firma poate face restructurari sau modificari de organigrama pe motivul scaderii vanzarilor?

  Multumesc de raspuns!
  Zi cu spor!

 • AlexaNdru
  9 April 2020 at 12:06 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua !
  Am sunat la ANOFM pt a verifica daca angajatorul meu m-a bagat in somaj tehnic , am primit raspunsul ca nu are cum sa verifice aceasta informatie…aveti idee unde pot sa verific in alta parte ?

 • Madalina
  9 April 2020 at 3:06 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua,

  Sunt angajata la o firma de construcții de 2 ani și am contract nedeterminat. Am fost data de la 1 aprilie în șomaj tehnic pe o perioada de 30 de zile. Întrebarea mea este dacă poate sa ma disponibilizeze angajatorul după expirarea acestei perioade sau chiar în timpul acesta de 30 de zile, pe motiv ca nu mai este nevoie de mine din cauza activității reduse.

  • Steluța Năstase-Lupu
   9 April 2020 at 3:33 pm
   Leave a Reply

   Bună, Mădălina,

   Contractul tău de muncă este suspendat pe perioadă determinată, iar angajatorul nu poate face nicio modificare asupra acestuia în această perioadă. Concedierea ar trebui să aibă un motiv real și serios și trebuie să se facă conform prevederilor din Codul Muncii. Găsești detalii pe această temă aici: https://cariera.ejobs.ro/concediere-motiv-forta-majora/

  • Maria
   12 April 2020 at 9:58 pm
   Leave a Reply

   Bună seara,

   Sunt angajator, am SRL cu 1 singur angajat (eu). Veniturile companiei s-au redus substanțial în aceasta perioada de pandemie. Pot suspenda activitatea companiei pe perioada stării de urgenta? Pot beneficia de șomaj tehnic chiar dacă în contul bancar al companiei as avea fonduri disponibile pentru plata salariului în aceasta perioada?
   Multumesc anticipat!

   • Steluța Năstase-Lupu
    13 April 2020 at 7:25 am
    Leave a Reply

    Bună, Maria,

    Poți suspenda activitatea companiei pe perioada stării de urgență. Doar dacă ai contract de muncă poți beneficia de somaj tehnic. Te sfătuim să prezinți situația și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • ionela
  9 April 2020 at 7:43 pm
  Leave a Reply

  Buna seara,
  in calitate de contabil al unei societati comerciale si posesoare a semnaturii electronice pot sa semnez cererea si declaratia pe proprie raspundere completate cu datele mele sau acestea trebuie completate cu datele administratorului si semnate olograf de catre acesta?
  multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   10 April 2020 at 7:24 am
   Leave a Reply

   Bună, Ionela,

   În cerere, precum și în declarație se menționează: Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal ( în clar). Dacă ești împuternicită ca reprezentant legal, poți face asta.

 • Rădulescu Georgiana
  10 April 2020 at 11:42 am
  Leave a Reply

  Va rog din suflet sa ma ajutați. Sunt angajata la o cooperativă mestesugareasca si am conventie civilă. Beneficiez de somaj tehnic? Cei de la societatea la care lucrez ne spun ca ei nu stiu ce trebuie facut in cazul nostru… In concluzie nu ii interesează. Pot face ceva in acest sens? Menționez ca atunci cand salonul a fost inchis ne-au spus ca suntem in concediu fara plată dar nu am facut nici o cerere.

  • Steluța Năstase-Lupu
   10 April 2020 at 3:45 pm
   Leave a Reply

   Bună, Georgiana,

   Prezintă situația Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Maria
  10 April 2020 at 4:43 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua am și eu o întrebare.Pe data de 16 martie 2020 mi am dat demisia Petru ca au vrut sa ma tina acasă fără plata doua săptămâni datorita covid și am decis mai bine sa îmi dau demisa . Șefii mi au spus ca actele pentru desfacerea contractului de munca imi vor veni prin posta și îmi vor fi plătite și zilele lucrate și concediu de odihna dar se pare ca am fost dusa cu vorba. Ce pot face în acest caz pentru a-mi desface contractu de munca și pentru a întra în posesia banilor ce mi se cuvin?

  • Steluța Năstase-Lupu
   10 April 2020 at 6:15 pm
   Leave a Reply

   Bună, Maria,

   Este nevoie să te adresezi Inspectoratului Teritorial de Muncă și să le prezinți cazul tău.

 • Maria
  10 April 2020 at 6:42 pm
  Leave a Reply

  Mulțumesc de sfat.

 • paul
  11 April 2020 at 6:55 pm
  Leave a Reply

  angajatul poate fi in somaj si in concediu impus de angajator in acelasi timp?

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 April 2020 at 7:10 am
   Leave a Reply

   Bună, Paul,

   Din informațiile noastre, nu poate fi în același timp și în somaj, și în concediu. Este vorba de somaj tehnic?

 • Mihai
  12 April 2020 at 2:36 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Daca ajagatorul te trimite in somaj tehnjc(firma mare/multinationala) fiind platit cu 75% din brutul mediu pe economie dar salariul de baza il depaseste pe acesta, angajatorul este obligat sa-ti plateasca diferenta pana la 75% din salariul de baza?
  Cu respect,
  Va multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 April 2020 at 7:19 am
   Leave a Reply

   Bună, Mihai,

   Este decizia unilaterală a angajatorului, nu este obligat să plătească diferența. Este obligat ca din suma primită de la ANOFM să rețină contribuțiile sociale, de sănătate și impozitul pe venit și să vireze banii către tine în 3 zile de la primire.

 • gABRIEL
  13 April 2020 at 2:27 pm
  Leave a Reply

  Buna Steluta,

  Eu in momentul acesta colaborez cu o companie mare de asigurari de viata prin intermediul unui PFI, clar in aceasta perioada veniturile mele sunt duminuate cu mai bine de 70%, eu pot beneficia de somajul tehnic daca sunt PFI?
  Am tot cautat aceasta informtie dar se pare ca nu m-am descurcat sa o gasesc.

  Multumesc!!

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 April 2020 at 2:41 pm
   Leave a Reply

   Bună, Gabriel,

   Beneficiezi de somaj tehnic.
   PFI este inclus la categoria alți profesioniști în Ordonanța de Urgență 32/2020, formularea aceasta fiind aleasă tocmai pentru a acoperi toate categoriile de profesioniști care au activități fără să fie societăți comerciale sau altfel de forme de organizare.
   (1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

 • elena
  14 April 2020 at 11:07 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Daca am doua contracte de munca , unul cu norma intreaga ( suspendat) si unul cu norma part-time , mai pot primi somaj tehnic ? Sau trebuie sa am ambele contracte suspendate?

  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   14 April 2020 at 11:29 am
   Leave a Reply

   Bună, Elena,

   Poți să beneficiezi de somaj tehnic pentru un contract cu normă întreagă și să ai și un contract cu normă part-time.
   În Ordonanța de Urgență 32/2020 se face referire doar la persoanele care au două contracte de muncă cu normă întreagă, pe care trebuie să le suspende pentru a primi somaj tehnic.

   1.3. Salariaţi cu mai multe contracte
   În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
   drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

 • Liviu D.
  14 April 2020 at 4:28 pm
  Leave a Reply

  Cum procedeaza un titular de I.I., PFA,etc ce a aplicat pentru acea suma la AJPIC? II intra banii in cont. Cind plateste CAS, CASS, Impozit si in ce baza? Imediat in baza a ce sau la anul in baza DU?

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 April 2020 at 2:04 pm
   Leave a Reply

   Bună, Liviu,

   Cel mai potrivit este să întrebi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Liviu D.
  14 April 2020 at 4:28 pm
  Leave a Reply

  AJPIS, scuze.

 • Baizat Bianca denisa
  14 April 2020 at 5:12 pm
  Leave a Reply

  Buna,am si eu o nelamurire.Sunt angajata la o firma destul de renumita si am fost angajata pt.3 luni urmand ca dupa cele 3 luni sa imi prelungeasca contractul pe perioada nedeterminata,dar avand in vedere stare de urgenta mi sa spus ca nu pot sa imi prelungesca contractul de munca.Eu acum ce pot sa fac?

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 April 2020 at 2:20 pm
   Leave a Reply

   Bună, Bianca,

   Dacă acum ești în perioada de probă, angajatorul are dreptul să decidă dacă după 3 luni continuă sau nu contractul cu tine.
   Poate invoca articolul 31, alineatul 3, din Codul Muncii: (3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

 • Maria
  14 April 2020 at 8:10 pm
  Leave a Reply

  Sunt PFA am aplicat pt.somaj tehnic,l-am incasat.Cum procedez pt.plata contrib.sociale si a impozitului ??? Au aparut acele norme despre care se facea vorbire ??? Multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 April 2020 at 2:14 pm
   Leave a Reply

   Bună, Maria,

   Cel mai potrivit este să întrebi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

  • Igescu janaî
   16 April 2020 at 1:02 pm
   Leave a Reply

   Daca am mai putin de 12 luni de munca, pot primi somaj tehnic?

   • Steluța Năstase-Lupu
    16 April 2020 at 1:29 pm
    Leave a Reply

    Bună, Jana,

    Sigur că poți intra în somaj tehnic, contează să fi avut contractul de munca activ la 16 martie, data decratarii starii de urgenta.

 • Anisoara Petruc
  15 April 2020 at 12:51 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua.
  Sunt insarcinata in 4 luni si jumatate.Am avut 15 zile de concediu de odihna,dupa care mi-au zis de la muncă ca s-au reglementat nu știu ce legi si că imi pot da si mie somaj tehnic pentru o luna pana pe 15 mai.Eu nu cunosc legile,de aceea intreb.E normal si cum ma va afecta la indemnizatia de maternitate?Va multumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 April 2020 at 2:12 pm
   Leave a Reply

   Bună, Anișoara,

   Noi am întrebat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 dacă somajul tehnic se acordă și pentru femeile însărcinate. Răspunsul a fost da. Se suspendă contractul de muncă, conform articolului 52, alineatul 1, litera c). Somajul tehnic se ia în calcul la stabilirea indemnizației de materniate (care este 85% din media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni). Poți calcula aici somajul tehnic pentru a vedea cum te afectează: https://www.ejobs.ro/calculator-somaj-tehnic/

 • Petrovici gina
  15 April 2020 at 1:32 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! As dori sa stiu cu ce data trebuie sa fie suspendat contractul de munca pentru a beneficia de somaj tehnic,cu data de 16.03 2020 sau 17.03.2020? Firma la care lucrez ne-a suspendat CIM cu 16.03.2020. Mai beneficiem de somaj tehnic? Multumesc frumos!

  • Steluța Năstase-Lupu
   15 April 2020 at 2:13 pm
   Leave a Reply

   Bună, Gina,

   E corect cum a procedat firma la care lucrezi. 16.03.2020 reprezintă data la care a fost decretată starea de urgență în România. Poți beneficia de somaj tehnic.

 • roxana
  16 April 2020 at 7:07 pm
  Leave a Reply

  Buna seara!
  Pe perioada somajului tehnic, administratorul unei societati ( care este angajat cu contract de munca, dar intrat in somaj tehnic) poate semna documente oficiale, acte aditionale, contracte?
  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   21 April 2020 at 8:50 am
   Leave a Reply

   Bună, Roxana,

   Intrarea in somaj tehnic presupune să nu mai derulezi niciun fel de activitate pentru societate, singurele documente pe care le poți semna sunt cele pe care le depui pentru somaj tehnic.

 • Robert
  17 April 2020 at 9:46 pm
  Leave a Reply

  Foarte bune explicațiile.
  In cazul in care angajatul are normă întreagă 8 ore pe o firmă și parțial 2 ore pe alta firma iar prima firma îl pune pe șomaj tehnic, ce se întâmplă în cazul contractului parțial? Se suspenda automat sau ramane valabil? In cazul contractului pe timp parțial nu se pune problema opririi activitatii.
  Mulțumesc anticipat.

  • Steluța Năstase-Lupu
   21 April 2020 at 8:53 am
   Leave a Reply

   Bună, Robert,

   Poți continua fără probleme să lucrezi cu jumătate de normă și să primești și somaj tehnic pentru contractul cu normă întreagă.

   În Ordonanța de Urgență 32/2020 se face referire doar la persoanele care au două contracte de muncă cu normă întreagă, pe care trebuie să le suspende pentru a primi somaj tehnic.

   1.3. Salariaţi cu mai multe contracte
   În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

 • Elena
  22 April 2020 at 2:35 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua ,după încheierea șomajului tehnic angajatorul poate sa te concedieze?

  • Steluța Năstase-Lupu
   22 April 2020 at 2:46 pm
   Leave a Reply

   Bună, Elena,

   După încheierea somajului tehnic, contractul de muncă ar trebui să fie din nou activ. Concedierea ar trebui să aibă motive reale și întemeiate. Poți citi aici despre situațiile în care angajatorul poate face concedieri: https://cariera.ejobs.ro/concediere-motiv-forta-majora/

 • Dragos
  23 April 2020 at 8:42 am
  Leave a Reply

  Buna ziua. Exista vreo limitare in ceea ce priveste numarul de zile in care un angajat este in somaj tehnic? Ex: cate zile pe an poate fi un angajat in somaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 April 2020 at 9:40 am
   Leave a Reply

   Bună, Dragoș,

   Ne putem raporta doar la art. 53 alin. (1) din Codul muncii care prevede: Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
   Nu există o altă prevedere legală referitoare la numărul de zile pe an în care un angajat poate fi în somaj tehnic.

 • Dragos
  23 April 2020 at 11:25 am
  Leave a Reply

  Multumesc!

 • Gabriela
  23 April 2020 at 11:51 am
  Leave a Reply

  Bună ziua! Am o societate comercială în care eu sunt administrator , fără carte de muncă și am o angajată pe care am făcut-o pe somaj tehnic. Pot să beneficiez și eu de somaj tehnic, iar pentru angajată eu trebuie să plătesc cărțile de muncă pe perioadă această când este închis magazinul?Vă mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 April 2020 at 12:01 pm
   Leave a Reply

   Bună, Gabriela,

   Este nevoie să ai contract de muncă pentru a beneficia de somaj tehnic. Poți prezenta situația ta la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) pentru a-ți oferi mai multe detalii.

 • Elena c.
  23 April 2020 at 1:56 pm
  Leave a Reply

  Este adevarat ca angajatorul are dreptul sa-i ceara angajatului sa ramana la locul de munca cel putin 6 luni dupa incheierea somajului tehnic (daca demisioneaza, angajatul trebuie sa plateasca inapoi somajul tehnic)?

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 April 2020 at 2:15 pm
   Leave a Reply

   Bună, Elena,

   În forma inițială a OUG 30/2020 era un articol care prevedea o astfel de obligație, dar pentru angajator, însă aceasta a fost eliminată din forma adoptată a ordonanței astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial. Potrivit prevederilor Codului Muncii, nu există această obligație.

   • ELENA C.
    23 April 2020 at 2:29 pm
    Leave a Reply

    Multumesc! Inca o intrebare: angajatorul are dreptul sa-i ceara angajatului sa lucreze part-time de acasa pe parcursul somajului tehnic?

 • Andreea Popescu
  23 April 2020 at 4:13 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua, inteleg ca in prerioada somajului tehnic nu se pot face alte angajari. Totusi, noi suntem agent de munca temporara, ceea ce inseamna ca avem angajati, pentru diferiti utilizatori. Anumiti ultilizatori ne-au solicitat sa punem parte din personal in somaj tehnic deoarece au fost nevoiti sa-si suspende activitatea. Ceea ce noi avem acum, este o solicitare de angajati, pe alt COR, fata de persoanele aflate in somaj tehnic,la alt client. Nici in situatia aceasta nu se pot face angajari? Multumesc frumos!

  • Steluța Năstase-Lupu
   23 April 2020 at 4:26 pm
   Leave a Reply

   Bună, Andreea,

   Din informațiile noastre, dacă și managementul societății este în somaj tehnic, atunci nu poate face angajări, nu poate semna acte. Este important să prezinți situația și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) pentru a-ți oferi mai multe detalii.

 • Dalida
  23 April 2020 at 4:36 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua! Daca angajatorul a trimis adresa la Ajofm ca va disponibiliza 2 posturi inainte de starea de urgenta si apoi a intrat in vigoare aceasta ordonanta si a fost nevoit sa trimita in somaj tehnic cei 2 salariati, mai este posibil sa-i disponibilizeze pe cei 2 la data declarata pe adresa trimisa? Multumesc anticipat pt raspuns!

 • Spy
  24 April 2020 at 12:28 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua aș dori cum pot afla dacă șefu ma trimis în șomaj tehnic iar eu tot muncesc deoarece mi-a tăiat bonurile de masa . mulțumesc.

  • Steluța Năstase-Lupu
   24 April 2020 at 1:01 pm
   Leave a Reply

   Bună, Dumitru,

   Angajatorul ar trebui să-ți dea o decizie de suspendare a contractului de muncă cu notificarea că vei intra în somaj tehnic. Dacă nu ai primit o astfel de decizie, poți suna la Inspectoratul Teritorial de Muncă care va verifica în Revisal situația contractului tău. Dacă acesta este suspendat, discută cu angajatorul pentru a afla de ce ai contractul suspendat și dacă ești pe lista de angajați care vor primi somaj tehnic.

 • Ancuta
  27 April 2020 at 11:44 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Daca beneficiez de Legea 19/2020 pt. supravegherea copilului, poate angajatorul sa ma dea in somaj tehnic daca nu sunt de acord? Are un suport legal in acest sens?
  Multumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   27 April 2020 at 12:14 pm
   Leave a Reply

   Bună, Ancuța,

   Cel mai potrivit este să întrebi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 021/4444-000 (număr cu tarif normal) îți poate oferi mai multe detalii.
   Angajatorul nu te poate obliga să semnezi o decizie.

 • Leah
  27 April 2020 at 9:21 pm
  Leave a Reply

  Bună, sunt însărcinata și firma a decis sa rămân acasă pana trece aceasta perioada de urgenta. Iar acum sunt amenințată ca voi fi neplătita și îmi vor lua din zilele de concediu de odihna pentru ca nu am dus concediu medical ca dovata ca am stat acasă. Medicul de familie nu îmi poate da acest medical pentru ca nu are pentru ce sa îmi dea, spune ca aceasta este o hotarare de guvern pentru femeile însărcinate sa rămână la domiciliu. (Precizez ca am anunțat firma și am dus și o adeverință de la ginecolog pentru sarcina.) Au dreptul sa nu ma plătească și sa îmi ia din zilele de concediu?

  • Steluța Năstase-Lupu
   28 April 2020 at 3:05 pm
   Leave a Reply

   Bună, Rebeca,

   Angajatorul trebuie să-ți respecte drepturile, mai ales că ai anunțat că ești însărcinată. Atât timp cât nu ai semnat vreun act adițional la contractul de muncă, ai dreptul la salariu așa cum este el menționat în contractul de muncă. Abuzul angajatorului îl poți raporta la Inspectoratul Teritorial de Muncă și poți discuta pe această temă cu un avocat.

 • Iulian S
  28 April 2020 at 2:29 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Ce obligatii are angajatorul dupa expirarea perioadei de somaj tehnic (la final de stare urgenta care este 14 mai)? Exista un termen pana la care trebuie sa tina angajatii la lucru chiar daca nu are activitate sau aceasta e mult redusa? Intreb pentru firme fara certificat de stare de urgenta dar si pentru firme cu certificat galben. Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   29 April 2020 at 9:54 am
   Leave a Reply

   Bună, Iulian,

   În Codul Muncii nu există această obligație a angajatorului. A existat o astfel de prevedere în forma inițială a OUG 30/2020, însă aceasta a fost eliminată din forma adoptată a ordonanței astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial.

   • Chiriac
    29 April 2020 at 8:45 pm
    Leave a Reply

    Buna seara.Lucrez la o firmă si ne obliga sa venim si sâmbătă si duminica , si pe 1 Mai

    • Steluța Năstase-Lupu
     30 April 2020 at 9:48 am
     Leave a Reply

     Bună,

     Poți raporta abuzurile angajatorului la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

     • Sorin
      2 May 2020 at 4:27 pm

      Buna ziua. Este normal ca netul din somajul tehnic sa se impoziteze inca odata de angajator? Multumesc anticipat pentru un raspuns!!

     • Steluța Năstase-Lupu
      4 May 2020 at 7:51 am

      Bună, Sorin,

      Doar din brut, cel virat de ANOFM, angajatorul reține contribuția la pensii, sănătate și impozitul. Iste ilegal să rețină din net.
      Poți verifica aici modul de calcul: https://www.ejobs.ro/calculator-somaj-tehnic/

 • Bianca
  28 April 2020 at 9:10 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  este legal ca unul dintre reprezentantii salariatilor sa fie trimis in somaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   29 April 2020 at 9:57 am
   Leave a Reply

   Bună, Bianca,

   În OUG 32/2020, nu există există mențiuni referitoare la angajați care pot fi trimiși sau nu în somaj tehnic. Toti cei angajatii care au avut contractul de munca activ la 16 martie, data intrării în starea de urgență, pot intra in somaj tehnic.

 • Florentina
  29 April 2020 at 11:36 am
  Leave a Reply

  Buna ziua,am primit de la contabila firmei niste dispozitii de plata sa le completez pentru angajatii in somaj tehnic,intrebarea mea este cu acele dispozitii merg la banca sa retrag banii pentru somaje sau mai fac si alte hartii ? Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   29 April 2020 at 2:19 pm
   Leave a Reply

   Bună, Florentina,

   Cel mai potrivit este să întrebi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • IONELA
  29 April 2020 at 5:44 pm
  Leave a Reply

  Buna seara,
  Avand in vedere ca 1 Mai este zi nelucratoare se pot depune documentele pentru luna aprilie in data de 30 aprilie utilizand platforma aici.gov.ro?
  Multumesc.

 • Arteni C
  30 April 2020 at 10:20 am
  Leave a Reply

  Buna ziua , zilele sarbatori legale , respectiv 17,20 aprilie ,se calculeaza ca zile in somaj tehnic?
  In tabelul format .pdf cu persoane , la calculul indemnizatiei luna aprilie e considerata de 22 de zile.

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 April 2020 at 12:56 pm
   Leave a Reply

   Bună, Arteni C,

   În Ordonanța de Urgență 32/2020 nu există o prevedere referitoare la zilele de sărbătoare legală, singura mențiune este că plata somajului tehnic este lunara.
   Poți întreba acest aspect la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Leah
  30 April 2020 at 12:34 pm
  Leave a Reply

  Bună, la câte zile de odihna beneficiez daca sunt însărcinata? Anul acesta mi-am luat 5 zile de concediu de odihna, iar în luna octombrie voi naște. Câte zile în mod legal beneficiez pana în luna octombrie? Și dacă este o lege sau unde scris pentru a dovedi la locul de munca. Va mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   30 April 2020 at 2:36 pm
   Leave a Reply

   Bună, Rebeca,

   Art. 145. [durata concediului de odihna] din Codul Muncii.
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
   (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile

   Verifică câte zile de concediu pe an ai în contractul de muncă și imparte la 12 luni pentru a afla cate iti revin pentru fiecare lună. Rezultatul il poti inmulti cu 9 pentru a afla nr de zile de concediu pana la nastere, din care scazi cele 5 zile luate.

 • Rebeca
  1 May 2020 at 5:20 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua,
  Am doua probleme :

  1.Eu am pana în momentul de fata 21 de luni lucrate și sunt însărcinata în 4 luni iar în octombrie voi naște. Dacă îmi depun lichidarea la locul de munca, voi mai beneficia de indemnizatia pentru copil?
  2. Din cauza sănătății nu ma pot duce la locul de munca și mi-am depus ieri dosarul la medicina muncii pentru concediu risc maternal, la îndrumarea ginecologului (sunt în situația în care pot pierde copilul căci ceea ce mânc vomit și nu ma pot alimenta, risc de avort). Ce probabilități sunt ca cei de la medicina muncii sa îmi refuze dosarul și pe ce motiv? Și ce pot face dacă nu voi primi acest concediu de risc maternal și nu ma pot prezenta la locul de munca?
  Va mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 May 2020 at 8:05 am
   Leave a Reply

   Bună, Rebeca,

   1. Da, vei mai beneficia, condiția este să fi lucrat 12 luni consecutive sau succesive (în cazul în care au fost cu întreruperi) în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.
   2. Poate exista riscul ca medicina muncii să menționeze în raportul de evaluare privind protecția maternității la locul de muncă că nu sunt condiții de muncă care ar putea pune în pericol sănătatea ta.
   Discută și cu medicul de familie și cu medicul ginecolog ce poți face în acest caz.

 • Nicoleta
  1 May 2020 at 7:15 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua , daca eu am un contract pe perioada determinata si acesta se termina in perioada in care eu sunt in somaj tehnic , acest contract se poate prelungi ?

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 May 2020 at 7:53 am
   Leave a Reply

   Bună, Nicoleta,

   Trebuie să discuți cu angajatorul acest aspect. Contractul tău de muncă este suspendat acum, ceea ce înseamnă că nu-și poate produce efectele.

 • Andrei
  3 May 2020 at 7:22 pm
  Leave a Reply

  Buna,

  Daca imi dau demisia in timpul somajului tehnic e obligat angajatorul sa imi plateasc zilele de concediu ramase conform salariului din contractul individual de munca?

  Mulrumesc,
  Andrei

  • Steluța Năstase-Lupu
   4 May 2020 at 7:56 am
   Leave a Reply

   Bună, Andrei,

   Da, angajatorul trebuie să lichideze toate obligațiile către tine înainte de a încheia relațiile de muncă.

 • Tiberiu
  4 May 2020 at 6:58 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua!!o intrebare..daca beneficiez de somaj tehnic la incheierea acestuia pot beneficia de indemnizatia de somaj normal?

  • Steluța Năstase-Lupu
   5 May 2020 at 2:45 pm
   Leave a Reply

   Bună, Tiberiu,

   Da, poți trece de la somaj tehnic (dupa incheiere) la somaj normal.

 • Anca
  4 May 2020 at 7:18 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Va rog sa imi ziceti daca e posibila reluarea activitatii a unei societati dupa o perioada de 2 saptamani pt cateva zile (2-3zile) si apoi reintrarea in somaj tehnic conform noului decret pana in 15.05.2020?
  Multumesc anticipat

  • Steluța Năstase-Lupu
   5 May 2020 at 2:46 pm
   Leave a Reply

   Bună, Anca,

   Din informatiile noastre se poate. Lămurește totuși această situație cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Eugen
  7 May 2020 at 7:20 am
  Leave a Reply

  Bună dimineața,
  Am o întrebare legata de calculul indemnizatiei de somaj în situația când salariul de baza al salariatului este variabil, în cazul de fata este alcătuit din salariul de încadrare + indemnizația orara de zbor+indemnizația de curse interne, acestea în funcție de activitatea desfășurată în luna respectiva. Exista o prevedere legala în care se specifica la ce salariu de baza ne raportam în aceasta situație? Cum am spus acest salariu de baza este variabil.La luna anterioara, la ultimele 3 luni sau doar la salariul de încadrare ptr ca în luna aprilie 2020 nu au s-au efectuat zboruri.
  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 May 2020 at 7:58 am
   Leave a Reply

   Bună, Eugen,

   Având în vedere că salariul tău de bază este variabil și în OUG 32/2020 nu există vreo prevedere referitoare la acest caz, cel mai potrivit este să întrebi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • Sorina
  7 May 2020 at 8:47 am
  Leave a Reply

  Buna ziua !
  Va rog sa-mi spuneti daca exista un site pe baza cnp sau dupa orice data de identificare ( asa cum se poate afla pe baza cnpului daca sunt asigurat la sanatate ) ca sa aflu daca angajatorul meu ma trimis in somaj tehnic fara sa stiu . Si astfel sa beneficieze de bani de la stat si eu sa vin in continuare la munca .
  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 May 2020 at 12:17 pm
   Leave a Reply

   Bună, Sorina,

   Pașii pentru a afla dacă ești în somaj tehnic sunt urmatoarii: Angajatorul ar trebui să-ți dea o decizie de suspendare a contractului de muncă cu notificarea că vei intra în somaj tehnic. Dacă nu ai primit o astfel de decizie, poți suna la Inspectoratul Teritorial de Muncă care va verifica în Revisal situația contractului tău. Dacă acesta este suspendat, discută cu angajatorul pentru a afla de ce ai contractul suspendat și dacă ești pe lista de angajați care vor primi somaj tehnic. Poți suna apoi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal) care are informații despre persoanele aflate în somaj tehnic.

 • Blidaru Ionuț
  7 May 2020 at 2:08 pm
  Leave a Reply

  Bună ziua!
  Unde pot suna sa aflu daca sunt in somaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   7 May 2020 at 6:11 pm
   Leave a Reply

   Bună, Ionuț,

   Pentru a afla dacă ești în somaj tehnic, pașii sunt urmatoarii: Angajatorul ar trebui să-ți dea o decizie de suspendare a contractului de muncă cu notificarea că vei intra în somaj tehnic. Dacă nu ai primit o astfel de decizie, poți suna la Inspectoratul Teritorial de Muncă care va verifica în Revisal situația contractului tău. Dacă acesta este suspendat, discută cu angajatorul pentru a afla de ce ai contractul suspendat și dacă ești pe lista de angajați care vor primi somaj tehnic. Poți suna apoi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal) care are informații despre persoanele aflate în somaj tehnic.

 • Ana Maria
  7 May 2020 at 10:52 pm
  Leave a Reply

  Buna seara,

  Angajatorul la care lucrez a trimis în șomaj tehnic doar o parte din salariati(producție, vânzări). Eu fac parte din personalul din depart. vânzări. Am aflat ca anumiți salariați ai departamentelor producție, montaj, magazie au prestat în luna aprilie 2020 ore suplimentare. Este legal și în aceeași măsură echitabil față de noi cei care am fost trimiși în șomaj tehnic ca acea parte din salariați sa presteze și sa fie plătiți pentru ore suplimentare în condițiile în care angajatorul a motivat ca este afectat pe plan productiv?
  Multumesc pentru ajutor.

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 May 2020 at 9:06 am
   Leave a Reply

   Bună, Ana Maria,

   Într-adevăr, angajatorul ar fi trebuit să ia în calcul o echitate în echipă. Este posibil ca anumite departamente, prin natura lor, să poată aduce mai multe rezultate acum și de aceea să fie implicate mai mult. Din păcate nu există nicio prevedere legală care să reglementeze această situație, ține de fiecare angajator cum își organizează activitatea în perioada aceasta.

 • George
  12 May 2020 at 12:14 am
  Leave a Reply

  Angajatul meu care este in somaj tehnic a fost diagnosticat cu Covid 19.
  si este internat in spital. Mai beneficiaza in continuare de indemnizatie? Eu doresc reluarea activitatii firmei , nu mai pot astepta pana la insanatosirea angajatului. As dori angajarea unei alte persoane, cel putin temporar, Va rog sa ma indrumati! multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   12 May 2020 at 10:02 am
   Leave a Reply

   Bună, George,

   Prezintă această situație la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000.

 • Stefan
  13 May 2020 at 3:18 pm
  Leave a Reply

  Angajatorul, o primărie, a suspendat activitatea unui serviciu-Centru de informare turistica, angajații fiind trimiși în șomaj tehnic până în 15.05.2020. Acum, prin decizie au mai prelungit până la 1.06.2020 șomajul. Ar putea angajatul sa refuze semnarea deciziei și să solicite conc de odihna în această perioadă?
  Mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 May 2020 at 3:23 pm
   Leave a Reply

   Bună, Ștefan,

   Angajatul nu poate fi obligat să semneze decizia de a intra în somaj tehnic. Cel mai potrivit este să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te îndruma în cazul în care angajatul solicită concediu de odihnă – un drept al lui, dar care, pe tine, ca angajator, în situația actuală, te pune în situația de a nu putea plăti acest concediu.

 • MIOARA
  13 May 2020 at 3:46 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Daca am un angajat in somaj tehnic pe langa indemnizatia primita de 75% pot sa ii platesc diferenta de 25 % la care platesc si contributiile?

  • Steluța Năstase-Lupu
   13 May 2020 at 5:04 pm
   Leave a Reply

   Bună, Mioara,

   Sigur, se poate să plătești angajatului diferența de 25% și contribuțiile aferente. Poți obține mai multe detalii de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) – 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • URDEA FLORIN
  27 May 2020 at 8:39 pm
  Leave a Reply

  Daca am un angajat in somaj tehnic care la finalizarea starii de alerta ar trebui in mod normal sa se intoarca la munca , insa eu am ce sa ii ofer de munca , pot sa il trimit definitiv in somaj ?
  Mentionez ca 2 din 5 angajati sunt in somaj tehnic , restul de trei muncesc , dar doar la stare de avarie .
  Nu intrezaresc o schimbare majora in viitoarea perioada .
  Am inteles ca nu pot sa il trimit in somaj definitiv , ca as fi conditionat ca sa il platesc in continuare in somaj tehnic pe o perioada egala cu cea sustinuta de stat in timpul pandemiei .
  Nu imi dau seama daca informatia este reala , pazata pe legislatie sau circula ca un fel de zvon .
  Multumesc anticipat ptr. un eventual raspuns .

  • Steluța Năstase-Lupu
   2 June 2020 at 6:11 pm
   Leave a Reply

   Bună, Florin,

   Nu există o prevedere legală care să oblige angajatorii să plătească angajații pe o perioada egală cu cea susținută de stat in timpul pandemiei.

 • Florentina
  29 May 2020 at 11:17 am
  Leave a Reply

  Buna ! Angajatorul meu are 3 puncte de lucru, eu le am pe toate trecute in contract ca puncte de lucru, insa lucram la unul care pe perioada pandemiei s – a inchis. Dupa ce ies din somajul tehnic are dreptul sa ma dea afara pe motiv ca au inchis punctul de lucru ? Multumesc !

  • Steluța Năstase-Lupu
   2 June 2020 at 6:08 pm
   Leave a Reply

   Bună, Florentina,

   Angajatorul poate lua decizia de reorganizare a activității.

   Art. 65. [concedierea pentru motive obiective]
   (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
   (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
   1. Între motivele apte să justifice desființarea locului de muncă, în temeiul art. 65 C. muncii, pot fi menționate: reorganizarea activității, reducerea cheltuielilor, inclusiv a celor cu salariile, reducerea activității, retehnologizarea.

   Ca angajat ai anumite drepturi:

   Art. 67. [drepturile salariaţilor concediaţi pentru motive obiective]
   Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

   Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii care te va îndruma în acest caz.

 • Iulia
  2 June 2020 at 5:19 pm
  Leave a Reply

  Bună, Steluța,

  Sunt angajată a unei companii de 3 luni, timp în care am fost și în șomaj tehnic 4 săptămâni. Zilele acestea perioada de probă ar fi trebuit să fie finalizată. Îmi poți spune, te rog, dacă în cazul de față – șomaj tehnic – perioada de probă se prelungește automat?

  Mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   2 June 2020 at 5:59 pm
   Leave a Reply

   Bună, Iulia,

   În timpul somajului tehnic, contractul de muncă se suspendă. Prin urmare sunt suspendate și toate drepturile tale. După terminarea șomajului tehnic, contractul redevine activ, cu toate drepturile prevăzute în el. Așadar, perioada de probă ar trebui să continue. Decizia însă îi aparține angajatorului.
   Nu există o prevedere legală care să menționeze că perioada de probă se prelungește automat în cazul intrării în somaj tehnic.

   • Florin
    3 June 2020 at 7:37 pm
    Leave a Reply

    Buna ziua am si ieu o antrebare detinem o firma intrprindere fam si sant 3 persoane pe firma ieu si fetele mele care fiecare persoana platim inpozit si tot ce trebe am intrat totii 3 an somaj technic plata sa facut doar la o persoana din firma de ce oare nu stiu daca ieste normal ca toate darile catre stat se platezte 3 persoane multumesc

    • Steluța Năstase-Lupu
     4 June 2020 at 8:54 am
     Leave a Reply

     Bună, Florin,

     Îți recomandăm să suni la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal) care îți poate oferi mai multe detalii despre modul în care s-a acordat șomajul pentru firma pe care o deții.

 • Gabi
  4 June 2020 at 2:34 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Contributiile aferente somajului tehnic se platesc la fel, in aceleasi cont unic?

  Multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   22 June 2020 at 11:36 am
   Leave a Reply

   Bună, Gabi,

   Plata obligatiilor aferente indemnizatiei de somaj tehnic (contributii sociale si impozit pe salarii) se realizeaza in contul unic de trezorerie.

 • Sergiu
  18 June 2020 at 9:23 pm
  Leave a Reply

  Am fost anuntat la inceputul pandemiei ca angajatorul ma baga in concediu fara salariu pe durata pandemiei. Acum am aflat ca am avut cartea de munca bagata la 2 ore pe durata pandemiei cu salariul de 560 lei ( de la 8 ore cu 2230 lei salariu). Angajatorul ar fi putut primi indemnizatie de somaj tehnic pentru contractul meu de 2 ore si daca da ce suma ar fi putut primi? Pot sa aflu daca m-a bagat in somaj tehnic?

  • Steluța Năstase-Lupu
   22 June 2020 at 11:01 am
   Leave a Reply

   Bună, Sergiu,

   Ai semnat înștiințarea că vei intra în concediu fără salariu pe durata pandemiei? Dacă da, este ilegal ca angajatorul să ia o altă decizie și să facă modificări în contractul de muncă, fără acordul tău. Pentru acest caz ar trebui să vorbești cu un avocat specializat în dreptul muncii.
   Pentru a afla mai multe date despre somaj tehnic, prezintă situația ta la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000.

 • Marco
  19 October 2020 at 4:07 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,

  Cum pot verifica daca angajatorului meu i s-au virat banii pentru somajul tehnic, iar el nu i-a virat angajatilor?, intrebe deoarece este octombrie , imediat noiembrie, eu am reinceput activitatea doar pe 11 septembrie , iar eu inca nu mi-am primit soamjul pentru luna august. se poate cumva verifica acest lucru daca angajatorului mei i s-au virat banii?

  • Steluța Năstase-Lupu
   19 October 2020 at 4:23 pm
   Leave a Reply

   Bună, Marco,

   Înțelegem situația.
   Singura instituție care are aceste informații este Agenția Națională pentru Ocuparea fortei de Muncă. Există acest număr de call center: 021/4444-000 la care poți suna, însă nu putem garanta că reprezentanții instituției îți pot oferi informațiile. La ITM poți verifica doar dacă ai avut contractul de muncă suspendat, însă suspendarea contractului nu înseamnă și obligativitatea angajatorului de a cere agenției de ocupare a forței de muncă șomaj și de a-l plăti angajaților.

 • Enache ramona
  2 February 2021 at 10:29 pm
  Leave a Reply

  Bună seara,la data de 30martie 2020firma la care am lucrat ne-a dat în somaj tehnic din cauza pandemiei,este vorba de o firma de ansamblat piese auto,după o lună de zile o parte din colegi au revenit la munca deoarece au venit comenzi,noi ceilalți am rămas fără muncă și ne-au dat în somaj(ajutorul de somaj),in luna septembrie 2020 firma a început să facă angajări și să cheme doar o parte din ceilalți colegi și au angajat alte persoane care nu au lucrat acolo,întrebarea mea e:ESTE LEGAL CA NOI CEI CARE AM MUNCIT LA FIRMA RESPECTIVA SA STAM IN SOMAJ SI EI SA ANGAJEZE PERSOANE CARE NU AU LUCRAT ACOLO,NU TREBUIA SA NE REANGAJEZE PE TOTI CEILALTI CARE SUNTEM IN SOMAJ ??Mulțumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   3 February 2021 at 9:30 am
   Leave a Reply

   Bună, Ramona,

   Te sfătuim să discuți cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă, le poți scrie un e-mail (găsești datele pe site la Adresa & Program), pentru a te ghida în această situație. De asemenea, poți lua legătura și cu Agenția Națională pentru Plasarea Forței de Muncă pentru a afla exact poziția lor.

 • Georgiana
  7 April 2021 at 4:33 pm
  Leave a Reply

  Buna ziua,
  Daca angajatorul are toti angajatii in somaj tehnic ,poate face noi angajari fara a suspenda somajul tehnic al vechilor angajati?va multumesc

  • Steluța Năstase-Lupu
   8 April 2021 at 10:38 am
   Leave a Reply

   Bună, Georgiana,

   Te sfătuim să ceri un punct de vedere oficial de la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

 • Ioan
  5 April 2024 at 8:16 am
  Leave a Reply

  Am fost 5 zile în șomaj tehnic și următoarele 16 am reluat lucru. Veniturile din acea lună trimise la cjp au fost Pt condiții normale,deși beneficiez de condiții speciale?!
  A fost corect? Mulțumesc!

  • Steluța Năstase-Lupu
   5 April 2024 at 9:29 am
   Leave a Reply

   Bună, Ioan,

   Îți recoamndăm să discuți cu un avocat specializat pe dreptul muncii pentru a afla dacă angajatorul a procedat corect. Pot fi și aspecte care țin de organizarea internă care sunt menționate în documente. Un avocat va cerceta situația pe mai multe planuri.

  Leave a Reply

  *

  *